cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vzrusující objev muze zvýsit úcinek radioterapie na nekolik typu rakoviny

Nekteré nádory rostou tak rychle, ze jejich bunky se stanou nedostatkem kyslíku z neschopnosti spojit se s krví. Kyslík-hladovení zpravidla spoustí signály, které zpusobují sebevrazdu bunek, ale u nekterých typu rakoviny s vadným genem supresorového nádoru p53 - který se nachází v priblizne polovine nádorových onemocnení - bunky pokracují v rustu, protoze signály o sebevrazde bunky selhávají.
Léky, které jiz byly testovány, by mohly zvýsit úcinnost lécby radioterapií u mnoha typu rakoviny.

Nyní vedci zjistili, ze dávkování trídy léciv nazývaných inhibitory AKT v kombinaci s radioterapií muze zvýsit úcinnost lécby nádoru s vadným genem p53 tím, ze obnoví sebevrazdu bunek v rakovinových bunkách, které nejsou hladké kyslíkem, a zvýsí jejich citlivost na zárení.

Tým - od spolecnosti Cancer Research UK - hlásí zjistení v Journal of Clinical Investigation.

Dr. Ester Hammond, vedoucí studie a vedecký pracovník spolecnosti Cancer Research UK zalozený na Oxfordské univerzite, ríká:

"Tento vzrusující objev svedcí o tom, jak roste hladování kyslíku ve vývoji rakoviny, a navrhuje, aby léky, které jiz byly zkoumány u pacientu s rakovinou, mohly potenciálne zvýsit úcinnost radioterapie u celé rady nádorových onemocnení."

Ve své studii Dr. Hammond a kolegové zjistili, ze sest genu, které normálne chrání organismus pred rakovinou, je méne aktivní v rakovinových bunkách s hladkým kyslíkem s vadným genem p53.

Bylo zjisteno, ze sest genu analyzuje laboratorne rakovinné rakovinné bunky a poté prokázalo, ze jsou také postizeni p53 v rade lidských rakovin, vcetne rakoviny prsu, mozku, kolorektálního karcinomu, ledviny, mocového mechýre a melanomu.

Aktivní AKT zabranuje sebevrazde bunek dokonce i za hladovení kyslíkem

Tým také zjistil, ze kdyz jsou dva z genu inaktivovány - PHLDA3 a INPP5D - jiný gen nazvaný AKT se trvale zapne, coz zabranuje samovrazde bunek, prestoze rakovinové bunky jsou hladeny kyslíkem.

Pak testovali úcinek AKT inhibitoru v laboratorních nádorových bunkách a u mysí postrádajících gen p53 pri lécbe radioterapií. Výsledky ukázaly, ze radioterapie zabila více nádorových bunek.

Výzkumníci dospeli k záveru, ze jejich výsledky identifikují radu faktoru, které ovlivnují sebevrazdu bunek prostrednictvím genu p53, a naznacují, ze "inhibice AKT muze zlepsit odezvu radioterapie u nádoru s nedostatkem p53". Dr. Hammond dodává:

"Doufáme, ze tento dulezitý kus skládacky bude podporovat pokracující úsilí o vývoj léciv, které zvysují radioterapii, takze jeste více pacientu muze tezit z tohoto základního kamene lécby rakoviny."

Vzhledem k tomu, ze více nez polovina pacientu s rakovinou dostává radioterapii jako soucást jejich lécby, ríká Eleanor Barrie, vedoucí vedecký informacní manazer pro Cancer Research UK, vsechno, co zlepsuje úcinnost radioterapie, je "skvelá zpráva pro pacienty".

V diskusi o výsledcích výzkumníci naznacují, ze je pravdepodobné, ze pod hladinou kyslíku hrozí p53 také jiné protinádorové role, nez je rízení bunek k sebevrazde, a poznamenává, ze "by bylo zajímavé vysetrit", zda nekterý z cílu identifikované v jejich studii, ovlivnují dalsí funkce protirakovinných bunek pod hladinou kyslíku.

Mezitím, MNT nedávno uvedla, jak muze forma trvalé radioterapie prodlouzit prezití rakoviny prostaty. Pro tuto studii výzkumníci porovnávali brachyterapii prostaty s nízkým dávkováním (LDR-PB), kde se v prostatu implantují semena radioaktivního materiálu - na radioterapii s vnejsím paprskem (EBRT) s eskalovanou dávkou, kde jsou paprsky zárení zamereny na prostatu zláza z vnejsí strany tela.

Pet let po lécbe zjistili, ze muzi léceni LDR-PB byli více nez dvojnásobne casteji nez bez karcinomu prostaty, zatímco ti, kterí byli léceni prípravkem DE-EBRT.

Zivot s domácími zvíraty spojený se silnejsími sociálními dovednostmi u detí s autismem

Zivot s domácími zvíraty spojený se silnejsími sociálními dovednostmi u detí s autismem

Nová studie naznacuje, ze nejen domácí mazlícky v domácnosti, ale také zijící s kockami, králíky a jinými zvíraty jako domácí zvírata mohou pomoci detem s autismem zlepsit své sociální dovednosti. Nový výzkum naznacuje, ze zivot s jakýmkoli zvíretem je spojen se zvýsenou sociální dovedností u detí s autismem. Drívejsí studie ukazují, ze domácí zvírata povzbuzují sociální interakci a ze se objevují zprávy o tom, ze psi pomáhají detem s autismem rozvíjet své sociální dovednosti.

(Health)

Prevence mrtvice u zen: pokyny nastavené poprvé

Prevence mrtvice u zen: pokyny nastavené poprvé

Americká asociace onkologických onemocnení / Americká asociace mrtvice vytvorila smernice pro zdravotnické pracovníky pro prevenci mrtvice u zen poprvé. Nové doporucení byla nedávno zverejnena v casopise Stroke. Priblizne 795 000 Americanu trpí kazdorocne novými nebo opakujícími se cévními príhodami, pricemz 60% úmrtí mrtvice se vyskytuje u zen.

(Health)