cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení "stejne úcinné jako léky" pro bezné nemoci

Vedci tvrdí, ze cvicení muze být stejne úcinné jako léky na lécbu bezných stavu, jako je koronární onemocnení srdce a mrtvice.

Jiz dávno bylo zjisteno, ze pravidelné cvicení je prospesné pro zdraví obecne, ale výzkumníci si nyní myslí, ze cvicení je "potenciálne stejne efektivní" jako intervence na léky a naznacují, ze by "mela být povazována za zivotaschopnou alternativu nebo vedle lékové terapie. "

Fyzická aktivita má dobre zdokumentované prínosy pro zdraví, avsak v Anglii zhruba tretina dospelých splnuje doporucené úrovne fyzické aktivity. A nedávný pruzkum ukázal, ze totéz platí v USA.

Naproti tomu léky na léky na predpis stále nadále stoupají a v roce 2010 prudce stoupají na prumerných 17,7 predpisu pro kazdou osobu v Anglii, zatímco v roce 2000 to bylo 11,2.

Nicméne je velmi málo dukazu o tom, jak cvicení porovnává s léky pri snizování rizika úmrtí na bezné nemoci, tvrdí výzkumníci.

Zatímco farmaceutické spolecnosti tráví miliony výzkumu a vývoje nových léku, zrídka testují úcinnost léku proti cvicení samotnému. Zpráva zverejnená na bmj.com dnes naznacuje, ze farmaceutické spolecnosti by mely zahrnovat cvicení jako aktivní srovnávací rameno v drogových studiích.

Huseyin Naci, výzkumný pracovník London School of Economics, doufá, ze se to zmení. On ríká:

"Myslím, ze v nadcházejících letech bude pravdepodobne docházet k posunu kultury, kdy zájem o cvicení bude mít vetsí zájem. Pokud dojde k takovému posunu, mohou pacienti a lékari pozadovat takové dukazy o srovnatelných výhodách záchrany cvicení a drog.

Prevence diabetu a srdecních chorob


U pacientu s mozkovou mrtvicí se ukázalo, ze cvicení je úcinnejsí nez lécba drogami.

Výzkumníci z London School of Economics, Harvard Pilgrim Health Care Institute v Harvardské lékarské fakultní skole a Lékarská fakulta Stanfordské univerzity srovnávali úcinnost cvicení proti lékum na mortalitu ve ctyrech podmínkách (sekundární prevence koronárních onemocnení srdce, rehabilitace cévní mozkové príhody, lécba srdce selhání a prevence diabetu).

Sekundární prevence se týká lécby pacientu s jiz existujícími onemocneními dríve,

Analyzovali výsledky 305 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících 339 274 jedincu a nenalezly statisticky zjistitelné rozdíly mezi cvicením a lécebnými intervencemi pro sekundární prevenci srdecních onemocnení a prevenci diabetu.

Mezi pacienty s mozkovou mrtvicí bylo cvicení úcinnejsí nez lécba léky, zatímco u srdecního selhání byly léky diuretiky úcinnejsí nez cvicení a vsechny ostatní typy lécby.

'Slepá místa'

Autori poukazují na to, ze mnozství zkusebních dukazu o prínosech z úmrtí z duvodu cvicení je podstatne nizsí nez u drog, a to mohlo mít vliv na jejich výsledky.

Tvrdí, ze tato "slepá skvrna" z dostupných vedeckých dukazu "znemoznuje lékarum predepisujícím predepisování a jejich pacientum pochopit klinické okolnosti, kdy by léky mohly poskytovat jen mírné zlepsení, ale cvicení by mohlo prinést hlubsí nebo udrzitelné zisky ve zdraví."

Navzdory této nejistote ríkají, ze na základe dostupných údaju je fyzická aktivita potenciálne stejne úcinná jako mnoho drogových zásahu a vyzývají k dalsím zkouskám, které by resily rozdíl mezi cvicením a dukazy o lécbe zalozené na drogách.

A i kdyz je lákavé verit, ze poppingová pilulka vylécí vsechny nemoci, jednoduché zmeny v zivotním stylu se jiz osvedcily pri lécbe artritidy kolena, deprese a vysokého krevního tlaku.

"V prípadech, kdy lékové moznosti poskytují jen mírný prínos, pacienti si zaslouzí porozumet relativnímu dopadu fyzické aktivity na jejich stav," uzavírají.

Nová aplikace poskytuje rychlý a snadný zpusob spolehlive zaznamenávat príciny smrti

Nová aplikace poskytuje rychlý a snadný zpusob spolehlive zaznamenávat príciny smrti

Dve tretiny celosvetových úmrtí jsou neregistrované a v 180 zemích, kde zije 80% svetové populace, nejsou príciny smrti spolehlive zaznamenány. Takový nedostatek jasnosti ciní velmi obtízné zjistit, kde je nejlépe zamerit programy verejného zdraví a sledovat jejich úcinnost. Nová aplikace, která muze fungovat na smartphonech a tabletech, slibuje, ze to zmení.

(Health)

Starsí príjemci Medicare s omezenou prioritou léku pokryjí méne na Nondrug Medical Services dnes

Starsí príjemci Medicare s omezenou prioritou léku pokryjí méne na Nondrug Medical Services dnes

Po zavedení cásti Medicare D, starsí príjemci Medicare vynakládají podstatne méne penez na nezdravotnické lékarské sluzby, vcetne kvalifikovaných osetrovatelských zarízení a luzkové péce, uvedli výzkumníci z Harvard Medical School v casopise JAMA (Journal of the American Medical Association). Autori napsali: "V lednu 2006 byla zavedena dávka léku na léky na léky Medicare (cást D), následovaná zvýseným uzíváním léku, snízenými výdaji a zlepsením dodrzování zásadních léku pro starsí osoby.

(Health)