cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení Výhody prezivsích nádoru, nová zpráva

Pokud by cvicení bylo lékem proti rakovine, bylo by to blokáda, vypadá to jako záver nového prehledu o prínosech fyzické aktivity pro lidi, kterí prezili a zijí mimo rakovinu. Ve zpráve zverejnené dne 8. srpna prední britská charitativní organizace Macmillan Cancer Support pevne odmítá tradici, ze pacienti s nádorovým onemocnením by meli "odpocívat" a "ulevit se" a vyzývá lékare a zdravotní sestry, aby predepisovali fyzickou aktivitu pacientum " vsechny stadia rakoviny od pocátecní diagnózy az po pozdejsí fáze ". Nicméne, navzdory vzniku techto dukazu mnoho zdravotnických pracovníku nedokáze svým pacientum s rakovinou ríci o výhodách cvicení, dodali.
Ciaran Devane, výkonný reditel spolecnosti Macmillan Cancer Support, rekl tiskové zpráve, ze dukazy ve zpráve, jejichz krátký název je "Move More", ukazují, jak dulezitá je fyzická aktivita k zotavení z rakoviny, presto " zdravotnickými pracovníky nebo temi, kterí uvádejí do provozu zdravotnické sluzby ".
Pozádal, aby sluzby, které by podporovaly a nabízely cvicení, mely být nejen k dispozici, ale mely by být "predepsány" pacientum s rakovinou.
Devane rekl, ze pacienti s rakovinou by byli "sokováni", kdyby vedeli, kolik fyzické aktivity by mohlo pomoci pri jejich zotavení a dlouhodobém zdraví, v nekterých prípadech dokonce snizuje moznost opakované lécby.
Zpráva, která popisuje prehled více nez 60 studií a pruzkum 400 odborníku z oblasti zdravotnictví, kterí se zabývají onkologickými onemocneními, zjistí, ze nedostatek fyzické aktivity muze v Británii ulozit az 1,6 milionu lidí, kterí prezili rakovinu, zdravotními problémy a nekterí s vetsí pravdepodobností recidivy.
Zde jsou nekteré klícové poznatky:

  • Doporucená úroven fyzické aktivity muze snízit riziko recidivy a úmrtí na rakovinu prsu az o 40% a rakoviny prostaty az o 30%.

  • U pacientu s rakovinou tlustého streva muze významné mnozství fyzické aktivity snízit riziko recidivy a úmrtí na onemocnení az o 50%.

  • Po doporucených úrovních cvicení po lécbe rakoviny muze snízit riziko nezádoucích úcinku, jako je deprese, únava, osteoporóza a srdecní onemocnení.
Navzdory temto silným dukazum vsak Macmillan ríká, ze zjistili, ze mnoho zdravotnických pracovníku si o tom neuvedomuje a vetsina z nich neríká jejich pacientum. Bylo zjisteno, ze 56% praktických lékaru, osetrovatelu, rakovinových lékaru a rakovinových sester nerozhoduje o výhodách fyzické aktivity u svých pacientu.
Jane Maher je prední klinický onkolog. Ona se také stala séfem lékare Macmillan Cancer Support, a jednou jednou ríkala, ze by pacientum doporucila, aby to "ulehcili". Nyní je rada úplne jiná, protoze jsme si uvedomili, ze "jestlize by fyzické cvicení bylo drogy, bylo by to bít na titulky".
Maher rekl, ze to, co potrebujeme, je "kulturní zmena", takze lékari a jiní zdravotnictí pracovníci prestanou prohlízet fyzickou aktivitu jako "doplnek" a místo toho ji povazují za nedílnou soucást následné péce o rakovinu.

Devane zduraznil, ze fyzická aktivita neznamená namáhavé cvicení, muze to být zahrádkárství, procházka na zivou procházku nebo plavání, to vse se pocítá s tím, ze je fyzicky aktivní.
"Zdravotnictí pracovníci mohou pacientum odkázat na radu sluzeb, jako je fyzioterapie, specializované cvicební programy ve strediscích pro volný cas nebo pesí skupiny," naléhal.
Zpráva uprednostnuje uvedení úrovní aktivity az do úrovne, kterou doporucuje zpráva Department of Health z roku 2011 Zahájit aktivní, Zustante aktivní, která obsahuje pokyny vedoucích lékaru Spojeného království. To doporucuje, aby dospelí meli do týdne 150 minut aktivity s mírnou intenzitou.

Poradenství se také rozkládá podle veku a úrovne fyzické aktivity, kterou lidé jiz delají. Napríklad starsí dospelí (ve veku 65 let a starsí) by se meli snazit být denne aktivní a jejich 150 minut týdne by meli být v záchvatech nejméne 10 minut mírné intenzivní aktivity, ideálne 30 minut nejméne pet dní v týdnu . Nicméne pro ty, kterí jiz pravidelne pusobí na mírné úrovni, by meli také behem týdne nejakou energickou aktivitu kombinovat s mírnou aktivitou.
Starsí dospelí by meli také usilovat o zlepsení svalové síly (a to i v prípade rizika pádu, rovnováhy a koordinace) nejméne dva dny v týdnu a minimalizovat dobu strávenou na posezení po delsí dobu.
Ve svém prohlásení Macmillan popisuje prípad Jane, 57leté zeny z Christchurch, poblíz Bournemouth na jihu Anglie. Jane získala "predpis" pro cvicení poté, co podstoupila lécbu rakoviny prsu. Ona rekla:
"Nez jsem byl diagnostikován s rakovinou prsu, neudelal jsem moc cvicení, cítil jsem se po lécbe hezky dolu a vycerpaný - opravdu me to vyradilo."
Jane byla predepsána cvicební program, který zahrnoval 12 týdnu volného vyuzití telocvicny a pravidelné setkání s vyskoleným instruktorem, který doporucil, aby se pripojila k drací lodi závodní skupiny pro zeny, které mely rakovinu prsu.
"Miloval jsem to tolik, stále se úcastní." rekla Jane a dodala, ze je jako "úplne jiná osoba", cítí se "mnohem lepsí", "více sebejistá" a "mnohem méne unavená".
"Kdo si mohl predstavit, ze jsem po vsem, co jsem prozil, byl tak plný zivota?" dodala.
Napsal Catharine Paddock PhD

Studie se ptá, proc psychologictí studenti dostávají málo instrukcí o lékarské etice, mucení

Studie se ptá, proc psychologictí studenti dostávají málo instrukcí o lékarské etice, mucení

Navzdory úzkým vztahum mezi americkou psychologickou asociací a armádou nová studie ukazuje, ze studenti absolventské psychologie dostávají málo ucení o porozumení vojenské lékarské etice a do znacné míry nevedí o svých povinnostech vyplývajících z Zenevských konvencí. Podle Zenevských konvencí je zakázáno vyhrozovat, ponizovat, ponizovat, zraní nebo vrazdit válecné zajatce, ale nová studie odhaluje, ze vetsina absolventu psychologie si neuvedomuje své etické povinnosti.

(Health)

Výzkum cystické fibrózy, který má prospech z laboratorí "mini-plic"

Výzkum cystické fibrózy, který má prospech z laboratorí "mini-plic"

V soucasné dobe se pri zkoumání sloucenin, které by mohly ukázat slib v boji proti nemoci, musí výzkumníci spoléhat na zvírecí modely, jako jsou speciálne chované laboratorní mysi. Nicméne mnoho kandidátských léku, které procházejí temito testy, je pozdeji odmítnuto a nekteré, které neprosli, by mohly být úcinné u lidí. To vede ke zpozdením, zvýseným nákladum a ztrátám prílezitostí k rozvoji naléhave potrebné nové lécby.

(Health)