cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kazdých 40 sekund clovek umírá na sebevrazdu, ríká WHO ve výzve k celosvetové akci

Ve své první zpráve o prevenci sebevrazd vyzývá Svetová zdravotnická organizace k celosvetové akci, která kazdorocne snízí 800 000 úmrtí na sebevrazdu, z nichz tri ctvrtiny v zemích s nízkými a stredními príjmy. Zdravotní agentura OSN tvrdí, ze sebevrazdu lze predcházet a vlády ji mohou úcinne vyporádat tím, ze vsechny své sektory budou spolupracovat v rámci národní strategie.

Oznamující zverejnení zprávy ve ctvrtek v Zeneve generální reditel WHO Dr. Margaret Chan ríká:

"Tato zpráva je výzva k prijetí opatrení k resení velkého problému s verejností, který byl prílis dlouhý v tabu."

Samovrazda je globální problém, ríká zpráva. Deje se v jakémkoli veku, a ackoli celosvetove nejvyssí míra patrí mezi starsí osoby ve veku 70 let a starsí, je druhou hlavní prícinou úmrtí u mladsích lidí ve veku 15 az 29 let.

Samovrazdu lze predejít

Klícovým poselstvím zprávy je, ze sebevrazda je predchuditelná: myslenka, ze jakmile je clovek sebevrazedný, zustává tak podobne jako zivot jako mýtus. Faktem je, ríká WHO:


Ve zpráve se uvádí, ze je mýtus, ze mluvit o sebevrazde by ji pravdepodobne povzbudilo.

"Zvýsené sebevrazedné riziko je casto krátkodobé a závislé na situaci. Zatímco sebevrazedné myslenky se mohou vrátit, nejsou trvalé a jedinec s dríve sebevrazednými myslenkami a pokusy muze pokracovat v dlouhém zivote."

Dukazy z nekolika zemí naznacují, ze omezení prístupu k prostredkum, které lidé pouzívají ke spáchání sebevrazdy, jim muze zabránit. Nekteré z nejbeznejsích prostredku zahrnují pozití pesticidu, zavesení a pouzívání strelných zbraní.

Dalsím dulezitým zpusobem, jak snízit pocet úmrtí pri sebevrazde, uvádí zpráva WHO, ze má národní koordinovaný akcní plán, který v soucasné dobe prijal pouze 28 zemí. Úcinná prevence sebevrazdy vyzaduje, aby ministerstva spolupracovaly a vyvinuly komplexní koordinovanou reakci.

"Závazek na vysoké úrovni je zapotrebí nejen v oblasti zdravotnictví, ale také v oblasti vzdelávání, zamestnanosti, sociálních sluzeb a soudních oddelení," uvádí WHO.

Dr. Alexandra Fleischmannová, vedecká pracovnice ministerstva dusevního zdraví a zneuzívání látek na WHO, ríká:

"Bez ohledu na to, kde se zeme v soucasné dobe zabývá prevencí sebevrazd, mohou být prijata úcinná opatrení, dokonce i na místní úrovni a v malém merítku."

Zpráva také naléhá na média, aby zodpovedeli o hlásení sebevrazd. Nemeli by uzívat jazyk, který senzalizuje sebevrazdu, ani podrobnosti o prostredcích, které lidé pouzívali.

Studie hlásená v roce 2006 Lancet Psychiatry dríve v roce 2014, zjistila, ze v USA je vysoká míra pokrytí sebevrazd v novinách spojena s koprodukcními sebevrazdami mezi mladistvými.

Mluvit o sebevrazde pomáhá

Dalsím mýtem o sebevrazde, ríká zpráva, je, ze mluvit o sebevrazde by ji pravdepodobne povzbudilo. Ale ve skutecnosti je to pravý opak: mluví o sebevrazde, která pomáhá, ale vzhledem k rozsírenému stigmatu kolem toho mnoho lidí, kterí o tom uvazují, neví, komu se má obrátit.

Pri péci o lidi, kterí se pokouseli o sebevrazdu nebo mají sebevrazedné myslenky, je dulezité, aby zdravotní pracovníci sledovali telefonní a domácí návstevy a zajistili komunitní podporu. Lidé, kterí se pokouseli o sebevrazdu, mají nejvetsí riziko, ze se znovu pokusí.

Globální pohled na sebevrazdu

Dr. Shekhar Saxena, reditel odboru dusevního zdraví a zneuzívání návykových látek v WHO, uvádí, ze zpráva je první, která predstavuje "komplexní prehled sebevrazd, pokusu o sebevrazdu a úspesných snah o prevenci sebevrazd po celém svete. akt."

Po celém svete zemrou více muzi sebevrazdou nez zeny. U bohatých národu statistiky ukazují, ze trikrát více muzu spáchá sebevrazdu jako zeny, pricemz muzi ve veku 50 a více let jsou nejzranitelnejsí skupinou.

U zen ve veku 70 let je vsak úmrtí pri sebevrazde dvakrát castejsí nez u osob ve veku 15-29 let.

Méne bohaté národy mají vyssí míru sebevrazdy u mladých dospelých a starsích zen nez bohatých národu.

V Africe byla odhadovaná míra sebevrazd blízká celosvetovému prumeru 11,4 na 100 000 v roce 2012. Zdá se, ze sebevrazda pri otrave pesticidy je nejbeznejsí pouzívanou metodou. Mezi roky 2000 a 2012 se zdá, ze míra sebevrazd vzrostla v Africe o 38%. Mezi starsími jsou obzvlást vysoké, ale mezi mladými je také vrchol.

V Amerikách se zdá, ze míry sebevrazd jsou obecne nizsí nez ostatní regiony. Mezi mladými lidmi dochází k vrcholu, zustávají na stejné úrovni pro ostatní vekové skupiny, poté opet vzrostou u starsích muzu.

V zemích s vysokými príjmy polovina sebevrazd spocívá v zavesení se zbranemi, coz predstavuje 18% sebevrazd. Vysoká míra sebevrazdy strelnými zbranemi v Americe (46% sebevrazd) je duvodem, proc strelné zbrane pricházejí na druhém míste v celosvetovém merítku pro zeme s vysokými príjmy - mimo americké strelné zbrane predstavují pouze 4,5% sebevrazd v zemích s vysokými príjmy.

Ve východním Stredomorí, kde jsou odhadované míry sebevrazdy obecne nizsí, existují dukazy, ze míra sebevrazd je relativne vysoká ve vekové skupine 15-29 let a u osob starsích 60 let.

V Evrope je míra sebevrazd nad celosvetovým prumerem. Kurzy jsou nejvyssí mezi mladými muzi stredního veku a starsími. Velkým problémem pro tento region je, ze sebevrazda je hlavní prícinou úmrtí u 15 az 29 letých detí v mnoha zemích. Na strane plus má Evropa mnoho zemí, které jiz provádejí programy prevence sebevrazd.

Jihovýchodní Asie má nejvyssí míru sebevrazd, pricemz vetsina sebevrazd na svete se v této oblasti vyskytuje. Toto vrcholí mezi mladými a starsími. V Indii je nejvyssí odhadovaný pocet sebevrazd v roce 2012. Príjem pesticidu je obzvláste znepokojivý ve venkovských zemedelských oblastech v regionu jihovýchodní Asie.

Západní Pacifik má vysoký podíl na sebevrazdách na svete: celková úmrtí na sebevrazdu v oblasti západního Pacifiku je priblizne 180 000 lidí. Cína predstavuje druhý nejvyssí odhadovaný pocet sebevrazd celkove v roce 2012 a Korejská republika je zemí s tretím nejvyssím.

Západní Pacifik je jediný region, kde je míra sebevrazdy u zen vyssí nez u muzu, a kde sebevrazda radí mezi zeny vyssí prícinu úmrtí nez u muzu. Príjem pesticidu je také obzvláste znepokojující ve venkovských zemedelských oblastech západního Pacifiku.

Samovrazda mezi mladými lidmi je obava vsude, ale predevsím v zemích Pacifiku.

10. zárí je Svetovým dnem prevence suicidu, prílezitostí pro jednotlivce, organizace a vlády vsude zvysovat povedomí o sebevrazde, rozptýlit mýty, rozbít tabu, sírit informace a propagovat akce týkající se prevence sebevrazd po celém svete.

Stestí se muze sírit pachem potu, zjistí studie

Stestí se muze sírit pachem potu, zjistí studie

Pharrell Williams by se pravdepodobne mel dívat na to - "stastný" hitmaker by mohl dostat príliv fanousku, kterí se ho snazili sníst, jestlize výsledky této nejnovejsí studie jsou neco, co by se melo stát. Vedci zjistili, ze dokázeme odhalit stestí v potu ostatních lidí. A co víc - toto stestí muze být nakazlivé. Vedci tvrdí, ze jejich zjistení naznacují, ze stav stestí muze být prenesen jiným prostrednictvím zápachu potu.

(Health)

Výzkumníci nalezli nový cíl Huntingtonovy choroby

Výzkumníci nalezli nový cíl Huntingtonovy choroby

Huntingtonova nemoc, neurodegenerativní porucha s pozdním nástupem, charakterizovaná problémy s pohybem, mentální funkcí a chováním, v soucasné dobe nemá zádný lék. Nová studie vsak prinásí nadeji, nebot výzkumníci zjistili nový terapeutický cíl této nemoci. Vedci, vedeni prof. Gillianem Batesem a kolegy z King's College London, ve spolupráci s týmem mezinárodních vedcu, zverejnili výsledky svých nálezu v casopise PLOS Biology.

(Health)