cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vse, co potrebujete vedet o náteru Papa

Obsah

 1. Co je Papový náter?
 2. Co se deje behem roztrzení Papa?
 3. Výsledky výsledku Papp smear
 4. Fakta o rakovine delozního cípku
Rakovina delozního hrdla je rakovina, která se rozvíjí v bunkách dolní cásti delohy. Tato oblast se nazývá cervix.

Malý a úzký deloha spojuje delohu s vaginou. Poskytuje vstup spermie do delohy. Cervix také poskytuje výstup z delohy pro mesícní menstruacní prutok krve nebo díte behem porodu.

Malý delozní cípník je rozdelen na dve cásti a je domovem dvou typu bunek:

 • Endocervix: Tato cást cervixu je nejvnitrnejsí cástí. To linky "tunel" vedoucí od delohy do pochvy. Endocervix je domovem vysokých, kolonovitých bunek, které jsou zodpovedné za sekreci hlenu.
 • Ectocervix: Tato cást cervixu je vnejsí cást, která vycnívá do vagíny. Ectocervix je domovem dlazdicových bunek, které se pod mikroskopem objevují jako rybí váhy.

Tam, kde se spojují tyto dva typy bunek, vzniká vetsina nádoru delozního cípku a prekancerózních bunek.

Co je Papový náter?

Pap smear je screeningový nástroj, který pomuze pri detekci abnormálních bunek a rakoviny. Funguje odebíráním vzorku bunek z delozního cípku.


Papírový náter je dulezitý pro prevenci sírení rakoviny delozního cípku.

Screening rakoviny delozního cípku je dulezitý pro prevenci a vcasnou diagnostiku rakoviny delozního cípku. Nástroje, jako je vysetrení Pap smear a testy na lidský papilomavirus (HPV), jsou nezbytné k detekci:

 • Zmeny prekancerózních bunek
 • Prítomnost HPV
 • Prítomnost rakoviny

Lécbu lze pak nabídnout na základe diagnózy.

Soucasne lze získat HPV test. Doporucuje se, aby zeny starsí 30 let podstoupily jak vysetrení na papásku, tak test HPV.

Podle americké rakovinové spolecnosti se úmrtí z rakoviny delozního cípku snízilo o více nez polovinu za posledních 40 let. Ríká se, ze je to predevsím kvuli pouzití náteru Papa.

Co se deje behem roztrzení Papa?

Zeny obvykle mají behem vysetrení gynekologických vysetrení pánev paprsek. Nástroj nazvaný spekulum se vlozí do pochvy tak, aby mohl být vysetren cervik. Vzorek krcních bunek se pak odebere stetcem nebo spachtlí a odesle se k testování.

Klinika Mayo doporucuje, aby se behem urcitého období nepodívalo na papásku. Zeny by se mely také vyvarovat uzívání doucu, vaginálních léku, spermicidu a sexu po dobu 2 dnu pred vysetrením Pap.

Co potrebujete vedet o rakovine delozního cípkuDalsí informace o rakovine delozního cípku a proc je dulezité ji odhalit brzy.Prectete si ted

Kdy mám mít paprskový náter?

Doporucení týkající se frekvence rozmazání psu závisí na nekolika faktorech. Tyto zahrnují:

 • Stárí
 • Zdravotní historie
 • Vystavení dietylstilbestrolu (DES) v deloze
 • HIV
 • Oslabený imunitní systém

Lékari doporucují, aby zeny zacaly mít papárové skvrny od veku 21 let.

Doporucuje se, aby zeny zacaly dostávat Pap smears ve veku 21 let. Meli by mít dalsí test kazdé 3 roky az do veku 65 let. Testování kazdých 5 let muze být provedeno u zen starsích 30 let, kterí podstoupili vysetrení na papousci s HPV testy.

V nekterých situacích muze být doporuceno, aby zeny prestaly podstoupit skríning pomocí Pap smere. Nekteré zeny jiz nemusí vyzadovat screening po celkové hysterektomii, chirurgii, pri které se odstraní deloha a delozní hrdlo.

Zeny, které mají hysterektomii na prekancerózní nebo rakovinové onemocnení, vsak vyzadují dalsí sledování.

Zeny, které jsou starsí 65 let, obvykle nepotrebují Paprové skvrny. Rizikové faktory kazdého cloveka se vsak lisí. Zeny s anamnézou pozitivního screeningu rakoviny delozního hrdla a temi, kterí jsou sexuálne aktivní s více partnery, mohou vyzadovat dalsí testování.

Potreby kazdé osoby jsou jiné a mely by být projednány s lékarem.

Výsledky výsledku Papp smear

Papový náter muze být nekdy negativní, pokud jsou na cervix prítomny abnormální bunky; toto se nazývá falesne negativní výsledek. Falesne negativní výsledky mohou být zpusobeny:

 • Nesbírá dostatek bunek
 • Nízké mnozství abnormálních bunek
 • Prítomnost krve nebo zánetlivých bunek

Na druhou stranu pozitivní výsledný výsledek Paparazolu neznamená vzdy prítomnost rakoviny delozního cípku. Výsledek muze být jednoduse abnormální.

Pokud pacient obdrzí negativní výsledek, jejich roztrzka Pap byla normální a neodhalila abnormální bunky.

Abnormální výsledky, oznacované jako pozitivní nálezy, mohou signalizovat prítomnost abnormálních bunek nebo rakoviny. Tyto výsledky vyzadují sledování kolposkopie s biopsií nebo bez biopsie.

Behem kolposkopie se deloha, vulva a vagina zvetsí pomocí kolposkopu. V prípade potreby muze být provedena biopsie.

Mezi bezné abnormality bunek patrí:


Pozitivní nálezy na náteru Pap jsou následovány dalsími testy.
 • Atypické dlazdicové bunky s neurceným významem (ASCUS): Tato diagnóza je pro mírne abnormální bunky, které nesplnují kritéria prekancerózních bunek. Pokud je HPV prítomen, doporucuje se dalsí testování.
 • Squamous intraepitelial léze: Tato diagnóza naznacuje mozné prekancerózní bunecné zmeny, které pravdepodobne potrebují dalsí testování. Jsou rozdeleny do dvou kategorií:
  • Nízká známka: léze s nízkým stupnem rizika mají v blízké budoucnosti nízké riziko pokroku v lécbe rakoviny.
  • Vysoce kvalitní lék: Vysoce kvalitní léze má vysoké riziko rakoviny dríve nez pozdeji.
  styl = "typ stylu seznamu: kruh">
 • Atypické zlázové bunky: Tato diagnóza indikuje abnormální bunky v endocervixu. To bude vyzadovat dalsí testování.
 • Rakovina skvamózních bunek nebo adenokarcinom: Tato diagnóza signalizuje pravdepodobnost rakoviny a závisí na typu bunky, která je atypická. Je nutné provést dalsí testování.

Je dulezité si s doktorem promluvit o rizikových faktorech pro vývoj abnormálních cervikálních bunek a rakoviny delozního hrdla. Ty urcí, jak casto bude zena potrebovat testování Pap testu.

Dalsí testování muze být doporuceno na základe osobní anamnézy a predchozího vysetrení Pap a výsledku HPV.

Fakta o rakovine delozního cípku

Odhaduje se, ze v roce 2016 bude ve Spojených státech 12,990 nove diagnostikovaných invazivních karcinomu delozního hrdla.

Existuje mnoho rizikových faktoru pro rozvoj rakoviny delozního cípku. Nejvetsím rizikovým faktorem je infekce HPV, pohlavne prenosný virus kuze na kuzi. HPV muze být zachycen behem vaginálního, análního nebo orálního pohlavního styku, kdy dochází ke kontaktu mezi kuzí a kuzí.

Zatímco existuje více nez 150 typu HPV, vetsina karcinomu delozního cípku je zpusobena HPV typy 16 a 18. Dalsími komplikacemi z HPV infekce jsou prítomnost nekarcinogenních bradavic nebo papilomu.

Zatímco tam není zádný lék na HPV, telo casto resí samotnou infekci. Kdyz se stane dlouhodobou infekcí, zvysuje se riziko rakoviny. Lécba existuje u HPV-bradavic a bunecných zmen.

Pred rozvojem rakoviny se cervikální bunky podrobí abnormálním zmenám. Tyto jsou známé jako prekancerózní zmeny nebo dysplázie.

Chudoba snizuje inteligenci, studium

Chudoba snizuje inteligenci, studium

Chudoba snizuje inteligenci, spotrebovává tolik dusevní energie, ze je k dispozici jeste mnohem méne inteligence, aby se resily jiné oblasti zivota, uvedli výzkumníci v casopise Science. V dusledku toho jsou chudí lidé náchylnejsí k tomu, ze delají spatná rozhodnutí a chyby, coz muze zhorsit a prodlouzit jejich chudobu.

(Health)

Zeny s diabetem typu 1 jsou "dvakrát tak pravdepodobné" jako muzi, kterí zemrou na srdecní onemocnení

Zeny s diabetem typu 1 jsou "dvakrát tak pravdepodobné" jako muzi, kterí zemrou na srdecní onemocnení

Velká metaanalýza zahrnující více nez 200 000 úcastníku zjistila, ze zeny s diabetem typu 1 mají více nez dvojnásobné riziko úmrtí na srdecní onemocnení ve srovnání s muzi, kterí mají tento stav. Chudsí kontrola glykemie a inzulínová lécba - coz autori ríkají, ze jsou castejsí u zen nez u muzu - by mohly prispet k tomu, ze zeny zvýsí riziko úmrtí.

(Health)