cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ex-HHS tajemník Michael Leavitt návrh na vytvorení biomedicínské inovacní práce

Nový provokativní plán navrhl bývalý tajemník ministerstva zdravotnictví a lidských zdroju (HHS) a guvernér trímesícní, Michael O. Leavitt, aby pomohl ozivit hospodárství, produktivitu energie a podporit vytvárení pracovních míst v oblasti biomedicínské inovace.
Ve zpráve, která byla spoluautorem bývalého vedoucího domu Dill Gephardta, tajemník Leavitt povzbuzuje, ze vsichni jednotlivci v USA spolu s vládními predstaviteli a investicní komunitou se spojují v podpore této zásadní iniciativy k záchrane americké ekonomiky i milionu zivotu . Dvojitý návrh predlozený Leavittem prekonává frivolní politické spory a argumentuje presvedcivou prícinou práce a investování do "biomedicínské hranice", coz vede k pevné krátkodobé a dlouhodobé resení neustálých nicivých problému v malém i velkém merítku.
Aby podporil svou výzvu k jednote, Leavitt spolupracuje s dobre známou prednáskovou agenturou WorldWide Speakers Group (WWSG), aby diskutoval o techto tématech i o dalsích otázkách, které jsou pro stabilitu a rust v USA dulezité ... Mezi tématy, o nichz se diskutovalo, se Leavitt podelil o své duveryhodné názory na primární, predvídatelské problémy, reformu zdravotnictví. Dále se zabývá eskalací problematiky bezpecnosti potravin, analyzuje jeho rostoucí prevalenci, nevyhnutelnou hrozbu i praktickou prevenci.
Robert Thomas, generální reditel skupiny WorldWide Speakers Group, vysvetluje:

"Je nám ctí podporovat tajemníka Leavita ve vecech tak dulezitého národního významu. Jeho mimorádné zkusenosti a vedení poskytují organizacím perspektiva a inteligenci v reálném svete, aby úcinne resily problémy, které se potýkají s americkou zdravotní komunitou.
Vzhledem k tomu, ze lékarský prumysl zustává jedním z rostoucího poctu segmentu rustu v americké ekonomice, Leavitt nabízí neuveritelné znalosti, jedinecné odborné znalosti a inovativní strategická resení, která pomohou zdravotnickým organizacím navigovat v dnesních nejslozitejsích otázkách. "

Napsal Grace Rattue

Bakterie MDR-AB se nacházejí ve 48% vsech pacientských místností

Bakterie MDR-AB se nacházejí ve 48% vsech pacientských místností

Nová studie ukázala, ze v témer polovine (48%) pacientských místností, které byly nakazeny nebo kolonizovány zárodkem, byl nalezen multirezistentní Acinetobacter baumannii (MDR-AB). Zpráva je zverejnena v listopadu vydání American Journal of Infection Control, oficiální publikace Asociace pro odborníky v oblasti kontroly infekce a epidemiologie (APIC).

(Health)

Ruzné hladiny soli - velký rozdíl mezi Severní Amerikou a Evropou

Ruzné hladiny soli - velký rozdíl mezi Severní Amerikou a Evropou

Technické problémy jsou casto uvádeny jako prekázky pro iniciativy zamerené na snizování obsahu soli. Nicméne nedávná studie, publikovaná v casopise Canadian Medical Association Journal (CMAJ), uvádí, ze výzkumníci zjistili, ze hladiny soli v rychlých potravinách prodávané 6 významnými spolecnostmi se znacne lisí, coz naznacuje, ze technické problémy nejsou problémem.

(Health)