cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení mohou mít úcinek na úrovni DNA proti tukovým bunkám

Zebra nemuze zmenit své pruhy, ale podle nové studie z Lundské univerzity ve Svédsku muzeme zmenit nasi DNA. Musíme se dostat na bezecký pás casteji.

Studie, publikovaná online v roce 2008 PLOS Genetics, následovalo 23 muzu behem 6 mesícu, vsichni byli mírne nadváhou, ale relativne zdraví.

Ackoli nebyli pred studiem zapojeni do nejaké fyzické aktivity, muzi byli instruováni, aby se kazdý týden úcastnili trí kurzu spinningu nebo aerobiku.

Záverem jejich predchozích zvyklostí se zúcastnilo pouze v prumeru 1,8 sezení týdne. Krome toho byli úcastníci instruováni, aby nezmenili stravu nebo beznou denní aktivitu.

Behem studie zkoumali výzkumníci zmeny v methylových skupinách - molekulách, které se nacházejí v genech - v tukových bunkách muzu. Tyto methylové skupiny ovlivnují to, co je známo jako "genová exprese", která urcuje, zda jsou geny aktivovány nebo deaktivovány.

Bunky v tele - vcetne tukových bunek - obsahují DNA, v níz jsou ulozeny nase genetické informace.

Epigenetika, studium zmen genové exprese na bunecné úrovni, hraje velkou roli v novém výzkumu. "Nase studie ukazuje pozitivní úcinky cvicení," ríká Charlotte Lingová, docentka na Lundské univerzite. Poznamenává, ze "epigenetický vzorec genu, který ovlivnuje ukládání tuku v tele, se mení."

Vedci byli schopni videt, ze epigenetické zmeny se uskutecnily u 7 000 genu - 35% genetického slození jednotlivce.

Krome toho se výzkumníci zamerili konkrétne na geny, které jsou tradicne spojeny s diabetes mellitus 2. typu a obezitou, a objevily také zmeny.

Tina Rönnová, výzkumná pracovnice na univerzite v Lundu, uvedla, ze toto "naznacuje, ze zmenená methylace DNA v dusledku fyzické aktivity muze být jedním z mechanismu, jakým tyto geny ovlivnují riziko onemocnení".

Podle Rönna tyto typy zmen nebyly dríve studovány v tukových bunkách. Jako výsledek, oni byli schopni mapovat DNA methylome v tuku.

Studie poznamenává, ze dlouhodobé úcinky pravidelného cvicení nejsou stále zcela pochopitelné.

Vetsina studií se dríve zabývala bunecnými a molekulárními zmenami v kostních svalech, ale tato nedávná studie je jedinecná v tom, ze se zameruje na molekulární zmeny v tuku. Ackoli jsou nase geny zdedeny, a proto nemohou být zmeneny, mohou být methylové skupiny v génách ovlivneny ruznými faktory, jako je cvicení, strava nebo zivotní styl.

Vedci byli schopni studovat bunecné kultury ve zkumavkách ve své laboratori; deaktivací nekterých genu dokázali snízit jejich výraz. V dusledku toho se v kazdé bunce zmenilo ulození tuku.

Dlouho jsme vedeli, ze cvicení je dobré pro nase telo, ale nyní rozumíme tomu, jak se v nasem genetickém slození muze zmenit obsah tuku v tele.

Studie je první, která spojuje cvicení s upravenou genetickou expresí, coz muze mít vliv na to, jak fungují metabolismy tukových bunek - dává nový význam axiómu, ze chodí do posilovny "transformuje vase telo".

Erbitux nabízí "lék" potenciálu pro 3 ze 4 pokrocilých pacientu s rakovinou tlustého streva - podmínky pouzití

Erbitux nabízí "lék" potenciálu pro 3 ze 4 pokrocilých pacientu s rakovinou tlustého streva - podmínky pouzití

Výzkumníci zúzili podmínky metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC), kde lécba cílovou biologickou lécbou Erbituxem (cetuximabem) s nejvetsí pravdepodobností uspeje. Výsledky dvou studií prezentovaných tento mesíc na kongresu Evropské spolecnosti pro lékarskou onkologii (ESMO) ve Stockholmu ve Svédsku ukázaly, ze pacienti se specifickým, ale bezným genetickým slozením v jejich nádorech, jejichz rakovina byla rozsírena na játra, mají více nez 75% sanci pokracovat v potenciálne lécebné operaci.

(Health)

Alergie z arasídy spatne diagnostikována ve 2 ze 3 prípadu

Alergie z arasídy spatne diagnostikována ve 2 ze 3 prípadu

Alergie na arasídy je jednou z nejcastejsích a obávaných potravinových alergií. Vzhledem k jeho neslavným závazným reakcím byla arasídová alergie vzdy spojena s hlubokou úzkostí, zejména u rodicu alergických detí s arasídovou chorobou. Nedávná studie nyní umoznuje vetsine techto rodicu uklidnující zprávy.

(Health)