cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení 300 minut týdne "ke snízení rizika postmenopauzálního karcinomu prsu"

Zdvojnásobení mnozství týdne mírného az intenzivního aerobního cvicení na 300 minut namísto 150 minut týdne melo lepsí vliv na telesný tuk v souprave 400 neaktivních postmenopauzálních zen.
Byly zjisteny vazby mezi fyzickou aktivitou a postmenopauzálním rizikem rakoviny prsu.

Snízení celkových tuku a dalsích adipozitních opatrení, zejména u obézních zen, bylo úcinnejsí pri vyssím výkonu behem 1-letého klinického hodnocení zverejneného v JAMA onkologie.

Záver je pozoruhodný, ríkají autori, protoze telesný tuk byl spojen se zvýseným rizikem rakoviny prsu po menopauze, takze tyto zeny mohou odvodit jedinecný prínos z cvicení.

Fyzická aktivita je nenákladná, neinvazivní strategie prevence nemocí.

Celosvetové agentury verejného zdraví doporucují, aby byla pro celkové zdraví fyzicky aktivní nejméne 150 minut týdne pri mírné intenzite nebo 60-75 minut týdne pri intenzivní intenzite.

Autori vedli Christine Friedenreich, PhD, Alberta Health Services v Edmontonu v Alberte, Kanada. "V dríve neaktivních postmenopauzálních zenách byl 1-letý predpis mírného az silného cvicení 300 minut týdne vyssí nez 150 minut / týden na snízení celkového tuku a dalsích adipozitních opatrení, zejména u obézních zen. " Dodávají:

"Tyto výsledky naznacují dalsí prínos aerobního cvicení s vyssím objemem pro výsledky adiposity a mozná i nizsí riziko postmenopauzálního karcinomu prsu."

Pro studium byly záky s indexem telesné hmotnosti (BMI) mezi 22 a 40 pozádány, aby nezmenily svou obvyklou stravu.

Jakákoli aerobní aktivita, která zvýsila srdecní frekvenci na 65-75% rezervy srdecní frekvence, byla behem studie povolena.

Úcastníci se v prvních dvou zasedáních setkali s instruktorem pro výuku a obdrzeli orientaci na trénink a ruzné aerobní vybavení, vcetne:

  • Bezecké pásy
  • Stacionární jízdní kola
  • Eliptické trenéry.

Tréneri také poskytli komplexní výukový pruvodce pro výuku, který zahrnoval príklady domácího cvicení a technické pokyny pro konkrétní aktivity.

Úcinky na radu opatrení

Prumerné snízení celkového telesného tuku bylo 1 kg (1% telesného tuku) ve skupine cvicení 300 minut ve srovnání se 150minutovou skupinou.

Snízení byl také vetsí u následujících opatrení v 300minutové skupine:

  • Subkutánní brisní tuk
  • Celkový brisní tuk
  • BMI
  • Obvod pasu
  • Pomer pas-k-bok.

Výsledky ukazují, ze u zen, které byly obézní - mely BMI 30 nebo více, byly silnejsí úcinky proti zmenám hmotnosti, BMI, obvodu pasu a kycle a podkozního tuku v brise.

Autori dospívají k záveru: "Pravdepodobná souvislost mezi fyzickou aktivitou a postmenopauzálním rizikem rakoviny prsu je podporena více nez 100 epidemiologickými studiemi se silným biologickým oduvodnením podporujícím ztrátu tuku jako dulezitého (i kdyz ne jediného) prostredníka této asociace.

"Nase zjistení úcinku na dávku a odezvu cvicení na celkovou tukovou hmotnost a nekolik dalsích opatrení na adipozitu, vcetne abdominálního tuku, zejména u obézních zen, poskytují základnu pro povzbuzení postmenopauzálních zen k cvicení nejméne 300 minut týdne, coz je déle, nez je doporucené minimum pro prevenci rakoviny. "

Lazaruv fenomén: Kdyz se mrtví vrátí k zivotu

Lazaruv fenomén: Kdyz se mrtví vrátí k zivotu

Srdce jí prestalo bít a uz nedýchá. Janina Kolkiewiczová byla prohlásena za mrtvou. Ve veku 91 let zila dlouhou zivotnost. Ale nehodlá prestat zít. O jedenáct hodin pozdeji se probudila v nemocnicní márnici s touhou po caji a palácích. Kolkiewicz je podle vseho nepochopitelný jenom jedním z mnoha lidí, o nichz se ríká, ze "zvedli z mrtvých.

(Health)

Ve veku pro vstup do skoly muze dojít k riziku diagnostiky ADHD

Ve veku pro vstup do skoly muze dojít k riziku diagnostiky ADHD

Vek, kdy díte zacne skolní docházku, muze ovlivnit jejich pravdepodobnost, ze budou diagnostikováni poruchou pozornosti s hyperaktivitou, naznacuje nová studie publikovaná v The Journal of Pediatrics. ADHD je jednou z nejcastejsích onemocnení detství. Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se odhaduje na priblizne 6.

(Health)