cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Testování zánetu a strevních bakterií u diabetu typu 1

Diabetes 1. typu postihuje více nez 1 milión lidí ve Spojených státech, ale stále má mnoho záhad. Nový výzkum vsak spojuje stav se zánetem ve streve a zmenami mikrobiologie.
Nové výzkumy naznacují úlohu, kterou strevní bakterie hrají u diabetu 1. typu.

Diabetes 1. typu je chronické onemocnení, které postihuje priblizne 1 az 5 z kazdých 1000 jedincu v USA.

Diabetes 1. typu se obvykle objevuje v detství a v soucasné dobe nelze vylécit. Doposud není duvod pro jeho vývoj u nekterých lidí znám.

V 70. letech vedci zjistili, ze stav je zpusoben autoimunitním procesem. V osmdesátých letech výzkumníci zjistili, ze potlacení imunitního systému zpomaluje prubeh onemocnení.

Nyní je známo, ze imunitní systém mylne napadá beta bunky v pankreatu, které jsou zodpovedné za výrobu inzulínu.

Výzkumníci zkoumají jakýkoli úhel, který by mohl nabídnout nové stopy o etiologii onemocnení a jak by to mohlo být zkrotit. V soucasné dobe je úloha streva u diabetu typu 1 horkým tématem.

Spojení mezi duodenem a pankreasem

V posledních letech se na povrch dostala vazba mezi diabetem typu 1 a strevem. Napríklad jednotlivci s diabetem typu 1 vykazují zvýsenou strevní propustnost a zmeny v mikrovilích, které jsou mikroskopickými, prstovitými projekcemi z cenichového oblození.

Prestoze duvody techto zmen jsou nejasné, v soucasné dobe jsou hlavním podezrelým chybející bakterie streva.

Nejnovejsí studie k prozkoumání této interakce byla zverejnena tento týden v Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Italský tým se rozhodl prozkoumat a merit zmeny v bakteriální flóre strev a úrovne zánetu u lidí s diabetem 1. typu.

"Nekterí výzkumníci predpokládali, ze streva muze prispet k rozvoji diabetu 1. typu, takze je dulezité pochopit, jak toto onemocnení ovlivnuje trávicí systém a mikrobiologii."

Lorenzo Piemonti, hlavní autor, Nemocnice San Raffaele

Údaje pro studii pocházejí od 54 úcastníku, z nichz kazdý mel endoskopie a biopsie svého duodena (první cást streva). Vsechny vzorky byly odebrány v letech 2009-2015 v nemocnici San Raffaele v Itálii. Vedci zajistili, ze stravovací návyky úcastníku byly podobné v dobe postupu.

Drívejsí studie zkoumající strevní flóru se opíraly o vzorky stolice, ale tato metoda je chybná; bylo dríve zjisteno, ze bakteriální slození duodena a stolice se muze významne lisit. Soucasný prístup vsak poskytl výzkumným pracovníkum jedinecnou prílezitost k prímému posouzení mikrobiologie techto jedincu a k merení biomarkeru zánetu.

Krome toho, kvuli tesné blízkosti dvanáctníku k pankreatu a jejich sdílenému zásobování krví, prímo odber vzorku tkání z této oblasti nabídl prílezitost prozkoumat jejich vztah.

Ve skutecnosti studie z roku 2012 s pouzitím mysího modelu zjistila, ze pokud se bakterie umístili z duodena do pankreatických kanálku, vyvolala se imunitní reakce, která byla potenciálne schopna nicit beta bunky.

Strevní bakterie, zánety a diabetes 1. typu

Výsledky ukázaly, ze pacienti s diabetem typu 1 meli významne více príznaku zánetu nez jak kontrolní úcastníci, tak pacienti s celiakií. Konkrétne, 10 genu spojených s zánetem bylo signifikantne více exprimováno u osob s diabetem 1. typu.

Kdyz byla zkoumána strevní flóra, bylo zjisteno, ze se výrazne lisí od kontrolních orgánu a pacientu s celiakií. Zejména videli snízené hladiny proteobakterií (siroká skupina organismu, která zahrnuje Escherichia a Salmonella) a zvýsené úrovne Firmicutes (mezi ne patrí Bacilly a Streptococcus). Toto zjistení dobre navazuje na studie na mysích modelech, ve kterých byly zaznamenány podobné zmeny v kompozici.

Dalsím krokem bude pochopení, zda zmeny ve streve jsou zpusobeny diabetem typu 1 nebo naopak. At tak ci onak, studie predstavuje krok vpred v nasem pochopení tohoto stavu. Jak píse Piemonti:

"Nevíme, jestli je podezrení na cukrovku typu 1 na streve zpusobeno nebo výsledkem vlastních záchvatu tela na pankreatu. Zkoumáním tohoto problému muzeme najít nové zpusoby lécby onemocnení tím, ze se zameríme na jedinecné gastrointestinální vlastnosti jedincu s diabetem 1. typu. "

Zjistete, jak je diabetes typu 1 spojen s enterovirovou infekcí u detí.

Svetový den AIDS, 1. prosince, "konec je v dohledu"

Svetový den AIDS, 1. prosince, "konec je v dohledu"

Michel Sidibé, výkonný reditel UNAIDS, ríká, ze tento nadcházející den AIDS, 1. prosince, bude jedinecný v tom, ze odborníci z oblasti zdravotnictví, zdravotnické úrady a vedci budou moci s jistotou ríci, ze konec AIDS je opravdu v dohledu. Kolektivní mezinárodní akce vedly k silným úspechum v boji proti AIDS.

(Health)

Cím víc strávíte na pacientech v nouzi, tím více zivotu usetríte

Cím víc strávíte na pacientech v nouzi, tím více zivotu usetríte

Nová studie MIT prokázala, ze kdyz se vynalozí více penez na lécbu pacientu z nouzových pokoju, usetrí se více zivotu. Studie byla zverejnena v casopise American Economic Journal: Applied Economics. Nekterí z nich se mohou zdát zrejmý, nicméne výzkumní pracovníci poukazují na to, ze tato otázka jiz mnoho let probíhají rozsáhlé diskuse mezi ekonomy a specialisty v oblasti politiky, aniz by se jim jasne odpovedela.

(Health)