cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení pro srdce muze také chránit mysl

Zdá se, ze aerobní cvicení muze delat víc, nez jen zachovat nase kardiovaskulární zdraví - muze také udrzet nasi mysl ostrý, jak stárneme. Toto bylo záver nové studie z Kanady, která nalezla vazby mezi aerobní fitness a mozkovou funkcí u starsích dospelých.

Vedci, vcetne prvního autora Dr. Claudina Gauthiera a dalsích z univerzity v Montrealu, informují o svých zjisteních v casopise Neurobiologie stárnutí.

Dr. Gauthier, nyní postdoktorský kolega v Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences v Nemecku, vysvetluje:

"Telesa naseho tela ztuhne s vekem a tvrzení cévy se predpokládá, ze zacíná v aorte, hlavním plameni vycházejícím ze srdce, predtím, nez dosáhne mozku. K vytvrzení muze dojít k kognitivním zmenám, ke kterým dochází behem podobného casového období . "

Starsí dospelí s více elastickými aortami vykazovali lepsí výsledky na mentálních testech

Ona a její kolegové vedci studovali skupinu starsích dospelých a zjistili, ze ti, jejichz aorty byly v lepsím stavu a kterí byli aerobicky lécictí, udelali lépe na kognitivním testu:


Skupina starsích dospelých, kterí byli aerobikem, lépe vykonávali kognitivní test, ríkají výzkumní pracovníci.

"Proto si myslíme, ze zachování elasticity cév muze být jedním z mechanismu, které umoznují cvicení zpomalit kognitivní stárnutí," dodává.

Studovali dve skupiny fyzicky a mentálne zdravých úcastníku: 31 mladsích lidí ve veku 18-30 a 54 starsích dospelých ve veku 55-75 let.

Meli zájem srovnávat nejen mladsí skupinu se starsí skupinou, ale také porovnávat v kazdé vekové skupine.

Vsichni úcastníci podstoupili fyzické a psychické testy. Pro fyzické testy pracovali tvrde na cvicebních strojích, zatímco vedci zmerili svuj maximální príjem kyslíku v prubehu 30 sekund. A pro mentální test, oni vykonávali úlohu Stroop efekt - vedecky overený test vedci casto pouzívají ke zmerení kognitivní schopnosti.

V testu efektu Stroop se úcastníkovi zobrazí jména ruzných barev, jako jsou CERVENÁ, ZLUTÁ, MODRÁ atd., Pricemz kazdé slovo je vytisteno v barve, která není barvou, kterou znamená slovo. Cervená muze být tedy vytistena modre a zlutá muze být vytistena cervene. Úcastník musí vykriknout barvu tisku, nikoliv vytistené slovo.

Úcastníci podstoupili také tri vysetrení MRI: jeden merený prutok krve do mozku, dalsí merená cinnost mozku behem Stroopova úkolu a tretí merila tuhost aorty. Aorta je nejvetsí krevní céva v tele - nese kyslík bohatou krev od srdce az po zbytek tela.

Vedci nalezli dukazy o veku souvisejícím poklesu výkonné funkce mozku, elasticite aorty a kardiorespiracní schopnosti. Rovnez nalezli spojení mezi vaskulárním zdravím a funkcím mozku a aerobní fitness a funkce mozku.

Metoda by mohla být prizpusobena ke studiu vazeb u méne zdravých populací

Dr. Gauthier ríká, ze toto je první studie, která oznamuje pouzívání MRI tímto zpusobem:

"To nám umoznilo nalézt dokonce jemné úcinky u této zdravé populace, coz naznacuje, ze jiní výzkumníci by mohli prizpusobit nás test ke studiu vaskulárne-kognitivních asociací v méne zdravých a klinických populacích."

Poznamenává, ze ackoli jiné, slozitejsí mechanismy mohou také spojovat kardiovaskulární fitness a zdraví krevních cév v mozku, "tyto výsledky obecne podporují hypotézu, ze zivotní styl pomáhá udrzovat pruznost tepen, címz zabranuje následnému poskození cerebrovaskulárního systému a vede ke zachování kognitivních funkcí schopnosti v pozdejsím zivote. "

Financování studie pochází z mnoha zdroju, vcetne kanadských institutu pro výzkum v oblasti zdraví, kanadské nadace pro inovace, kanadské rady národních ved a inzenýrského výzkumu a Ministère du développement économique, inovacní a vývozní .

Mezitím v dalsí nedávno publikované studii vedené Stanfordskou univerzitou, Zdravotní novinky dnes zjistila, jak fyzická aktivita snizuje riziko nepravidelného srdecního tepu u starsích zen. Vedci zjistili, ze cím fyzickyji jsou zeny zeny, tím nizsí je pravdepodobnost, ze by se vyvinula atriální fibrilace, coz je srdecní stav, který zpusobuje arytmii.

Jak lidé mluví se svými práteli mohou být spojeni se sexuálním násilím

Jak lidé mluví se svými práteli mohou být spojeni se sexuálním násilím

Výzkumní pracovníci uvedli, ze povaha rozhovoru muzu se svými práteli muze povzbuzovat nebo odrazovat prípady sexuální agrese vuci zenám. Nekteré typy rozhovoru mezi kamarády mohou podporovat vnímání sexuálního násilí normativním. "Nase studie zkoumala roli vnímaného tlaku v sexuálním styku jakýmkoli zpusobem a zpusobu, jakými se pouzívají jazykové prátelé pri diskusích o zenách pri predpovezení sexuální agrese mladých muzu," píse autori.

(Health)

Reumatoidní artritida spojená se zvýseným rizikem vzniku krevních zrazenin

Reumatoidní artritida spojená se zvýseným rizikem vzniku krevních zrazenin

Nová studie ze Svédska naznacuje, ze u pacientu s revmatoidní artritidou muze být v prvních deseti letech po diagnóze vyssí riziko vzniku krevních srazenin ve srovnání s celkovou populací. Ale zatímco vstup do nemocnice byl také rizikovým faktorem pro krevní srazeniny u takových pacientu, Marie Holmqvist z Karolínského ústavu ve Stockholmu a kolegové zjistili, ze to není vetsí, nez to bylo pro obycejnou populaci.

(Health)