cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Premýsleli jste nekdy, proc poskrábání zhorsuje svedení?

Skrábání svedení zpusobuje, ze mozku uvolní regulátor nálady a bolestivý neurotransmiter serotonin, podle nového výzkumu na Washingtonské univerzitní lékarské fakulte v St. Louis, MO. Výzkumníci naznacují, ze serotonin má za následek zhorsení pocitu svedení.
Serotonin má mokrý úcinek na pocit bolesti a svedení, címz, jak se serotonin sírí z mozku do míchy, neurony, které pusobí na bolest, ovlivnují intenzitu svedení.

Vedci z predchozích studií vedí, ze mírné mnozství bolesti v kuzi je zpusobeno poskrábáním, coz docasne narusuje pocit svedení. Toto rusení se deje proto, ze pri poskrábání prenásejí nervové bunky v míchu signály bolesti namísto svedcících signálu do mozku.

"Problém je v tom, ze kdyz mozog dostává tyto bolestivé signály, reaguje tím, ze produkuje neurotransmiter serotoninu, který pomáhá kontrolovat tuto bolest," ríká vedoucí vysetrující dr. ??Zhou-Feng Chen, PhD, reditel Washingtonského centra pro studium srdecního selhání.

Doktor Chen a tým zjistili, ze serotonin má zmatený úcinek na pocit bolesti a svedení, címz se serotonin, který se sírí z mozku na míchu, ovlivnuje neurony bolesti místo síly svedení.

Na základe vlastních zkuseností s chronickým ekzémem, Zdravotní novinky dnes zeptal se doktor Chen, jestli tým nasel nejaký dukaz, ze serotonin rídil cyklus poskození svrbení tím, ze nám pri poskrábání poskytne pocit "odmeny".

"Pri chronickém svedení, jak jste zazili, pravdepodobne nedostanete hodne odmeny / potesení z poskrábání, protoze cílem poskrábání je vytvorit bolest, která by zabránila svedení," odpovedel Dr. Chen. "Takze jinými slovy, jste nuceni vybrat méne ze dvou zlí, protoze bolest a svedení jsou protichudné."

Pokracuje:

"Neustálé poskrábání není zpusobeno aditivem, je to proto, ze vase poskrábání nefunguje. Duvodem je to, ze alespon z nasich studií u mysí, kdyz se poskrábáte, abyste vytvorili bolest, mozky v odezve zacínají produkovat více serotoninu, bolesti (mozek nechce mít bolest v tele) .Na co jsme zjistili, ze zatímco serotonin inhibuje svedení, muze také aktivovat svedení receptor a vyvolat více svedení. "

"Cím více cítit, tím více bolesti, které byste chteli vytvorit, abyste to zvládli," vysvetluje. "Výsledkem je více svedení ..."

Výzkumníci chovali mysi, které postrádaly geny nezbytné pro produkci serotoninu. Kdyz mysi bez serotoninu dostanou injekci látkou, která by normálne zpusobila svedení, vedci zjistili, ze mysi nebyly poskozeny stejne jako kontrolní skupina mysí se serotoninem produkujícími geny.

Dále, mysi, kterým chybely serotoninové geny, byly injektovány serotoninem. Injekovaný serotonin zpusobil, ze se mysi poskrábaly zpusobem, který byl konzistentní s kontrolní skupinou.

Tým zvazoval ruzné prístupy, které by mohly být uzitecné pri minimalizaci pocitu svedení. Vylucují potlacení serotoninu, protoze - i kdyz to zpusobilo, ze mysi jsou méne citlivé na svedení - serotonin je v tele prílis cennou chemickou látkou.

Rust, stárnutí, kostní metabolismus, nálada a bolest jsou regulovány serotoninem, takze blokování tohoto neurotransmiteru by melo následky po celém tele. Místo toho se jejich tým soustredil na narusení komunikace mezi serotoninem a nervovými bunkami v míse, které prenásejí svedení impulsem z mozku na kuzi.

Serotonin aktivuje GRPR neurony pres receptor 5HT1A

Dr. Chen a kolegové pracovali na izolaci receptoru pouzívaného serotoninem pro aktivaci techto bunek - tzv. GRPR neuronu. Dosáhli toho stimulováním svrbení mysí pomocí vstrikované látky a pak systematicky aktivovali ruzné kombinace serotoninových receptoru na neuronech GRPR.


Ve studii, mysi, které postrádají serotonin produkující geny, byly injektovány serotoninem, coz zpusobilo, ze se mysi více poskrábaly.

Nakonec tento proces ukázal, ze receptor 5HT1A aktivoval svrchní GRPR neurony v míse. Aby se zjistilo, ze 5HT1A je správný receptor, podávali tým slouceninu, která blokovala tento receptor u mysí, coz vedlo k tomu, ze mysi se skrábaly mnohem méne.

Vzhledem k tomu, ze tým rozhodl, ze blokuje serotonin jako terapeutickou alternativu kvuli rozsáhlým dusledkum, které by jeho inhibice mela na telo, pozádali jsme Dr. Chena o to, jaké dusledky by blokovaly 5HT1A.

"5HT1A je siroce vyjádren v mozku, ano, blokování muze mít nepríznivé úcinky," odpovedel. "To se zjistí s klinickými zkouskami, zda jsou nepríznivé úcinky prijatelné."

Nicméne Dr. Chen navrhuje, ze pokud není svedení prítomna, "5HT1A v jiných oblastech mozku nemusí být velmi aktivní," zatímco v chronické svedení je aktivita 5HT1A "nejsilnejsí v míse, takze blokování její aktivity muze mít prínos, který potrebujete. "

Na základe zjistení týmu Dr. Chen identifikuje cyklus bolesti svedení, jak se deje v tomto poradí:

  • Za prvé, poskrábání zpusobuje pocit bolesti
  • Poté telo delá více serotoninu k ovládání bolesti
  • Stejne jako inhibice bolesti, serotonin aktivuje GRPR neurony prostrednictvím 5HT1A receptoru
  • Aktivované GRPR neurony pak zhorsují pocity svedení.

Dále bude tým pokracovat v úsilí o lepsí pochopení molekulárních a bunecných mechanismu, které jsou soucástí tohoto cyklu.

Otrasy zpusobují dlouhodobé úcinky trvající desetiletí

Otrasy zpusobují dlouhodobé úcinky trvající desetiletí

Poskození mozku zpusobené otresem muze trvat desítky let po puvodním poranením hlavy, podle výzkumu prezentovány v AAAS (American Association pro povýsení vedy) výrocním zasedání v roce 2013. Nález prichází na svetlo zároven jako 4,000 bývalém fotbalisté soudní spory soudu tvrdí, ze národní fotbalová liga nedokázala chránit je pred dlouhodobými zdravotními dusledky otrava.

(Health)

Tvorba myelinu, funkce koncetiny obnovená na modelech mysí MS

Tvorba myelinu, funkce koncetiny obnovená na modelech mysí MS

Roztrousená skleróza je stav, kdy imunitní systém napadá a znicí myelin - ochranný povlak nervových vláken - který vyvolává problémy s pohybem, které jsou charakteristické pro onemocnení. Nyní vedci ríkají, ze mozná nalezli zpusob, jak obnovit tvorbu myelinu, címz priblízí moznost nových lécby roztrousené sklerózy.

(Health)