cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ex-vojenský personál, který slouzí méne nez 4 roky, je vystaven zvýsenému riziku sebevrazdy "

Nová studie zverejnená v roce 2006 JAMA Psychiatrie uvádí, ze vojenské nasazení Spojených státu do Operace Trvalá svoboda a Operace Irácká svoboda nebyly spojeny s nárustem sebevrazd mezi vojenským personálem, a to navzdory rostoucí míre sebevrazd mezi aktivním personálem. Studie vsak zjistila, ze clenové sluzeb, kterí opoustejí armádu po krátké dobe, jsou více ohrozeni sebevrazdou nez ti, kterí odjízdejí po 4 nebo více letech.
Výsledky studie ukazují, ze ti, kterí byli oddeleni od vojenské sluzby, byli ve srovnání s osobami, které se odloucili, zvýsené riziko sebevrazdy.

Autori nové studie písou, ze americká armáda má tradicne nizsí míru sebevrazdy ve srovnání s obycejnou populací. Avsak míra sebevrazd mezi aktivním personálem v poslední dekáde prudce vzrostla - témer se zdvojnásobila mezi armádními a námorními sbory.

Navzdory spekulacím, ze mezi nasazením a zvýseným výskytem sebevrazdy muze existovat vazba, údaje z ministerstva obrany (DoD) ukazují, ze v priblizne polovine prípadu sebevrazdy, ke kterým doslo pri aktivní sluzbe, nedoslo k nasazení.

Autori nové studie vsak poukazují na to, ze data DoD nezachycují úmrtnost sluzebních clenu po odchodu z armády. A vzhledem k tomu, ze pracovníci, kterí pozitivne vystihují problémy s dusevním zdravím po nasazení, mají vetsí pravdepodobnost, ze opustí vojenskou sluzbu, autori tvrdí, ze je dulezité zohlednit sebevrazdy, ke kterým dochází po odloucení pracovníku od sluzby.

Pri resení techto metodických omezení v predchozím výzkumu zkoumali autori nové studie souvislost mezi rozmístením a sebevrazdou mezi vsemi 3,9 miliony zamestnancu, kterí slouzili v americké armáde behem operace Enduring Freedom - vojenskou kampan zamerenou na Afghánistán, která se konala 7. ríjna , 2001 a 31. prosince 2007.

Podle toho, co tvrdí, je nejkomplexnejsí studie zamerená na posouzení sebevrazedného rizika v souvislosti s temito nasazením, výzkumníci zkoumali údaje o úmrtnosti na sebevrazdu v období od 7. ríjna 2001 do 31. prosince 2009.

Zádná souvislost mezi nasazením a zvýseným rizikem sebevrazdy

Autori identifikovali 5 041 sebevrazd ze 31 962 úmrtí vojenského personálu behem studijního období. Z techto sebevrazd bylo mezi cleny sluzeb 1 162 zamestnancu a 3 879 bylo mezi cleny sluzeb, kterí nevyuzili - míru 18,86 a 17,78 na 100 000 osob-let.

Výsledky vsak ukazují, ze ti, kterí byli oddeleni od vojenské sluzby, byli ve zvýsené míre ohrozeni sebevrazdou ve srovnání s osobami, které se od sebe neodloucily. Mezi zamestnanci, kterí se oddelili, byli ti, kterí byli nasazeni a ti, kterí nebyli nasazeni, srovnatelní - pokud jsou vyssí - riziko sebevrazdy.

Jedinci, kterí byli oddeleni od armády s méne nez ctyrmi lety sluzby, byli více ohrozeni sebevrazdou nez ti, kterí se odloucili po 4 nebo více letech vojenské sluzby. Pro personál, který mel 20 nebo více let sluzby, kdyz opustil armádu, míra sebevrazdy cinila 11,01 na 100 000 osob-let. Pro srovnání, míra sebevrazd u jedincu, kterí slouzili méne nez jeden rok, byla 48,04 na 100 000 osob-let.

Prechod k vojenskému zivotu, ztráta sdílené vojenské identity a obtíze pri hledání práce byly výzkumy povazovány za mozné vysvetlení, proc byla míra sebevrazd tak zvýsena u pracovníku, kterí slouzili jen krátkou dobu.

Autori také naznacují, ze faktory, které prispely k predcasnému vojenskému absolutoriu u techto osob - jako jsou právní problémy, poruchy dusevního zdraví, zdravotní problémy, disciplinární problémy a zdravotní postizení - mohou také prispet k jejich rozhodnutí spáchat sebevrazdu.

Byla to velmi rozsáhlá studie, vezmeme-li v úvahu veskerý americký vojenský personál, který slouzil v operacích Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom. Autori vsak naznacují, ze nekteré sebevrazdy mohly být nesprávne klasifikovány nebo podcenovány, jelikoz clenové samovrazedných sluzeb se mohou úmyslne dostat do skody.

Autori uzavírají:

"Strucne receno, urychlená míra sebevrazdy mezi cleny amerických ozbrojených sil a veteránu se v posledních letech týká. I kdyz existují spekulace, ze nasazení do divadelních operací [operace Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom] muze být spojeno s vojenskými sebevrazdami , výsledky tohoto výzkumu tuto hypotézu nepodporují.

Budoucí výzkum je zapotrebí ke zkoumání bojových úrazu, dusevního zdraví a dalsích faktoru, které mohou zvýsit sebevrazedné riziko. Je mozné, ze tyto faktory samotné a v kombinaci s nasazením zvysují sebevrazedné riziko. "

Vnímání stresu spojeného s rizikem srdecního záchvatu

Vnímání stresu spojeného s rizikem srdecního záchvatu

Lidé, kterí si myslí, ze stres ovlivnuje jejich zdraví "hodne", mají mnohem vyssí riziko srdecního záchvatu nez ti, kterí si nemyslí, ze stres hraje tak velkou roli v jejich celkovém zdraví. Zjistení pocházejí z britské studie Whitehall II, která sledovala nekolik tisíc úredníku v Londýne více nez dve a pul desetiletí.

(Health)

Vzácná genetická mutace byla potvrzena jako prícina Tourettova syndromu

Vzácná genetická mutace byla potvrzena jako prícina Tourettova syndromu

Výzkumníci mozku ríkají, ze poprvé potvrdili, ze vzácná genetická mutace muze zpusobit nekteré prípady Touretteho syndromu, pricemz porucha narusuje produkci histaminu v mozku. New Haven, CT, výzkumníci na Yale School of Medicine ríkají, ze histaminový efekt "je prícinou tiku a dalsích abnormalit Touretteho syndromu.

(Health)