cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení pomáhá imunitnímu systému chránit pred budoucími rakovinami

Po dokoncení chemoterapie, prezili nádorové onemocnení, kterí cvicí nekolik týdnu, pomáhají jejich imunitnímu systému stát se úcinnejsím, coz zase zabranuje vývoji rakoviny v budoucnu.
Zjistení, které pocházelo z predbezné studie, která se prezentuje na zasedání Integrativní biologie cvicení VI od 10. do 13. ríjna, muze pomoci vedcum pochopit, proc cvicení muze výrazne snízit riziko sekundárního karcinomu u pozustalých nebo v prípade, nikdy nebyla diagnostikována, proc muze snízit riziko rakoviny úplne.
Tým odborníku vedený Laurou Bilekovi z Lékarského centra Univerzity v Nebrasce mel skupinu 16 prezivsích rakoviny, která se zúcastnila dvanáctidenního cvicebního programu pro jejich studium. T bunky v krvi dobrovolníku byly vysetreny pred cvicením a poté, co byly dokonceny.
Analýza ukázala, ze velká cást imunitních bunek se zmenila z senzacní formy na naivní formu. To znamená, ze se dostali z formy, která není tak úcinná v boji proti rakovine na formu, která je pripravena chránit pred nemocemi a infekcemi.

Cvicení prospeje imunitnímu systému

Predchozí studie nalezly mnoho asociace mezi cvicením a rakovinou, vcetne:
  • toto cvicení muze snízit pravdepodobnost vzniku nekolika ruzných typu rakoviny
  • ze muze zlepsit prognózu u lidí s rakovinou
  • ze muze snízit pravdepodobnost výskytu recidivy a sekundárních rakovin
Vzhledem k tomu, ze prícina techto vazeb byla neznámá a nekteré zprávy naznacovaly, ze cvicení muze zlepsit schopnost imunitního systému chránit pred onemocnením, odborníci v soucasné studii se rozhodli urcit, jakým zpusobem má specifický dopad na imunitní systém pacientu s rakovinou .
T lymfocyty, coz je typ imunitní bunky, která chrání pred infekcními agens a rakovinnými bunkami, byly ústredním bodem vysetrování pacientu s nádorovým onemocnením, kterí práve ukoncili chemoterapii.
Drívejsí studie ukázaly, ze T-bunky se po chemoterapii stávají senzacními, takze pacient je méne schopný bojovat proti nemocem a infekcím.
Nicméne, Bilek vysvetlil, rekonstrukce populace naivních T bunek je dulezitá pro to, aby imunitní systém správne fungoval a byl schopen bojovat proti rakovine.

Abychom zjistili pocet senzitivních a naivních T lymfocytu, které kazdá osoba mela, byly odebrány a analyzovány vzorky krve od vsech úcastníku.
Poté se zúcastnili cvicebního programu v institutu Rocky Mountain Cancer Rehabilitation Institute, který trval dvanáct týdnu.
Programy byly vypracovány individuálne pro subjekty, které se skládaly ze silového a vytrvalostního tréninku, kardiovaskulárního cvicení a cvicení pro drzení tela, pruznosti a rovnováhy, s mimorádnou prací v oblastech, kde byly nejslabsí.
Odborníci po 12 týdnech odevzdali krev a provedli dalsí test, aby vysetrili své T bunky.

Work Out zvysuje "dohled nad rakovinou"

Druhá analýza ukázala, ze podíl senescentních na naivních T bunkách se pro vetsinu pacientu zmenil k lepsímu, coz ukazuje na naivnejsí formy.
Bilek vysvetlil: "To, co navrhujeme, je to s cvicením, muzete se zbavit T bunek, které nejsou uzitecné a uvolnit prostor pro T bunky, které by mohly být uzitecné."
Tento výzkum je dulezitý, protoze nejenze zduraznuje výhody cvicení u pacientu s nádorovým onemocnením a pacientu s nádorovým onemocnením, ale také ukazuje, jak muze prospech zdravým jedincum.
Zvýsená kontrola rakoviny nebo síla imunitního systému k zastavení vznikajících nádorových onemocnení je zvláste prínosná pro ty, kterí se potýkají s rakovinou nebo kterí ji prezili.
Bilek dospel k záveru:
"Pokud cvicení skutecne posiluje imunitní systém a potenciálne zlepsuje sledování rakoviny, je to jeste jedna vec, kterou bychom meli vychovávat pacienty jako duvod, proc by meli naplánovat pravidelnou aktivitu po celý den a ucinit z neho prioritu. zivoty. "

Napsal Sarah Glynn

"Tehotenský potravinový odkaz" na riziko závislosti na potomstvu

"Tehotenský potravinový odkaz" na riziko závislosti na potomstvu

Tehotné zeny, které jíst prílis mnoho tucných a sladkých potravin v dobe tehotenství, mohou podle svých studií na potkanech vystavovat své deti rizikum alkoholu a drogových problému pozdeji. Tým výzkumníku vedl Dr. Nicole Avena, který nedávno predstavil své nálezy na výrocní konvenci amerického psychologického sdruzení na rajském ostrove Oahu.

(Health)

Horká cokoláda muze zabránit poklesu pameti

Horká cokoláda muze zabránit poklesu pameti

Vedci z Harvardské lékarské skoly naznacují, ze pití dvou sálku horké cokolády denne muze udrzet mozek zdravý a zabránit poklesu pameti u starsích lidí zachováním prutoku krve v pracovních oblastech mozku. O svých nápadech písí on-line v srpnovém vydání Neurologie. Tým zkoumal vliv spotreby kakaa na výkon myslení a pameti, stejne jako neco nazývaného neurovaskulární vazba, kdy se zmení krevní tok v mozku v reakci na místní mozkovou aktivitu.

(Health)