cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze snízit nutkání jíst

Vetsina lidí se domnívá, ze mohou "vycerpat chut" s energickým cvicením, nicméne tato teorie nemusí být zcela pravdivá - alespon bezprostredne po cvicení.
Studie provedená u BYU (Brigham Youth University) od profesoru Jamese LeCheminanta a Michaela Larsona zjistila, ze cvicební motivace k jídlu je ve skutecnosti snízena po 45 minutách mírného az silného tréninku.
Toto zjistení podporuje predchozí výzkum z roku 2011, publikovaný v roce 2006 Hodnocení obezity, coz naznacuje, ze cvicení muze povzbudit lidi, aby jíst zdravejsí kvuli jistým zmenám v mozku, které ovlivnují impulzivní chování.
V soucasné studii bylo tricet pet zen pozádáno, aby se podívalo na obrázky z jídla, a to jak po ranním cvicení, tak po ranním bez cvicení, aby vedcum umoznili merit jejich nervovou aktivitu. Analýza ukázala v ríjnovém císle Medicína a veda ve sportu a cvicení, ze po nárocném tréninku se snízila jejich pozornost vuci snímkum.
LeCheminant vysvetlil: "Tato studie poskytuje dukaz, ze výkon nejen ovlivnuje energetickou produkci, ale muze také ovlivnit, jak lidé reagují na náznaky potravin."
Ve dvou ruzných dnech byla analyzována motivace k jídlu 17 klinicky obézních zen a 18 prumerných zen.
Objekty pouzívaly bezecký trenazér rychlým tempem po dobu 45 minut. V následující hodine merily své mozkové vlny. K tomu byly elektrody pripevneny k pokozce hlavy kazdého cloveka a stroje EEG pri prohlízení 240 snímku: 120 pokrmu pokrytých potravinami a 120 kvetin (kvety byly pouzity jako kontrola).
Presne o sedm dní pozdeji ve stejnou dobu ráno provedl tým stejný experiment, krome bez tréninku.
V kazdém dni experimentu zeny dokumentovaly, co jedli a mnozství fyzické aktivity.
Po cvicení po dobu 45 minut se výsledky ukázaly (bez ohledu na BMI):

  • snízení reakcí mozku na obrázky jídla
  • zvýsení mnozství fyzické aktivity v tento den
LeCheminant rekl:
"Chteli jsme zjistit, zda obezita ovlivnila motivaci k jídlu, ale neslo to. Bylo vsak jasné, ze cvicení sehrálo roli v jejich nervové reakci na obrázky jídla."

Prekvapive dámy v den práce nevycerpaly více jídla, aby "vydelaly" dalsí kalorie, které vrhly na bezecký pás. Subjekty skutecne jedli zhruba stejné mnozství jídla v den bez cvicení jako v cvicení.
Je treba provést dalsí výzkumy, abychom zjistili, jak dlouho se po cvicení snizuje motivace k jídlu a je-li v souladu s dlouhodobým cvicením, nebot tato studie je jednou z prvních, která se zameruje konkrétne na neurologicky podmínenou motivaci k jídlu v reakci na cvicení.
"Téma motivace jídla a hubnutí je tak slozité," dodal Larson. "Existuje mnoho vecí, které ovlivnují stravování a cvicení je jen jeden prvek."

Napsal Sarah Glynn

Ocní onemocnení jako marker zdraví mozku

Ocní onemocnení jako marker zdraví mozku

Nová americká studie naznacuje, ze screening na retinopatii, coz je onemocnení krevních cév v sítnici na zadní strane oka, by mohlo slouzit jako ukazatel zdraví mozku, poté, co vedci zjistili, ze zeny ve veku 65 let a starsí s mírnou formou nemoci byly s vetsí pravdepodobností kognitivní pokles a související cévní zmeny v mozku.

(Health)

Jak by mohla sloucenina zlocinu bojovat proti malárii

Jak by mohla sloucenina zlocinu bojovat proti malárii

Pravdepodobne jste to videli na CSI - rozprasovací detektivové pouzívají na scénách zlocinu osvetlení drobných krevních cástic neviditelných pouhým okem. Ale tento spray muze být mnohem více nez jeho potenciál pro resení kriminality; nová studie naznacuje, ze by mohla být pouzita k boji proti malárii. Výzkumníci ríkají, ze luminol - sloucenina pouzívaná na scénách zlocinu k identifikaci krevních stop - muze být také úcinným nástrojem v boji proti malárii.

(Health)