cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení na kazdé úrovni muze být prínosem pro pacienty s nadváhou s nealkoholickým tukovým onemocnením jater

Nová studie naznacuje, ze cvicení, bez ohledu na její objem nebo intenzitu, muze mít významný prínos pro nadváhu a obézní jedince s nealkoholickým tukovým onemocnením jater - jednou z nejcastejsích prícin selhání jater v USA.
Výzkumníci zjistili, ze cvicení - bez ohledu na objem nebo intenzitu - snizuje jak jaterní, tak viscerální tuk u pacientu s nadváhou a obezitou.

Vedoucí studie Dr. Nathan Johnson z Sydneyské univerzity v Austrálii a jeho tým publikují své poznatky v Journal of Hepatology.

Neuralkotické tukové jaterní onemocnení (NAFLD) - nahromadení tuku v jaterních bunkách, které není zpusobeno alkoholem - se odhaduje, ze postihuje priblizne 25% lidí v USA. Nejcasteji se vyskytuje u nadváhy nebo obézních jedincu a tech, kterí mají cukrovku, vysoký cholesterol nebo vysoké triglyceridy.

Zatímco tento stav neznamená zádné príznaky nebo komplikace u vetsiny lidí, jiní mohou zaznamenat zánet jater, známý jako nealkoholická steatohepatitis (NASH). To muze vést k jizvení jater (cirhóza) a eventuálne k rakovine jater nebo k selhání jater.

V soucasné dobe neexistuje standardní lécba pro NAFLD. Pro osoby s NAFLD, kterí mají nadváhu nebo obezitu, doporucují zdravotní pracovníci, aby ztratili váhu. Drívejsí studie naznacily, ze tím, ze deláte aerobní cvicení, muze snízit mnozství brisního (viscerálního) tuku a tuku v játrech, coz zlepsuje symptomy.

Ale podle Dr. Johnson a kolegu je nejasné, jaký objem a intenzita aerobního cvicení musí být pro pacienty s NAFLD prínosem. Zamerili se na to, aby se dozvedeli se svou studií.

Vsechny objemy, intenzity cvicení vedly ke snízení jaterního a viscerálního tuku

Tým zahrnoval 48 nadváhy nebo obézní jedince se sedavým zivotním stylem, coz znamená, ze se zrídka podílejí na fyzické aktivite.

Úcastníci byli náhodne zarazeni do jedné ze ctyr cvicebních skupin po dobu 8 týdnu: skupina s nízkým az stredním stupnem intenzity, skupina s vysokým objemem aerobních cvicení (LO: HI), aerobní cvicení s vysokou intenzitou a nízkým objemem (HI: LO) skupina, nízká az stredne silná intenzita, aerobní cvicení s malým objemem (LO: LO); a placebo skupina.

Behem osmtýdenního období doktor Johnson a jeho tým pouzívaly magnetickou rezonancní spektroskopii (MRS) k merení vsech zmen jaterního tuku úcastníku.

Vedci zjistili, ze úcastníci skupiny s placebem zaznamenali nárust jaterního tuku o priblizne 14%. Úcastníci trí cvicebních skupin vsak meli behem 8 týdnu prumerné snízení telesného tuku o 18-29%, pricemz nejvetsí snízení jater a viscerálního tuku bylo zjisteno u úcastníku skupin HI: LO a LO: HI.

Johnson ríká:

"Výsledky nasí studie ukazují, ze vsechny cvicné dávky, bez ohledu na objem nebo intenzitu, byly úcinné pri snizování jaterního tuku a viscerálního tuku o klinicky významné mnozství u dríve neaktivních, nadváhou nebo obézních dospelých ve srovnání s placebem. bez klinicky významné ztráty hmotnosti. "

V redakci spojeném se studií doktor Roohit Loomba z Kalifornské univerzity v San Diegu a dr. Helena Cortez-Pinto z nemocnice Santa Maria v portugalském Lisabonu ríkají, ze ackoli existují dukazy, aerobní cvicení - i pri absenci úbytku hmotnosti - muze snízit játrový tuk u pacientu s NAFLD, "neexistují zádné údaje, které by podporovaly cvicení samotné, aniz by doslo ke ztráte hmotnosti, muze zlepsit nebo zvrátit NASH".

"Individuální a spolecný efekt dávky a intenzity cvicení a jejich souvislost se zlepsením jaterního tuku a dalsích histologických vlastností, které jsou spojeny s NASH, je prioritou klícovým výzkumem," dodávají.

"Podle naseho odborného posudku muze být nutný prísnejsí rezim výzivy nez ministerstvo zdravotnictví a humanitních sluzeb Spojených státu v kombinaci s dietními intervencemi, které by vedly ke zlepsení histologických vlastností jater spojených s NASH."

Minulý mesíc ukázala studie provedená výzkumnými pracovníky na Yale University v New Haven, CT, jak perorální terapie s rízeným uvolnováním zvrátila diabetes typu 2 a NAFLD u potkanu.

Rakovina "souvisejí" s útocemi z 11/11, které byly zamítnuty podle zákona o ochrane osobních údaju

Rakovina "souvisejí" s útocemi z 11/11, které byly zamítnuty podle zákona o ochrane osobních údaju

Ve zpráve zprístupnené verejnosti tento týden panel prehodnotil vedecké a lékarské nálezy na základe nuly a rozhodl se, ze neexistuje dostatek dukazu pro pridání rakoviny do seznamu podmínek týkajících se obchodních center. To znamená, ze osoby postizené zivot ohrozující nemocí nemohou podle zákona Zadroga získat zdravotní prínos.

(Health)

Byetta (exenatid) schválený v kombinaci s glarginem pro diabetes typu 2

Byetta (exenatid) schválený v kombinaci s glarginem pro diabetes typu 2

Byetta (exenatidová) injekce byla schválena FDA jako doplnková lécba pro pouzití s ??inzulínem glargin spolu s cvicením a dietou u pacientu s diabetem typu 2, kterí nereagují dostatecne dobre na samotný glargin. Prídavná terapie Byetty je pro ty, kterí uzívají glargin s metforminem a / nebo TZD (thiazolidindionem) nebo bez.

(Health)