cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení a prílezitostné pití mohou chránit pred zrakovým postizením

Zustáváte fyzicky aktivní, ale také máte prílezitostný nápoj? Nebojte se, podle nového pruzkumu v casopise muzete delat oci prospech Oftalmologie.

"Zhorsení zraku" - ztráta zraku zpusobená ocním onemocnením, traumatem nebo vrozenými nebo degenerativními stavy, které nemohou být opraveny skly - se zvysuje.

Projekce odhadují, ze do roku 2020 bude v USA nejméne 4 miliony lidí se zrakovým postizením - coz je nárust o 70% oproti roku 2000.

Je to proto, ze zatímco populace stále více zije na starsí veky, ocní onemocnení související s vekem zustávají beznými.

Zjistení zpusobu, jak snízit výskyt poskození zraku, je proto stále dulezitejsí. Tato nová studie zkoumá, do jaké míry ovlivnují zrakové postizení urcité modifikovatelné zivotní styl - kourení, pití alkoholu a fyzické cvicení.

Vedci z University of Wisconsin Medical School analyzovali údaje z studie Beaver Dam Eye, dlouhodobé studie, která sledovala témer 5 000 úcastníku ve veku 43-84 let mezi lety 1988 a 2013.

V prubehu 20 let zaznamenalo 5,4% lidí ve studii poruchu zraku.

Vedci zjistili, ze lidé, kterí cvicí trikrát nebo vícekrát týdne, mají mensí pravdepodobnost zhorsení zraku. Asi 2% fyzicky aktivních lidí se stalo zrakove postizenými, ve srovnání s 6,7% lidí, kterí vedli sedavý zivotní styl. Kdyz vedci upravili své zjistení o veku, zjistili, ze fyzicky aktivní lidé mají o 58% mensí pravdepodobnost vývoje zrakove postizených nez sedaví lidé.

Non-pijáci oproti prílezitostným pijákum

Non-pijáci byli s vetsí pravdepodobností zrakove postizení nez prílezitostní pijáci - 11% non-pijáci narusilo zraku, ve srovnání s 4.8% prílezitostných pijáku.


Studie zjistila, ze osoby bez pijáka jsou pravdepodobneji zrakove postizené nez prílezitostní pijáci.

Opet prizpusobení veku vedci vypocítali, ze prílezitostní pijáci byli o 49% méne zrakove postizení nez lidé, kterí se zdrzují alkoholu.

Studie se zameruje na prílezitostné pijáky jako na lidi, kterí v uplynulém roce konzumovali alkohol, ale v prumerném týdnu zaznamenali nulové dávky. " Lidé, kterí konzumovali alkohol v uplynulém roce, byli kategorizováni jako nepilinári.

Zatímco prílezitostné pití se zdálo, ze chrání pred zrakovým postizením, vedci zjistili, ze tezké pijáky a kuráky jsou o neco více vystaveny riziku zhorsení zraku, ale ze zvýsení rizika není dostatecné, aby bylo statisticky významné.

Studie napríklad uvádí, ze riziko zhorsení zraku u osob, které vypili méne nez jeden alkoholický nápoj týden, bylo priblizne stejné jako riziko u lidí, kterí denne vypili jeden nebo dva alkoholické nápoje.

Jak spolehlive byly výsledky této studie?

Údaje pro tuto studii pocházejí z rozsáhlého dlouhodobého výzkumného projektu, ale mohou existovat faktory, které ovlivnují presnost zjistení studie. Napríklad studie Beaver Dam Eye nezaznamenala nekteré detaily o tom, jak jsou úcastníci fyzicky aktivní - napríklad o tom, jak dlouho jsou jejich zasedání fyzické aktivity.

Také lidé ve studii, kterí meli více sedavý zivotní styl, byli méne pravdepodobné, ze se vrátí k následným vysetrením nez fyzicky aktivní lidé, takze to muze mít mírné výsledky.

Studie také nemela dostatecne rozsáhlou vzorkovou základnu úcastníku s urcitým chováním - napríklad tezkým pitím -, aby se ujistil, jak to muze mít vliv na riziko poskození zraku.

Vedci se vsak domnívají, ze jejich studie zduraznuje ochranné výhody fyzické aktivity proti zhorsení zraku.

"Zatímco vek je obvykle jedním z nejsilneji spojených faktoru pro mnoho ocních onemocnení, které zpusobují zhorsení zraku, je to faktor, který se nemuzeme zmenit," ríká Dr. Ronald Klein, vedoucí výzkumný pracovník studie.

On pridává:

"Chování v oblasti zivotního stylu, jako je kourení, pití a fyzická aktivita, vsak muze být zmeneno, takze s ohledem na moznou prevenci je slibné, ze tyto chování jsou dlouhodobe spojeny s rozvojem zrakove postizeného. zda zmena tohoto chování skutecne povede k prímému snízení ztráty zraku. "

Pediatri mohou pomoci zabránit sírení HIV

Pediatri mohou pomoci zabránit sírení HIV

Nové politické prohlásení spolecnosti AAP, které se objevuje v listopadu 2011 v pediatrii (publikované online 31. ríjna), popisuje, jak mohou pediatri vykonávat dulezitou funkci pri identifikaci pacientu s HIV predtím, nez budou mít sanci dále sírit onemocnení. Ackoli doslo k velkému pokroku v lécbe a úsilí o sledování populací s vysokým rizikem pokracuje, od roku 2006 pres víc nez milión Americanu prenásí virus HIV, který zahrnuje 55 320 dospívajících a mladých dospelých, z nichz témer polovina nevedí o své infekci z 20% vsech nosicu HIV, kterí nevedí).

(Health)

Jaké jsou príznaky krevní srazeniny?

Jaké jsou príznaky krevní srazeniny?

Obsah Obecné symptomy Hluboká zilní trombóza (DVT) Príznaky hluboké zilní trombózy Plicní embolie Príznaky plicní embolie Krevní srazeniny jsou první pomoc tela proti krvácení. Krev se zmení z kapaliny na gelovitý stav a chrání tok krve pripojením jakýchkoli netesností, které se tvorí. Bez krevní srazeniny by mensí krvácející klouby, které vyvstaly únik do tela, mohly krvácet.

(Health)