cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení pomáhá predcházet stresu

Mírné cvicení muze lidem pomáhat s úzkostí a stresem po urcité období po jejich tréninku.
Drívejsí výzkum ukázal, ze cvicení zvysuje náladu, ale dopady na emocní stav cloveka je jeste treba videt, stejne jako pozitivní úcinky, které jsou vystaveny kazdodennímu stresu. Studie provedená výzkumnými pracovníky z Brigham Youth University a zverejnená 13. zárí 2012 zjistila, ze cvicení muze snízit nutkání jíst.
Drívejsí studie uvádejí, ze snízení stresu muze být dosazeno meditací, dýcháním, progresivní relaxací a cvicením.

Výzkumníci z University of Maryland School of Public Health zjistili, ze cvicení snizuje úzkost a poskytuje nástroje k udrzení snízené úrovne úzkosti, kdyz celí emocionálním událostem.
Carson Smith, odborný asistent na kineziologickém oddelení v Marylanské univerzite, zkoumal, jak 30 minut mírné intenzity cyklování versus 30 minut klidného odpocinku ovlivnilo úroven úzkosti u skupiny zdravých studentu ve vysokých skolách.
Úcastníci byli testováni na úrovne úzkosti pred dobou cinnosti, 15 minut po období aktivity a poté, co byly vystaveny kombinaci príjemných, nepríjemných a neutrálních fotografií. V kazdém z techto prípadu studenti odpovedeli na 20 otázek z inventáre stavu úzkostných stavu. Vsichni se zúcastnili období cinnosti a doby odpocinku v jednotlivých dnech.


Bylo zjisteno, ze stredne intenzivní cyklus udrzuje snízené úrovne úzkosti
Puvodne Smith zjistil, ze doba odpocinku a období cvicení byly stejne úcinné pri snizování hladiny úzkosti. Ackoli, jakmile byli úcastníci emocionálne provokováni fotkami, úroven úzkosti tech, kterí se odpocívali, se vrátila zpet na pocátecní úroven a ti, kterí si cvicení udrzeli svou snízenou úroven úzkosti.
Smith vysvetluje:
"Sada fotografických podnetu, která jsme pouzili v databázi IAPS, byla navrzena tak, aby simulovala radu emocionálních událostí, které muzete zazít v kazdodenním zivote, predstavují príjemné emotivní události, neutrální události a nepríjemné události nebo podnety, které se lisí od obrázku detí, , stenátka a chutná jídla, az po velmi neutrální veci, jako jsou talíre, poháry, nábytek a mestská krajina, az po velmi nepríjemné obrazy násilí, zmrzacení a jiných strasidelných vecí. "

Závery publikované v casopise Medicína a veda ve sportu a cvicení, naznacují, ze cvicení muze pomoci lidem lépe vydrzet kazdodenní stresové stavy a úzkosti. Smith plánuje vysetrit, zda cvicení muze mít stejný výhodný úcinek u pacientu, kterí pravidelne zaznamenávají depresi a symptomy úzkosti. On také zkoumá zahrnutí funkcní magnetické rezonance (fMRI) k merení aktivity mozku behem expozice emocionálne provokující obrazy videt jak cvicení muze zmenit neurální sít související s emocemi mozku.
Napsal Kelly Fitzgerald

Zdravotní obrízka obrízky ve východní a jizní Africe je úcinná pri prevenci HIV

Zdravotní obrízka obrízky ve východní a jizní Africe je úcinná pri prevenci HIV

Ve východní a jizní Africe muze rozsírení dobrovolné obrízky lékarských muzu (VMMC) zabránit sírení infekce na individuální, komunitní a populacní úrovni. Navíc VMMC muze vést k výrazným úsporám výdaju pro národy, podle sbírky novinových zpráv z listopadu.

(Health)

Riziko úmrtí muze být vyssí u úcastníku programu potravinové pomoci USA

Riziko úmrtí muze být vyssí u úcastníku programu potravinové pomoci USA

Lidé ve Spojených státech, kterí jsou soucástí federálního Programu doplnkové výzivy nebo SNAP, mohou být vystaveni vetsímu riziku predcasného úmrtí nez ti, kterí nejsou soucástí programu, tvrdí nová studie. Výzkumníci naznacují, ze lidé ve Spojených státech, kterí jsou soucástí programu SNAP, mohou být vystaveni vetsímu riziku úmrtí z prícin a kardiovaskulárních prícin.

(Health)