cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kazdých 10 gramu alkoholu denne muze dojít ke zvýsení rizika rakoviny kuze

Není zádným tajemstvím, ze vysoký príjem alkoholu muze být skodlivý pro zdraví. Nová studie poskytuje dalsí dukazy o tom, ze spojuje vysokou spotrebu alkoholu se zvýseným rizikem rakoviny kuze.
Výzkumníci tvrdí, ze riziko nemelanomové rakoviny kuze muze být zvýsené pri konzumaci alkoholu.

Výzkumníci zjistili, ze kazdý 10-gramový nárust alkoholu spotrebovaného denne byl spojen s vyssím rizikem karcinomu bazálních bunek a karcinomu skvamózních bunek, coz jsou dva hlavní typy nemelanomového karcinomu kuze.

Senior autor studie Dr. Eunyoung Cho - Brown University v Providence, RI a Harvard Medical School v Bostonu, MA - a kolegové ríkají, ze jejich zjistení naznacují, ze konzumace alkoholu by mohla být dulezitým cílem verejného zdraví snízit zátez rakoviny kuze na celém svete .

Výzkumníci nedávno informovali o svých výsledcích Britský zurnál dermatologie.

Podle Americké rakovinové spolecnosti existuje kazdý rok zhruba 5,4 milionu základních a skvamózních rakovinných kozních bunek diagnostikovaných ve Spojených státech.

Basal cell rakovina kuze, nebo bazocelulární karcinom, je zdaleka nejbeznejsí forma rakoviny kuze, predstavovat asi 8 z 10 prípadu. Tato rakovina zacíná v bazálních bunkách umístených v dolní cásti epidermis nebo v horní vrstve kuze.

Rakovina kozní bunecné kuze nebo karcinom skvamózních bunek tvorí asi 2 z 10 rakovin kuze. Tato rakovina zacíná v dlazdicích bunkách ve vnejsí vrstve epidermis.

Príjem alkoholu a rakovina kuze

Expozice ultrafialového zárení ze slunce nebo solária je povazována za primární rizikový faktor karcinomu bazálních a dlazdicových bunek, ale predchozí studie naznacují, ze faktory zivotního stylu mohou také hrát roli.

Jedním z takových faktoru je príjem alkoholu. Studie z roku 2012 publikovaná v Evropský zurnál dermatologie, napríklad zjistila, ze pití alkoholu muze zvýsit riziko agresivního bazocelulárního karcinomu. Jiné studie vsak nenalezly zádnou takovou vazbu.

Bílé víno muze zvýsit riziko melanomuStudie naznacuje, ze pít bílé víno by mohlo zvýsit riziko melanomové rakoviny kuze.Prectete si ted

Abychom lépe porozumeli souvislosti mezi konzumací alkoholu a karcinomy bazálních a dlazdicových bunek, Dr. Cho a kolegové provedli systematický prehled a metaanalýzu 307 studií, které predtím zkoumaly tuto asociaci.

Konecná analýza zahrnovala 13 prípadových studií a kohortních studií, které zahrnovaly 91 942 prípadu bazocelulárního karcinomu a 3 299 prípadu karcinomu skvamózních bunek.

Výsledky ukázaly, ze kazdý 10-gramový nárust príjmu alkoholu kazdý den (pro srovnání, "standardní nápoj" v USA obsahuje 14 gramu alkoholu), riziko karcinomu bazálních bunek se zvýsilo o 7 procent, zatímco riziko skvamózního bunecný karcinom zvýsil o 11 procent.

Vedci ríkají, ze jejich nálezy by mely být "interpretovány opatrne kvuli mozným zbylým zmatením". Domnívají se vsak, ze výsledky mohou mít významné dusledky pro verejné zdraví.

"[...] protoze pití alkoholu je prevládající a upravitelné chování, mohlo by to slouzit jako dulezitý cíl v oblasti verejného zdraví ke snízení celosvetového zdravotního zatízení NMSC [nemelanomového karcinomu kuze]".

Vyssí vzdelání a prírustek hmotnosti jde ruku v ruce

Vyssí vzdelání a prírustek hmotnosti jde ruku v ruce

"Novácek 15" je osvedcenou skutecností podle nové studie publikované casopisem Applied Physiology, Nutrition a Metabolism. Výzkumníci se soustredili na dopad ctyrletého vysokoskolského vzdelávání na BMI, hmotnost a slození tela. Studie se zameruje na povahu prírustku telesné hmotnosti, stejne jako rozdíly mezi muzi a zenami po studentech v prubehu vysokoskolského studia.

(Health)

Modely predikce pro nemocnicní readmisi jsou obecne nepresné

Modely predikce pro nemocnicní readmisi jsou obecne nepresné

Podle zprávy z 19. ríjna vydané JAMA výzkumníci prezkoumali a prozkoumali 26 validovaných modelu predpovedi rizikového nemocnicního prevzetí a zjistili, ze bez ohledu na to, zda byly pouzity pro klinické úcely nebo srovnání s nemocnicemi, byla jejich prediktivní schopnost spatná. Základní informace v clánku naznacuje: "Zvysující se mnozství literatury se pokousí popsat a potvrdit nástroje pro predvídání rizika prechodu z nemocnice.

(Health)