cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení v mládí vede k silnejsím, vetsím kostem v prubehu zivota

Nase kost je zivá tkán, která reaguje na síly, které na ní pusobí - je silnejsí, kdyz cvicíme. Nyní nová studie naznacuje cvicení, kdyz mladí pomáhají kosti rust velké a silné pro zivot, a ze tento úcinek pretrvává behem stárnutí.

Aby dospeli k tomuto zjistení, vedci srovnávali rozdíly mezi házeními a neházejícími zbranemi hlavních hrácu baseballu, merenými v ruzných kariérech, na rozdíly namerené u hrácu, kterí nepatrili k baseballu.

Zjistili, ze polovina velikosti kostí a jedna tretina kostní síly mají prospech z cvicení provádeného behem mládí a pretrvávají po celý zivot.

Vedoucí autor Stuart Warden, docent na Indiana University-Purdue University Indianapolis, ríká:

"Je to impozantní úroven údrzby, zvláste s ohledem na to, ze hráci baseballu nevrhli ani jinými slovy cvicili za více nez 50 let a stárli v polovine 80. let."

Výzkumníci vsak nebyli prekvapeni zjistením, ze mnozství nebo hmotnost nové kosti pridané v dusledku cvicení behem mládí se postupne ztrácejí ve stárí hrácu.

Prof. Warden ríká, ze "není energeticky efektivní pro kostru, aby udrzel svou hmotnost nad rámec svých potreb."

Jak stárneme, ztrácíme kost zevnitr

Profesor Warden a jeho kolegové se vsak stále zajímali o otázku, jak muze mít behem mládí celozivotní prínos pro sílu kosti, ale ne kostí?

Nosnou strukturu muzete posílit pridáním vetsí hmotnosti, zejména tam, kde je nejvíce zapotrebí. A kost není jinak, jak vysvetluje profesor Warden:

"Cvicení behem mládí pridává dalsí vrstvy k vnejsímu povrchu kosti, aby podstatne zvýsilo kostní tloustku. To vám dává více" bangu za buck ", protoze pridání malého mnozství nového materiálu na vnejsí stranu kosti vede k neprimerené zvýsení pevnosti kostí vzhledem k nárustu hmotnosti. "

Ale jak stárneme, ztrácíme kost vetsinou zevnitr, ne zvencí. Prof. Warden ríká, ze to znamená, ze vetsí a silnejsí kost, která hromadí v dusledku cvicení v mladsích letech, trvá po celý zivot.

Cvicení pozdeji v zivote také prospeje zdraví kostí


Profesor Warden ríká, ze deti by mely cvicit nejméne hodinu denne a alespon tretina techto casu by mela být venována telesnému výkonu, jako je beh.

Druhá otázka, která to vyvolává, je, ze výkon pozdeji v zivote má vliv na stárnutí kostry?

Podle profesora Wardena je odpoved "ano" kvuli testum, které provedli na baseballových hrácích v duchodu.

Hráci v duchodu byli ve dvou skupinách. V jedné skupine se hráci úplne prestali házet, kdyz skoncili jejich profesionální kariéry v baseballu, a v druhé skupine hráci v duchodu pokracovali ve házet dalsích 20 let po skoncení své profesionální kariéry.

Výsledky ukázaly, ze pokracující cvicení behem stárnutí nezvýsilo kosti, ale predeslo ztráte kostí zevnitr, jak uvádí profesor Warden:

"Cistým výsledkem bylo udrzení jeste vetsího výkonu síly, které bylo dosazeno behem mládí, s hráci baseballu, kterí pokracovali ve vyhazování behem stárnutí a udrzovali si více nez 50 procent prínosu cvicení v mladém veku."

Ríká, ze údaje naznacují, ze myslenka "pouzít nebo ztratit" nemusí nutne platit pro kostru a meli bychom podporovat cvicení v mládí, zatímco tela stále roste, jako zpusob, jak podporit zdraví kostí v zivote.

Prof. Warden ríká, ze deti by mely cvicit nejméne hodinu denne a minimálne tretina by mela být venována tehotenskému výkonu, jako je beh, lyzování, tenis, fotbal, basketbal, volejbal a hopscotch, kde síly pusobí na kostru z ruzných smeru.

Dodává, ze tím, ze pokracujeme v cvicení do stárí, drzíme vetsinu zisku na zdraví kostí, které jsme vytvorili, kdyz jsme byli mladsí. Zarucuje také udrzení svalové síly a rovnováhy a snizování pravdepodobnosti pádu.

Studie byla financována Národními ústavy zdravotnictví a je publikována v roce 2006 Sborník z Národní akademie ved.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno publikovala studii, která ukazuje, jak velká cást kosti obsahuje tzv. goo, které pohlcuje sok, které brání tomu, aby se rozbíjelo. Britstí vedci tvrdí, ze zjistení zmení zpusob, jakým premýslíme o chorobách kostí, jako je osteoporóza.

Vrtulník obsluhovaný rízením cisté mysli

Vrtulník obsluhovaný rízením cisté mysli

Ovládání pohybu vrtulníku práve s vasí myslí zní jako neco ze sci-fi filmu, ale vedci z University of Minnesota ji ucinili skutecností. Naucili se pouzívat myslenky k tomu, aby rídili modelovou helikoptérou kolem telocvicny, címz ji ponorují, stoupají, otácejí a dokonce létají prstencem.

(Health)

Studie varuje pred rostoucím výskytem mozkových krvácení v populaci USA v prístích 15 letech

Studie varuje pred rostoucím výskytem mozkových krvácení v populaci USA v prístích 15 letech

Nová studie provedená výzkumnými pracovníky z NYU Langone Medical Center v New Yorku v NY odhaduje, ze chronické krvácení z mozku - známé jako chronický subdurální hematom - se stane nejbeznejsím stavem mozku u dospelých vyzadujících neurochirurgii v USA behem prístích 15 let. V dusledku toho výzkumníci tvrdí, ze lékarská komunita bude pravdepodobne muset venovat více prostredku na prevenci a zvládání tohoto onemocnení.

(Health)