cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jaké jsou vyuzití primrosového oleje?

Obsah

 1. Pouzití
 2. Narízení
 3. Bezpecnost
Vecerní olej je olej získaný ze semínek vejce (Oenothera biennis) rostlina. Má radu populárních pouzití a je siroce dostupný v doplnkové podobe.

Jednou z nejdulezitejsích ingrediencí ve vecerní primrose olej je kyselina gama-linolenová (GLA), která se také vyskytuje v jiných rostlinných olejích.

Doporucená dávka oleje vecerní ledviny je 8 az 12 tobolek denne, v dávce 500 miligramu na kapsli.

Rada produktu vecerní olejnaté ropy je k dispozici online.

Rychlá fakta o oleji z dnesního jarního orísku:
 • Casto zkrácene na EPO, olej z vecerní pupence je bohatým zdrojem omega-6 esenciálních mastných kyselin.
 • Vecerní olej obsahuje kyselinu linolovou a GLA - oba jsou základní slozky myelinu, ochranného povlaku kolem nervových vláken a membrány neuronálních bunek.
 • Komercní prípravky olejového veprového mléka jsou typicky standardizovány na 8% GLA a 72% kyseliny linolové.
 • EPO má pomáhat sirokému spektru stavu, vcetne ekzému, bolesti nervu a osteoporózy.

Pouzití

Existuje mnoho mozných zpusobu vyuzití oleje vecerní ledviny, vcetne následujících:

Olej vecerní pupen pro menopauzální a premenstruacní syndrom


Olej z vecerní pupence má mnoho terapeutických uzití.

Zhavé závrate u zen, které procházejí menopauzou, má radu nehormonálních mozností lécby, ale podle dukazu nemá olej vecerní pupeny vliv.

Nekteré zeny uvádejí, ze príznaky PMS jsou ulehcené olejem vecerní pupínky, napríklad citlivost prsou, pocity deprese, podrázdenost a otoky a nadýmání z retence tekutin.

Neexistují vsak zádné aktuální dukazy, které by podporily roli vecerní primrose olej u uvolnení premenstruacního syndromu (PMS).

Vecerní olej pro nervovou bolest

Nervová bolest spojená s diabetem byla lécena vecerní ledvinou, kdyz konvencní lécba nefungovala nebo byla nevhodná.

V klinických studiích byly prokázány príznivé výsledky a uzívání oleje vecerní primrose po dobu 6-12 mesícu muze zlepsit príznaky poskození nervu zpusobené diabetem.

V jedné malé randomizované studii zverejnené v roce 2006 Diabetická medicína, napríklad u pacientu, kterí uzívali kapsle vecerní ledviny po dobu 6 mesícu, ve srovnání s placebem doslo ke statisticky významnému zlepsení skóre neuropatie vcetne testu nervového vedení.

Vecerní olej pro osteoporózu

Olej ve vecerní lednici se uzívá s rybím olejem a vápníkem u starsích dospelých s osteoporózou; zdá se, ze kombinace snizuje kostní ztrátu a zvysuje hustotu kostí.

Je zapotrebí více výzkumu, aby se zjistila role ropy vecerní primrose muze sám o sobe hrát nezávisle na ostatních doplncích.

Olej ve vecerní lednici pro ekzém


Ekzém je nekdy osetren olejem z vecerní zloutky

Lécba perorálním olejem z primárního oleje muze pomoci napravit abnormalitu esenciálních mastných kyselin zjistených pri ekzému.

Ekzém muze být úcinne lécen konvencními léky, ale doplnkové alternativy, jako je napríklad olej z vecerní ledviny, jsou nekdy zkouseny lidmi, jejichz stav se nezlepsuje co nejvíce, nebo se obávají vedlejsích úcinku.

Nicméne, dukladné prezkoumání dukazu, které provádí Cochrane Collaboration, dospívá k záveru, ze olej vecerní ledvinky není úcinnejsí nez placebo pri lécbe ekzému a muze vyvolat mírné, docasné, hlavne gastrointestinální vedlejsí úcinky.

Scleroderma a Raynauduv fenomén

Scleroderma je autoimunitní onemocnení pojivové tkáne charakterizované zhrubnutím a vytvrzením ruzných tkání, vcetne kuze a dalsích orgánu.

Raynauduv fenomén, který muze zpusobit, ze prsty jsou znecitlivelé a chladné, je nekdy spojen se sklerodermou.

Olej vecerní pupen byl zkoumán jako lécba v rade studií; nicméne vsechny studie zatím byly malé. Dalsí výzkum je zapotrebí dríve, nez lze doporucit ropu.

Olej z vejce pro jiné podmínky

Bylinné léky bývají spjaty s mnoha zdravotními tvrzeními, protoze regulace techto prípravku je méne prísná nez u léku na predpis.

Mnoho podmínek se ríká, ze je ulehceno olejem vecerní pupence. Následující postrádají jakýkoli podpurný dukaz:

 • astma
 • ADHD
 • zloutenka typu B
 • vysoký cholesterol
 • rakovina jater
 • bolesti prsu
 • obezita
 • psoriáza
 • psoriatická artritida

Následující stavy mají "nedostatek dukazu" na podporu lécby olej vecerní primrose jako lécba: syndrom chronické únavy, plicní vyrázka, suché oci, dyslexie, dyspraxie, ichtyóza, vývoj dítete, komplikace tehotenství, revmatoidní artritida, schizofrenie, Sjogrenuv syndrom, rakoviny, akné, roztrousené sklerózy, onemocnení srdce a Alzheimerovy choroby.

Narízení

V Británii byl olej z vecerní pupence schválen pro lécbu ekzému a bolesti prsu. Nicméne v roce 2002 dospel regulátor k záveru, ze neexistuje dostatek dukazu o efektivite vejcovodu pro tyto úcely.

Bezpecnost


Vzhledem k úcinku redení krve není olej vecerní ledviny vhodný pro pacienty pouzívající aspirin nebo jiné léky k redení krve.

Existuje potenciální nebezpecí pro EPO:

Muze být alergický na EPO nebo jeho formy. FDA nesleduje doplnky a je treba venovat pozornost volbe znacky, která je známa cistotou, presností dávky a kvalitou.

Léky ovlivnují krvácení

Existuje efekt ztencování krve vecerní ledvinové krve, takze existuje vyssí riziko krvácení u lidí uzívajících krevní redidlo warfarinu. Proto by tito pacienti nemeli pouzívat olej.

Jiné léky, které redí krev, mohou být problémem podávaným vedle oleje, vcetne klopidogrelu a aspirinu.

Záchvaty

Lidé s epilepsií nebo jinou poruchou záchvatu by nemeli uzívat vecerní olej, protoze mohou zvýsit sance na záchvaty. Také lidé se schizofrenií lécenými urcitými lécivy mohou být vystaveni riziku záchvatu, proto je treba vyhledat lékarskou pomoc.

Anestézie

Olej vecerní pupenky by nemel být uzíván do 2 týdnu od podání vseobecné anestetiky kvuli zvýsenému riziku záchvatu.

Vecerní olejové produkty jsou k dispozici ke koupi ve zdravotnických prodejnách a on-line.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Fidaxomicin lépe nez perorální Vancomycin pro Clostridium Difficile Infection

Fidaxomicin lépe nez perorální Vancomycin pro Clostridium Difficile Infection

CDI (infekce C. difficile), závazné onemocnení zpusobené bakteriemi C. difficile infikujícími vnitrní výstelku tlustého streva, se bezne vyskytuje u pacientu, kterí pouzívají sirokospektrální antibiotika, které narusují normální strevní flóru, takze bakterie C. difficile, které produkují toxiny, které zpusobují zánet tlustého streva, prujem a ve vázných prípadech operace strev a dokonce i smrt, mohou vzkvétat.

(Health)

Facebook muze zvýsit sebevedomí, ale snízit motivaci

Facebook muze zvýsit sebevedomí, ale snízit motivaci

Nový výzkum zverejnený v mediální psychologii naznacuje, ze pri pohledu na vás Facebook profil muze být psychologicky dobré a spatné pro vás. Záver ukázal, ze kontrola vaseho profilu muze zvýsit vase sebevedomí a zároven snízit motivaci. Osobní profil na Facebooku je v podstate ideálním znázornením vlastního webu publikovaného online pro prátele a rodinu.

(Health)