cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Exkluzivní kojení po dobu delsí nez 4 mesíce snizuje riziko vzniku HIV infekce u matky

HIV-infikované matky, které výlucne kojily více nez první ctyri mesíce zivota, mají nizsí riziko prenosu viru na své deti pres mléko.
Záver pochází od vedcu na Mailman School of Public Health v Columbii University a byl publikován v casopise Vedecká translacní medicína.
Autori vysvetlují:

"Zeny, které prestaly kojit dríve nez ctyri mesíce, mely nejvyssí koncentrace HIV v materském mléce a ti, kterí pokracovali v kojení, ale ne výlucne, meli úrovne koncentrace mezi temito dvema postupy."

Deti mají obecne 10% az 15% riziko virem HIV prostrednictvím materského materského mléka infikovaného HIV. Vzhledem k tomu, ze infekcní onemocnení jsou v subsaharské Africe rozsírené a casto potenciálne smrtelné, je kojení klícové pro udrzení zdravých kojencu.

Nekolik kritických slozek, které napomáhají vývoji imunitního systému, odhaluje infekcní onemocnení, se nalézají v materském mléce.
Predchozí zpráva zjistila, ze prerusení kojení pred 18 mesíci bylo spojeno se znacným zvýsením úmrtnosti u detí narozených matce infikované HIV.
Louise Kuhnová, PhD, profesor epidemiologie Mailman School a kolegové se rozhodli prozkoumat, zda zmeny v kojeneckém rutine mají vliv na hladiny HIV v materském mléce.
Za úcelem sledování úspesnosti predcasného odstavení ke snízení prenosu HIV a detské úmrtnosti provedl tým randomizovanou klinickou studii.
Více nez 950 matek infikovaných HIV v Zambii bylo doporuceno, aby kojily své deti pri narození po dobu nejméne ctyr mesícu.

Padesát procent zen bylo presvedceno, ze prestanou kojit ctyri mesíce, zatímco dalsích 50% je vyzýváno k tomu, aby kojilo.
Za ctyri a pul mesíce vedci shromázdili materské mléko od vsech mamin. Navíc deti byly pravidelne analyzovány na potenciální prenos HIV.
Nejvyssí koncentrace HIV byly zjisteny v materském mléce zen, které prestaly kojit 4 mesíce, podle odborníku.
Sedmdesát sedm procent zen, které prestaly kojit, melo zjistené koncentrace HIV v materském mléce, na rozdíl od 39,5% tech, kterí pouze kojili, kdyz bylo díte ctyri a pul mesíce.
Nebyly zjisteny zádné rozdíly, kdyz byli dva týdny pred ctyrmi mesíci kojeni, vysvetlili vedci.

Matky, které dojízdely, ale ne výlucne, mely vyssí koncentrace HIV v materském mléce nez ty, které výlucne kojily.
Zjistení ukazují, ze i jemné zmeny frekvence kojení behem detství mohou mít vliv na koncentrace HIV v materském mléce.
Dr. Kuhn, který je také clenem Centra Gertrude H. Sergievsky na Columbia University Medical Center, dospel k záveru:
"Nase výsledky mají hluboké dusledky pro prevenci prenosových programu HIV z matky na díte v oblastech, kde je kojení nezbytné pro ochranu zdraví detí a matek. Nase data ukazují, ze vcasné a náhlé odstavení nese významné riziko pro kojence."

Studie z lonského roku naznacila, ze kojení po delsí dobu (6 mesícu nebo více) spolu s antiretrovirovou terapií (ART) by mohlo prispet ke snízení prenosu infekce HIV mezi matku a dítete, a také ke zlepsení sance na prezití dítete.
Napsal Sarah Glynn

Laryngospasmus: Príciny, symptomy a lécby

Laryngospasmus: Príciny, symptomy a lécby

Obsah Co je laryngospasmus? Co zpusobuje laryngospazmus? Lécba laryngospasmu Kdy videt lékare o laryngospasmu Lidé, kterí trpí laryngospasmem, mají náhlé potíze s dýcháním a mluvením. Laryngospasmus je svalový spasmus v hlasivkách, nekdy nazývaný laryngeální spasm.

(Health)

Prístroje pro pomoc levé komory mohou snízit zdravotní a kognitivní funkci u nekterých pacientu

Prístroje pro pomoc levé komory mohou snízit zdravotní a kognitivní funkci u nekterých pacientu

Dve nové studie, které byly nedávno predstaveny ve výzkumu kvality péce a výsledku American Heart Association 2015 Scientific Sessions v MD Baltimore, souvisejí s pomocnými zarízeními levé komory s chudsími zdravotními a kognitivními funkcemi u nekterých pacientu s pokrocilým srdecním selháním. Výzkumníci zjistili, ze nekterí pacienti, kterí dostali LVAD, zaznamenali kognitivní pokles nebo chudsí celkové zdraví.

(Health)