cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vývoj tvaru nosu byl veden klimatem

V první studii svého druhu, tým výzkumníku z Pennsylvánské státní univerzity nedávno získal nový pohled na tvar lidského nosu. Klima, na které se nasi predkové vyvinuli, hraje roli v síri nosu.
Nová studie zkoumá vazby mezi velikostí nosu a klimatem.

Nase nosy jsou pravdepodobne nejvýznamnejsí rys na nasich tvárích; a ackoli nosy nekterých lidí jsou prominentnejsí nez jiné, jejich tvar a forma jsou jedinecné pro lidi.

Nase nosy plní radu dulezitých rolí. Krome zrejmého úkolu, který ovzdusí a aroma prinásí do hlavy, pusobí na vzduch, který dýcháme, a zajistí, aby byl teplý a vlhký az do okamziku, kdy dosáhne nasich plic.

Nosní dutina také pomáhá predcházet infekcím. Chloupky zachytí vetsí cástice a patogeny, které vdechujeme, a lepivé sliznice zachytí dalsí nezádoucí návstevy a mikroby. Zachycené úlomky jsou pak odstraneny drobnými vlasovými strukturami nazývanými rasami.

Tvar nosu je samozrejme závislý na tvaru nosu rodicu a nosu rodicu a podobne. Existuje jeste neco, co rídí variaci videnou v tvarech nosu po celém svete?

Vysetrený tvar nosu

Jiz v osmdesátých letech minulého století Arthur Thomson, britský anatomista a antropolog, poukázal na to, ze v chladnejsích a suchejsích oblastech docházelo k dlouhým, tenkým nosum, zatímco kratsí a sirsí nosy se casteji objevovaly v teplejsích a vlhsích oblastech. Toto pravidlo je nyní oznacováno jako Thomsonovo pravidlo nosu.

Prestoze je pravidlo dobre zavedeno, nebylo jasné, zda tyto rozdíly vznikly jako reakce na selekcní tlaky, nebo zda to bylo proste kvuli genetickým driftovým náhodným mutacím, které byly zachovány bez zvlástních výhod pro prezití.

Thomsonovo pravidlo nosu bylo predtím zkoumáno studiem lebek, ale poprvé byla teorie testována pomocí zivých lidí a 3-D obliceje. Výzkumníci se rozhodli odhalit, zda se velikost nosu vyvinula jako prizpusobení klimatu.

Tým, vedl o Arslan Zaidi a Mark Shriver, zkoumali lidi západoafrického, východoasijského, jihoasijského a severoevropského puvodu. Jejich výsledky jsou dnes zverejneny v roce 2008 PLOS Genetics.

Tým meril sírku nosní dírky kazdého jednotlivce, vzdálenost mezi nozdrami, výsku nosu, délku hrbetu, nosní výcnelek, vnejsí oblast nosu a oblast nosních dír.

Jakmile byly analyzovány 3-D data, tým dospel k záveru, ze sírka nozdry a merení nosu v techto oblastech nelze vysvetlit náhodou. Zjistili také, ze sirsí nosní dírky korelují s populacemi, jejichz predkové se vyvinuli v teplejsích, vlhsích oblastech. To naznacuje, ze klima je hnacím faktorem vývoje tvaru nosu.

Proc zálezí na velikosti nosu v chladnejsích prostredích?

Teorie spocívá v tom, ze uzsí nozdry mení proudení vzduchu takovým zpusobem, ze slizovitá nosní membrána muze teplo a zvlhcovat prívod vzduchu efektivneji. To by pomohlo jednotlivcum s uzsími nosy lépe prezít v chladnejsích klimatických podmínkách, a proto je pravdepodobnejsí, ze se budou mnozit. Postupne by to pomalu zpusobilo snízení velikosti nosu.

Samozrejme, ze klima není jediným faktorem, který má velký vliv na vývoj nosu. Napríklad se predpokládá, ze kulturní preference pro tvar nosu hrají roli. Pokud urcitá kultura objevuje vetsí nosy atraktivní, potom jsou lidé s geny, které predepisují vetsí nos, s vetsí pravdepodobností chovají a rozsirují své velké nosní geny na novou generaci.

"I kdyz existují podstatné rozdíly v tvaru nosu mezi lidskými populacemi, hodne z této varianty lze vysvetlit náhodným genetickým driftem. Toto zjistení je v souladu s konsensem, ze vetsina lidských variací je sdílena mezi populacemi a primárne kvuli genetickému driftu. Vlastnosti jako pigmentace kuze a sírka nosní dírky jsou spíse výjimkami nez pravidly. "

Arslan Zaidi

Soucasné poznatky jsou samy o sobe fascinující, ale mohou mít dopad i na medicínu. Znalost toho, jak se lidé prizpusobují, je nezbytná pro pochopení urcitých onemocnení a podmínek. Napríklad nesnásenlivost laktózy, srpkovitá anémie a rakovina kuze jsou v nekterých populacích casteji prevládající.

Budoucí výzkum muze zkoumat, zda velikost nosní dutiny jedince má dopad na respiracní podmínky pro ty, kterí nyní zijí v klimatických podmínkách odlisných od svých predku. Jak ríká Zaidi, "tyto rysy jsou dulezité pro studium, protoze jsou pravdepodobné, ze jsou spojeny s nasím zdravím, zejména proto, ze se stane více globální komunitou a premístíme do nových klimatických podmínek."

Zjistete, jak muze nosní tampón pomoci diagnostikovat rakovinu plic.

Kompresní puncochy vhodné jako lécba vredu na nohou

Kompresní puncochy vhodné jako lécba vredu na nohou

Nový výzkum z Velké Británie ukázal, ze kompresní puncochy jsou stejne úcinné pri lécbe zilních vredu na nohou jako ctyrvrstvé tradicní obvazy slibující úsporu nákladu pro národní zdravotní sluzbu. Výzkum, který byl publikován v The Lancet, ukazuje, ze pacienti trpící kompresními puncochy také hlásili mensí výskyt recidivy a potrebovali méne návstev zdravotní sestry, címz je jejich ekonomictejsí vyuzití.

(Health)

Malí lidé mohou snadno nakupovat elektronické cigarety prostrednictvím internetu "

Malí lidé mohou snadno nakupovat elektronické cigarety prostrednictvím internetu "

Ve studii, která zkoumala dodrzování zákona o overování veku elektronických cigaret v Severní Karolíne, výzkumníci zjistili, ze nezletilé osoby mohou snadno obcházet právní predpisy a nakupovat elektronické cigarety od maloobchodníku pres internet. E-cigaretový prumysl rychle roste. Odborníci predpokládají, ze v prístích 2 letech by to mohlo cinit 10 miliard dolaru rocne.

(Health)