cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení v dospívání muze snízit riziko rakoviny u dospelých, úmrtnost vsech zen z duvodu prícinné nemoci

Výzkumní pracovníci posuzující zdraví zen ve veku 40-70 let naznacili, ze mnozství cvicení, které se úcastní behem dospívání, má zrejme vliv na riziko úmrtí na rakovinu nebo jiné príciny jako dospelí.
"U zen byla úcast na cvicení dospívajících, bez ohledu na cvicení u dospelých, spojena se snízeným rizikem rakoviny a mortality vsech prícin," ríká prof. Nechuta.

Studie provedla Sarah J. Nechuta, odborná lékarka Vanderbiltova epidemiologického centra v Nashvillu, TN a kolegové. Jejich zjistení jsou zverejnena v roce 2006 Epidemiologie rakoviny, biomarkery a prevence.

Úcast v cvicení jako adolescent byla spojena se snízeným rizikem rakoviny a úmrtnosti z kazdé príciny, bez ohledu na úroven výkonu dosazenou zenami posuzovanými ve studii jako dospelí, tvrdí autori.

Predchozí výzkum ukázal, ze zdravé bydlení muze mít dalekosáhlé prínosy pro zdraví. Zdravotní novinky dnes hlásena studie zverejnená letos v roce 2006 JAMA onkologie ze muzi, kterí si udrzeli vysokou úroven telesné kondice v jejich stredním veku, by byli méne pravdepodobné, ze zemrou z urcitých onemocnení po dosazení veku 65 let, nez je tomu u méne kvalifikovaných vrstevníku.

Zejména riziko, ze muzi s vysokou kardiorespiracní schopností jsou o 55% mensí pravdepodobnost vzniku rakoviny plic a 44% méne pravdepodobných vývoje kolorektálního karcinomu nez muzi s nízkou kardiorespiracní schopností.

Podle prof. Nechuty je zivotne dulezité, aby výzkumníci pracovali na pochopení dlouhodobého dopadu modifikovatelných faktoru zivotního stylu, jako je cvicení behem dospívání. Výzkum v této oblasti muze mít dopad na verejné zdraví v oblasti prevence nemocí v prubehu zivota, vysvetluje.

Pro studium byly získány údaje ze studie Shanghai Women's Health Study (SWHS), populacní prospektivní studie, která po roce 1996 sledovala priblizne 75 000 zen v Sanghaji v Cíne a zaznamenávala specifické príciny úmrtí a výskyt specifických nádorových onemocnení kohorta.

SWHS je financován Národním onkologickým institutem a vede Dr. Wei Zheng z Vanderbiltova epidemiologického centra.

Zúcastnené zeny jsou osobne pohovory kazdé dva az tri roky s cílem shromázdit základní a následné údaje, vcetne informací o faktorech týkajících se zivotního stylu dospelých a výsledcích úmrtnosti. Informace získané na zacátku studie zahrnovaly sebe-hlásené úcasti na cvicení ve veku 13-19 let a vzorky krve a moci.

Pokracování v cvicení od dospívání az po dospelost je prospesné

Výzkumníci zjistili, ze po prumerných 12,9 letech sledování doslo mezi úcastníky k 5,282 úmrtí. Z nich bylo 2 375 pacientum pricítáno rakovine a 1 620 pacientu bylo zpusobeno kardiovaskulární chorobou.

Zeny, které hlásily, ze se úcastní cvicení jako dospívajících, mely nizsí riziko úmrtí na rakovinu a vsechny príciny ve srovnání s temi, kterí nevyuzili.

Ti, kterí vykonávali jako adolescenty po dobu 1,33 hodin týdne nebo méne, meli o 16% nizsí pravdepodobnost úmrtí na rakovinu a o 15% méne pravdepodobných, ze zemreli ze vsech duvodu. Zeny, které cvicí více nez toto, mely o 13% mensí pravdepodobnost, ze zemrou ze vsech prícin.

Úcast v týmových sportech jako dospívající vyústila v 14% snízení rizika úmrtí na rakovinu a 10% snízilo riziko úmrtí ze vsech duvodu. Kdyz úcast na cvicení pokracovala od dospívání az do dospelosti, riziko smrti ze vsech duvodu bylo snízeno o 20%.

Prof. Nechuta rekl MNT ze byli prekvapeni, ze po prizpusobení pro dospelé faktory nedodrzují odpoved na dávku pro mortalitu vsech prícin. Dodala:

"Je dulezité poznamenat, ze dospelé faktory, jako je cvicení dospelých, index telesné hmotnosti (BMI) a chronické nemoci, jsou potenciálne ovlivneny adolescentním cvicením a prizpusobení dospelým faktorum v techto typech studií nemusí být vzdy nejlepsím prístupem, protoze nadmerná úprava by mohla být obava. "

Studie se omezuje na spoléhání na informace o sobe samém a na nedostatek informací o pouzitých profesích a druzích dopravy. Navzdory tomu prof. Nechuta verí, ze jejich nálezy pomáhají ilustrovat hodnotu cvicení.

"Nase výsledky podporují význam podpory úcasti na cvicení v dospívání s cílem snízit úmrtnost v pozdejsím zivote a zduraznit kritickou potrebu zahájení prevence nemocí v raném veku," uzavírá.

Dríve tento mesíc, MNT hlásené na jiné studii, která naznacuje, ze míra stárnutí muze být sledována v rané dospelosti a ne jen pozdeji v zivote.

Rucní mýdlo antimikrobiální spojené s rakovinou a jaterní fibrózou

Rucní mýdlo antimikrobiální spojené s rakovinou a jaterní fibrózou

Mytí rukou nebo vlasu není na zacátku seznamu pro cinnosti, které mohou být zdraví skodlivé. jsou naprosto opacné. Nová studie mysí vsak naznacuje, ze dlouhodobá expozice antimikrobiálním látkám, které se bezne vyskytují v kapalném mycím prostredku, samponu a jiných osobních hygienických prípravcích - triclosanu - muze zpusobit rakovinu a fibrózu jater.

(Health)

Alzheimeruv vývoj amyloidních proteinu se zastavil u mysí

Alzheimeruv vývoj amyloidních proteinu se zastavil u mysí

Slibné výsledky z nové studie mysí naznacují, ze muze existovat zpusob, jak zastavit tvorbu vadného proteinu, který u lidí s Alzheimerovou chorobou ucpává mozek. Vedci verí, ze pokud se nálezy projeví na lidi, nové slouceniny by mohly zastavit Alzheimerovu chorobu ve svých stopách. Psaní v casopise PLOS ONE, výzkumníci z University of California-San Diego (UCSD) School of Medicine a Cenna Biosciences, Inc.

(Health)