cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nadváha muze snízit riziko úmrtí u starsích dospelých s diabetem

Mnoho z nás si je vedoma zdravotních rizik spojených s nadváhou nebo obezitou. Nová studie vsak zjistila, ze drzení urcité nadváhy muze ve skutecnosti prospívat starsím dospelým s diabetem.
Vedci tvrdí, ze nadváha nebo obezita v pozdejsím zivote muze prodlouzit zivotnost pacientu s cukrovkou.

Vedci z Capital Medical University v Pekingu v Cíne zjistili, ze nadváha nebo obezita v pozdejsím zivote muze snízit riziko predcasné úmrtí o témer petinu u starsích dospelých s diabetem.

Studie spoluautorka Yu Jie Zhou z nemocnice An Zhen na Capital Medical University a kolegové nedávno informovali o svých zjisteních Journal of Diabetes Investigation.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je ve Spojených státech kolem 29,1 milionu lidí cukrovka.

Tento stav je nejcastejsí u starsích osob; více nez 25 procent dospelých ve veku 65 let má diabetes.

Nadváha je hlavním rizikovým faktorem pro diabetes. Nicméne predchozí výzkum naznacil, ze u lidí, kterí jiz byli diagnostikováni s tímto onemocnením, nadváhou nebo obezitou, by mohlo dojít ke snízení rizika úmrtí.

Zhou a kolegové se rozhodli proverit tuto asociaci dále analýzou údaju ze 20 studií zahrnujících více nez 250 000 pacientu s diabetem typu 1 nebo typu 2. Diabetes

Nadmerná hmotnost snízila riziko úmrtí ze vsech prícin o 18 procent

Vedci zhodnotili index telesné hmotnosti (BMI) úcastníku a zkoumali, zda je nebo není spojeno s jejich rizikem mortality vsech prícin. Prubeh studie se pohyboval od 2,9 do 16,7 let.

Celkove se tým shledal, ze úcastníci, kterí meli BMI v oblasti s nadváhou nebo obezitou, meli nizsí riziko úmrtí ze vsech prícin ve srovnání s úcastníky, kterí meli normální BMI. Vedci vsak tvrdí, ze tento výsledek nebyl statisticky významný.

Pri provádení podskupinové analýzy dat výzkumníci zjistili, ze vazba mezi nadváhou a snízenou úmrtností byla pro starsí dospelé s diabetem statisticky významná; starsí osoby, které byly nadváhou nebo obézní, bylo zjisteno, ze mají ve srovnání se starsími dospelými lidmi s normální hmotností 18% snízené riziko úmrtí ze vsech prícin.

Tým vsak konstatuje, ze ochranná úcinnost nadváhy proti cukrovce v pozdejsím zivote se snizuje, protoze doba trvání následku se zvysuje.

Vedci nejsou schopni vysvetlit vztah mezi nadváhou a obezitou v pozdejsím zivote a delsí zivotností starsích dospelých s diabetem, ale mají nekteré teorie.

Napríklad poukazují na predchozí studie, které odhalily inverzní vazbu mezi svalovou hmotou a rezistencí na inzulín. Lehká svalová hmotnost snizuje s vekem a muze to vést ke snízení telesné hmotnosti, coz by mohlo vést k horsím zdravotním výsledkum u starsích dospelých.

Zatímco výsledky studie jsou zajímavé, tým konstatuje, ze zjistení jsou výhradne pozorovací a je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo mozné zjistit, zda existuje prícinná souvislost mezi nadváhou a snízením mortality u pacientu s diabetem.

"Abychom definitivne odpovedeli na tuto otázku, naléhave potrebujeme prospektivní randomizované kontrolované studie hodnotící prínosy prezití kontrolovaných programu kontroly hmotnosti v ruzných kategoriích BMI u pacientu s diabetem.

Zjistete, proc testování hladiny glukózy v krvi muze mít nízkou hodnotu u nekterých pacientu s diabetem.

Jak zlepsit blahobyt nejvíce marginalizovaných zen a detí po celém svete

Jak zlepsit blahobyt nejvíce marginalizovaných zen a detí po celém svete

Publikováno online The Lancet - "Inovace pro kazdou zenu, kazdé díte" - studie se snazí shrnout, jak se budou menit zmeny globálního vývoje a propojení, aby se zlepsilo zdraví a blahobyt nejvíce marginalizovaných zen a detí po celém svete . Tore Godal (zvlástní poradce norského predsedy vlády pro globální zdraví); a Richard Klausner (Managing Partner Skupiny sloupcu, San Francisco, USA), napsal komentár ke studii, kterou také vydal The Lancet.

(Health)

Spatné chování u detí muze vést k drogové závislosti

Spatné chování u detí muze vést k drogové závislosti

Deti vykazující opozicní chování mají riziko závislosti na konopí, nikotinu a kokainu, zatímco príznaky nepozornosti predstavují zvlástní dalsí riziko závislosti na nikotinu. Zdá se, ze neexistují zádné specifické riziko zneuzívání návykových látek nebo závislostí spojených s hyperaktivitou. Tato zjistení pocházela z 15leté populacní studie, kterou provedli vedci z univerzity v Montrealu, publikovali v Molekulární psychiatrii.

(Health)