cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nadmerné uzívání alkoholu má trvalé úcinky na mozku

Dukazy se hromadí, coz naznacuje, ze alkohol má dlouhodobý a negativní dopad na mozek, uvádí nový výzkum publikovaný v casopise Kura.
Nadmerné uzívání alkoholu tvorí ctyri procento mezinárodního zatízení nemocí a konkrétne, návykové pivo se stává prominentnejsím zdravotním problémem.
Obecne platí, ze poruchy spojené s "poskozením mozku souvisejícím s alkoholem" se vyskytují v dusledku chronického zneuzívání alkoholu a zpusobují znacné fyzické a psychické postizení jak jednotlivce, tak i komunity.
Tyto príznaky jsou v raných stádiích tezko rozpoznatelné, a proto je v soucasné dobe omezena pocátecní lécba a intervence.
Soucasná studie zduraznuje významné zmeny mozkové funkce a struktury, které mohou být dusledkem nadmerné konzumace alkoholu u mladých dospelých.
Funkcní známky poskození mozku zpusobené nadmerným alkoholem u mladých dospelých zahrnují ztrátu pameti a ucení, stejne jako deficity ve výkonných funkcích. Tyto funkce jsou rízeny hipokampem a predními strukturami mozku, které se az do 25 let neformují.
Strukturální príznaky nadmerného zneuzívání alkoholu u mladých dospelých se zmensují v mozku a výrazné zmeny v oblasti bílých látek.
Vek, ve kterém dospívající poprvé uzívá alkohol, muze být spoustecem, který zpusobuje zneuzívání alkoholu. Výzkumní pracovníci vsak poukazují na to, ze zákonný pitný vek by se nemel menit.
V Austrálii je vek legálního pití 18 let, tri roky pred Spojenými státy. I kdyz mezi obema zememi existuje rozdíl ve veku mezi alkoholem a pitím alkoholu, problémy spojené s alkoholem a vek prvního uzívání jsou témer identické.
Autori zduraznili potrebu vcasného zásahu tím, ze rozpoznali známky a pocátky rizikového chování k pití v raném veku, zatímco mladí dospelí jsou v raném stadiu vývoje mozku a jsou náchylní k poskození.
Dosli k záveru:

"U mladých zneuzívajících alkoholu mohou být tyto preventivní a potenciálne reverzibilní deficity progresivní, ale pokud zustaly nevyresené, takové deficity se nakonec stanou hlavním prispevatelem ke spatnému výsledku (dlouhodobé) a brání dodrzování lécby."

Zacátkem tohoto mesíce studie vydané CDC odhalila, ze návykové pití mezi mladými lidmi, zejména zenami, je nebezpecné a casto se nerozpozná. Výzkumníci poukázali na to, ze tato toxická forma pití muze vést ke zdravotním problémum.
Napsal Kelly Fitzgerald

Pouzití mysí k mimické lidské odpovedi na bakteriální infekci a rozlisení

Pouzití mysí k mimické lidské odpovedi na bakteriální infekci a rozlisení

Vysetrovatelé z Univerzity Tomáse Jeffersona se v modelu zvírat velmi priblízili zrcadlení lidských nemocí. Tým imunologu objevil, ze specializovaný model mysi "lidského imunitního systému" velmi napodobuje specifickou odpoved cloveka a resení klístové infekce známé jako relapsující horecka.

(Health)

Výzkum v oblasti mozku vyuzívá nové techniky oznacování bunek

Výzkum v oblasti mozku vyuzívá nové techniky oznacování bunek

Vedci vyvinuli zpusob, jak barevne oznacit jednotlivé mozkové bunky, které slibují pomoci výzkumníkum lépe pochopit fungování mozku. Technika znacení RGB umoznuje vedcum sledovat neurony na úrovni jednotlivých bunek. Image credit: Southampton University V casopise Scientific Reports výzkumníci vedeni University of Southampton ve Velké Británii popisují, jak vyvinuli a testovali techniku ??v bunecných kulturách a mysích.

(Health)