cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení ovlivnuje mozek

Je dobre známo, ze cvicení je dobré pro telo. Zbavuje mysl, zlepsuje krevní obeh a dodává mozku více kyslíku. Podle David Bucci, docent na Dartmouthove oddelení psychologických a mozkových ved, cvicení také zahrnuje dalsí faktory.
Ríká: "V posledních nekolika letech existují údaje, které naznacují, ze se deje neurobiologické zmeny - zde existují velmi mechanizmy specifické pro mozky."
Bucci a jeho tým zjistili, ze cvicení má ruzné úcinky na pamet a na mozku v závislosti na veku osoby, tj. Zda dospívající nebo dospelý cvicí. Identifikovali gen, který podle vseho reguluje, do jaké míry má cvicení príznivý úcinek. Toto zjistení by se mohlo ukázat jako významné pro potenciální vyuzití cvicení jako zásahu pro dusevní onemocnení.
Bucci zacal zkoumat vztah cvicení a pameti s jednou z nejcastejsích detských psychických poruch, poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Vyjadruje své obavy, pokud jde o skutecnost, ze standardní lécba pro ADHD se zdá být slozena z lécebné terapie a ríká:

"Pojem cerpání detí plných psycho-stimulantu v raném veku je problematický. Uprímne víme, ze dlouhodobé úcinky podávání léku v raném veku - léky, které postihují mozku - neustále hledají alternativní terapie Dulezité."

Na základe neoficiálních dukazu od svých kolegu na univerzite v Vermontu se zacal zabývat otázkou ADHD. Pozorování detí s ADHD v letních táborech v Vermontu ukázalo, ze sportovci nebo týmoví týmové sporty mají tendenci projevovat lepsí reakci na behaviorální zásahy nez deti, které byly více sedavé.
Navzdory absenci systematických vedeckých dat se Bucci rozhodl prozkoumat spojení cvicení se snízením charakteristického chování ADHD. Závery byly zverejneny v nejnovejsí online verzi casopisu Neuroscience.
Bucci okamzite pripocítá svuj tým a ríká: "týmy absolventu i vysokoskoláku jsou zodpovedné za tuto práci, urcite ne jenom já."
Predchozí pokusy u laboratorních potkanu ??s chováním podobným ADHD ukázaly, ze cvicení bylo schopné snízit rozsah tohoto chování. Tým také poznamenal, ze stejne jako cvicení postihuje deti a muze s ADHD odlisne, cvicení se také ukázalo jako prospesnejsí pro samice potkanu ??nez pro muze.
Poté tým prezkoumala dynamiku toho, jak cvicení vypadá, ze zlepsuje ucení a pamet, "neurotrofický faktor odvozený od mozku" (BDNF), který hraje roli v rozvojovém rustu mozku. Objevili, ze exprese BDNF u cvicení potkanu ??byla pozitivne spojena se zlepsenou pametí. Dále poznamenali, ze úcinky cvicení jako dospívajících byly delsí nez ve srovnání s dospelými, kterí vykonávali stejné trvání.

Bucci uvádí:
"Dusledkem toho je, ze cvicení behem vývoje, jak se vás mozek rozrustá, mení mozku v souladu s normálními vývojovými zmenami, coz má za následek, ze máte trvalé zapojení mozku na podporu vecí, jako je ucení a pamet. cvicení] brzy v zivote. "

Bucci následne pokrocil ve svém novém výzkumu s cílem zapojit lidské úcastníky, vcetne vysokoskoláku z Dartmouthu a jednotlivcu z hannoverské komunity, "skutecne zajímavé bylo zjistení, ze v závislosti na genotypu osoby pro tento trofický faktor [BDNF] vyuzívat výhody ucení a pameti.To by mohlo znamenat, ze byste mohli predpovedet, které díte s ADHD, jestlize jsme je genotypizovali a podívali jsme se na jeho DNA, reagovali na cvicení jako lécba a které by ne. "
Prohlasuje, ze pojem "cvicení je dobrý pro zdraví", vcetne dusevního zdraví, je stezí prekvapující a uzavírá: "Zajímavou otázkou v oblasti dusevního zdraví a kognitivní funkce je to, jak cvicení ovlivnuje dusevní funkci a mozku." Bucci a jeho tým v soucasné dobe zkoumají tento problém.
Napsal Petra Rattue

Mnoho zen - zejména kuráci - pije alkohol behem tehotenství

Mnoho zen - zejména kuráci - pije alkohol behem tehotenství

Zatímco zdravotnické pokyny doporucují absolutní abstinenci, velký pruzkum zen ve Velké Británii, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu povazuje konzumaci alkoholu behem tehotenství za obvyklou praxi. Kuráci meli o 17% vyssí výskyt pití behem tehotenství. Studie v on-line casopise BMJ Open zjistila následující rozmezí pomeru uzívání alkoholu behem tehotenství: 20-80% v Irsku a 40% ve Spojeném království, Austrálii a na Novém Zélandu.

(Health)

Hotovost muze koaxiální dieters ztrácet váhu

Hotovost muze koaxiální dieters ztrácet váhu

Kdyz motivuje lidi k zhubnutí, peníze jsou úcinným stimulem, odhaluje nová studie od Mayo kliniky. Úcastníci studie o hubnutí, kterí dostávali financní pobídky, meli zrejme vyssí pravdepodobnost, ze budou dodrzovat program úbytku hmotnosti a spolecne ztrácejí vetsí váhu nez ti, kterí se nedostali pobídky.

(Health)