cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Nadmerná pracovní zátez mezi lékari podkopává bezpecnost pacientu

Témer polovina lékaru ve Spojených státech povazuje nadmernou pracovní zátez za podkopání bezpecnosti svých pacientu a prícinu významného poctu lékarských chyb. Zjistení pochází z pruzkumu provedeného skupinou výzkumníku na univerzite Johns Hopkins, jejich výsledky byly publikovány JAMA interní medicína.
Henry J. Michtalik, M.D., M.P.H., M.H.S. a jeho tým prozkoumali celkem 506 nemocnicních lékaru, kterí pouzívají oblíbenou internetovou stránku lékarských sítí, aby zhodnotili celkové dopady tezké pracovní záteze na bezpecnost pacientu a opatrení zamerená na kvalitu péce. Strední vek lekáru cinil 38 a vydelal v prumeru 180 000 dolaru rocne.

Tezké pracovní zatízení spojené s chybami

Bylo zjisteno, ze výsledky jsou ponekud sokující, nebot odhalily mnoho dusledku toho, ze lékari dostali prílis mnoho práce.

Podle výsledku pruzkumu se 40 procent lékaru domnívá, ze pocet pacientu, kterí je navstívili po dobu jednoho mesíce, casto prekracoval bezpecné úrovne. 36 procent techto lékaru hlásilo castejsí nez jednou týdne.
Existuje stále rostoucí problém lékaru, kterí musí prijmout více pacientu, zvláste kdyz nedávná zdravotní reforma poskytla zdravotní pojistení pokrytí dalsích 30 milionu Americanu.
Navíc 5 procent lékaru uvedlo, ze tezká pracovní zátez muze zpusobit behem roku alespon jednu smrt. Kazdý rok zhruba 98 000 lidí zemre v nemocnici kvuli preventivním lékarským chybám.
Autori uvedli:
"Nadmerné zvysování pracovního zatízení muze vést k suboptimální péci a méne prímé péci o pacienty, coz muze paradoxne zvýsit, spíse nez snízit náklady."

Dodali:
"Lékari casto hlásili, ze nadmerná pracovní zátez jim bránila plne diskutovat o moznostech lécby, zpusobila zpozdení v prijímání a / nebo vypoustení pacienta a zhorsila spokojenost pacienta. Více nez 20 procent uvedlo, ze jejich prumerná pracovní zátez pravdepodobne prispela k prenosum pacientu, nemocnosti nebo dokonce úmrtnosti. "

Je zajímavé, ze podle casopisu American Medical Association pocet pracovních hodin v posledních letech klesá, prestoze poptávka byla vyssí nez kdy jindy a v zemi je vázný nedostatek lékaru.
Napsal Joseph Nordqvist

Laptopy mohou vázne ovlivnit kvalitu spermií cloveka

Laptopy mohou vázne ovlivnit kvalitu spermií cloveka

Muzi, kterí pouzívají notebooky na svých kolech, pravdepodobne zazijí scterální hypertermii - zvýsené teploty v jejich varlatach - coz muze významne ovlivnit kvalitu jejich spermií a následne jejich plodnost, uvádí americký vedec ve zdravotnickém casopise Fertility and Sterility. Autori dodávají, ze i kdyz chrání kola s laptopem, dochází k hypertermii scrotalu.

(Health)

Nová studie popírá mýtus, ze antikoncepce zabíjí libido

Nová studie popírá mýtus, ze antikoncepce zabíjí libido

Antikoncepcní pilulka je jedním z nejoblíbenejsích zpusobu antikoncepce u zen v reprodukcním veku. Nedávný výzkum zkoumá její úcinky na sexuální touhu zen. Nový výzkum naznacuje, ze kontextuální faktory, jako napríklad délka vztahu, mohou mít výraznejsí dopad na pohlavní styk zen nez typ antikoncepce, kterou uzívají.

(Health)