cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze snízit nutkání jíst

Vetsina lidí se domnívá, ze mohou "vycerpat chut" s energickým cvicením, nicméne tato teorie nemusí být zcela pravdivá - alespon bezprostredne po cvicení.
Studie provedená u BYU (Brigham Youth University) od profesoru Jamese LeCheminanta a Michaela Larsona zjistila, ze cvicební motivace k jídlu je ve skutecnosti snízena po 45 minutách mírného az silného tréninku.
Toto zjistení podporuje predchozí výzkum z roku 2011, publikovaný v roce 2006 Hodnocení obezity, coz naznacuje, ze cvicení muze povzbudit lidi, aby jíst zdravejsí kvuli jistým zmenám v mozku, které ovlivnují impulzivní chování.
V soucasné studii bylo tricet pet zen pozádáno, aby se podívalo na obrázky z jídla, a to jak po ranním cvicení, tak po ranním bez cvicení, aby vedcum umoznili merit jejich nervovou aktivitu. Analýza ukázala v ríjnovém císle Medicína a veda ve sportu a cvicení, ze po nárocném tréninku se snízila jejich pozornost vuci snímkum.
LeCheminant vysvetlil: "Tato studie poskytuje dukaz, ze výkon nejen ovlivnuje energetickou produkci, ale muze také ovlivnit, jak lidé reagují na náznaky potravin."
Ve dvou ruzných dnech byla analyzována motivace k jídlu 17 klinicky obézních zen a 18 prumerných zen.
Objekty pouzívaly bezecký trenazér rychlým tempem po dobu 45 minut. V následující hodine merily své mozkové vlny. K tomu byly elektrody pripevneny k pokozce hlavy kazdého cloveka a stroje EEG pri prohlízení 240 snímku: 120 pokrmu pokrytých potravinami a 120 kvetin (kvety byly pouzity jako kontrola).
Presne o sedm dní pozdeji ve stejnou dobu ráno provedl tým stejný experiment, krome bez tréninku.
V kazdém dni experimentu zeny dokumentovaly, co jedli a mnozství fyzické aktivity.
Po cvicení po dobu 45 minut se výsledky ukázaly (bez ohledu na BMI):

  • snízení reakcí mozku na obrázky jídla
  • zvýsení mnozství fyzické aktivity v tento den
LeCheminant rekl:
"Chteli jsme zjistit, zda obezita ovlivnila motivaci k jídlu, ale neslo to. Bylo vsak jasné, ze cvicení sehrálo roli v jejich nervové reakci na obrázky jídla."

Prekvapive dámy v den práce nevycerpaly více jídla, aby "vydelaly" dalsí kalorie, které vrhly na bezecký pás. Subjekty skutecne jedli zhruba stejné mnozství jídla v den bez cvicení jako v cvicení.
Je treba provést dalsí výzkumy, abychom zjistili, jak dlouho se po cvicení snizuje motivace k jídlu a je-li v souladu s dlouhodobým cvicením, nebot tato studie je jednou z prvních, která se zameruje konkrétne na neurologicky podmínenou motivaci k jídlu v reakci na cvicení.
"Téma motivace jídla a hubnutí je tak slozité," dodal Larson. "Existuje mnoho vecí, které ovlivnují stravování a cvicení je jen jeden prvek."

Napsal Sarah Glynn

CooperVision rozsiruje globální stazení kontaktních cocek

CooperVision rozsiruje globální stazení kontaktních cocek

Nekteré kontaktní cocky Avaira Sphere byly pridány do globálního odvolání spolecnosti CooperVision znacky produktu znacky Avaira. Spolecnost tvrdí, ze mnozství zbytku silikonového oleje v nekterých sarzích cocek Avaira Sphere nesplnuje své aktualizované pozadavky na kvalitu. Silikonový olej na kontaktních cockách muze zpusobit nepohodlí, bolesti ocí, mlhavé videní a dokonce i zranení ocí, které vyzadují lékarskou pomoc.

(Health)

Rusivé míry nesprávného pouzívání autosedacky u detí

Rusivé míry nesprávného pouzívání autosedacky u detí

Ve Spojených státech jsou dopravní nehody nejvyssí prícinou úmrtí detí ve veku nad 3 roky a jsou odpovedné za kazdorocne více nez 140 000 detských návstev pohotovosti. Navzdory tomu nový výzkum zverejnený v zárí v americkém casopise Journal of Preventive Medicine ukázal, ze jen malé procento detí v U.

(Health)