cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení pro srdce muze také chránit mysl

Zdá se, ze aerobní cvicení muze delat víc, nez jen zachovat nase kardiovaskulární zdraví - muze také udrzet nasi mysl ostrý, jak stárneme. Toto bylo záver nové studie z Kanady, která nalezla vazby mezi aerobní fitness a mozkovou funkcí u starsích dospelých.

Vedci, vcetne prvního autora Dr. Claudina Gauthiera a dalsích z univerzity v Montrealu, informují o svých zjisteních v casopise Neurobiologie stárnutí.

Dr. Gauthier, nyní postdoktorský kolega v Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences v Nemecku, vysvetluje:

"Telesa naseho tela ztuhne s vekem a tvrzení cévy se predpokládá, ze zacíná v aorte, hlavním plameni vycházejícím ze srdce, predtím, nez dosáhne mozku. K vytvrzení muze dojít k kognitivním zmenám, ke kterým dochází behem podobného casového období . "

Starsí dospelí s více elastickými aortami vykazovali lepsí výsledky na mentálních testech

Ona a její kolegové vedci studovali skupinu starsích dospelých a zjistili, ze ti, jejichz aorty byly v lepsím stavu a kterí byli aerobicky lécictí, udelali lépe na kognitivním testu:


Skupina starsích dospelých, kterí byli aerobikem, lépe vykonávali kognitivní test, ríkají výzkumní pracovníci.

"Proto si myslíme, ze zachování elasticity cév muze být jedním z mechanismu, které umoznují cvicení zpomalit kognitivní stárnutí," dodává.

Studovali dve skupiny fyzicky a mentálne zdravých úcastníku: 31 mladsích lidí ve veku 18-30 a 54 starsích dospelých ve veku 55-75 let.

Meli zájem srovnávat nejen mladsí skupinu se starsí skupinou, ale také porovnávat v kazdé vekové skupine.

Vsichni úcastníci podstoupili fyzické a psychické testy. Pro fyzické testy pracovali tvrde na cvicebních strojích, zatímco vedci zmerili svuj maximální príjem kyslíku v prubehu 30 sekund. A pro mentální test, oni vykonávali úlohu Stroop efekt - vedecky overený test vedci casto pouzívají ke zmerení kognitivní schopnosti.

V testu efektu Stroop se úcastníkovi zobrazí jména ruzných barev, jako jsou CERVENÁ, ZLUTÁ, MODRÁ atd., Pricemz kazdé slovo je vytisteno v barve, která není barvou, kterou znamená slovo. Cervená muze být tedy vytistena modre a zlutá muze být vytistena cervene. Úcastník musí vykriknout barvu tisku, nikoliv vytistené slovo.

Úcastníci podstoupili také tri vysetrení MRI: jeden merený prutok krve do mozku, dalsí merená cinnost mozku behem Stroopova úkolu a tretí merila tuhost aorty. Aorta je nejvetsí krevní céva v tele - nese kyslík bohatou krev od srdce az po zbytek tela.

Vedci nalezli dukazy o veku souvisejícím poklesu výkonné funkce mozku, elasticite aorty a kardiorespiracní schopnosti. Rovnez nalezli spojení mezi vaskulárním zdravím a funkcím mozku a aerobní fitness a funkce mozku.

Metoda by mohla být prizpusobena ke studiu vazeb u méne zdravých populací

Dr. Gauthier ríká, ze toto je první studie, která oznamuje pouzívání MRI tímto zpusobem:

"To nám umoznilo nalézt dokonce jemné úcinky u této zdravé populace, coz naznacuje, ze jiní výzkumníci by mohli prizpusobit nás test ke studiu vaskulárne-kognitivních asociací v méne zdravých a klinických populacích."

Poznamenává, ze ackoli jiné, slozitejsí mechanismy mohou také spojovat kardiovaskulární fitness a zdraví krevních cév v mozku, "tyto výsledky obecne podporují hypotézu, ze zivotní styl pomáhá udrzovat pruznost tepen, címz zabranuje následnému poskození cerebrovaskulárního systému a vede ke zachování kognitivních funkcí schopnosti v pozdejsím zivote. "

Financování studie pochází z mnoha zdroju, vcetne kanadských institutu pro výzkum v oblasti zdraví, kanadské nadace pro inovace, kanadské rady národních ved a inzenýrského výzkumu a Ministère du développement économique, inovacní a vývozní .

Mezitím v dalsí nedávno publikované studii vedené Stanfordskou univerzitou, Zdravotní novinky dnes zjistila, jak fyzická aktivita snizuje riziko nepravidelného srdecního tepu u starsích zen. Vedci zjistili, ze cím fyzickyji jsou zeny zeny, tím nizsí je pravdepodobnost, ze by se vyvinula atriální fibrilace, coz je srdecní stav, který zpusobuje arytmii.

Vsechno, co potrebujete vedet o tenesmus

Vsechno, co potrebujete vedet o tenesmus

Obsah Príciny a rizikové faktory Diagnostika Kdy videt lékare Moznosti lécby Lécba Rektální tenesmus je pocit, ze není schopen úplne vyprázdnit velké strevo stolice, a to i v prípade, ze není treba vyloucit nic. Bezne známý jednoduse jako tenesmus, je spojen s nekolika zdravotními stavy.

(Health)

Pocítace nabízejí lepsí kontrolu nad mozgy pacientu s kóma

Pocítace nabízejí lepsí kontrolu nad mozgy pacientu s kóma

Muze to znít jako sci-fi, ale vedci z MIT vyvinuli pocítacový systém, který nejen monitoruje mozkovou aktivitu pacientu s komády, ale muze také automaticky upravovat a spravovat léky, aby udrzel správný stav. Pacienti, kterí utrpeli traumatické poranení mozku, jsou casto zarazováni do kómatu vyvolaného léky, aby otoky mohly jít dolu a doba mozku se uzdravila.

(Health)