cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i starsí lidé mají prospech z cvicení

V nedávné studii, kterou provedli doktor Louis Bherer, PhD (psychologie), reditel laboratore a výzkumný pracovník Institutu univerzity geriatrie de Montréal (IUGM), výzkumníci zjistili, ze prínosy cvicení jsou pozitivní pro vsechny seniory, vcetne tech, kterí jsou povazováni za krehké. Zjistení zverejnená v Casopisy gerontologie, rekl, ze tyto výhody se objevily po pouhých trech mesících a konkrétne zahrnovaly zvýsené kognitivní a fyzické schopnosti, stejne jako kvalitu zivota.
Tato zjistení jsou výjimecná, protoze zvýsená ocekávaná délka zivota prispeje k poctu slabých senioru v nasí populaci. Mezi znaky krehkosti patrí snízení poctu funkcních rezerv v osobe, coz vede k nepríznivým úcinkum na zdraví a zranitelnosti stresoru. Krehkost souvisí s více hospitalizací, psychologickým stresem, rizikem pádu a kognitivním zhorsením. K dnesnímu dni u seniori nad 85 let je 37% procent povazováno za krehké, stejne jako 7% senioru od 65 do 74 let a 18% z tech mezi 75 az 85 let.
Dr. Bherer poznamenal:

"Poprvé se krehké seniory podílely na studii o cvicení díky spolupráci lékaru v IUGM, kterí poskytují podrobný lékarský dohled. Muj tým dokázal, ze sedaví a slabí seniori mohou tezit z velkých zlepsení, které nejsou pouze z hlediska fyzické funkce, ale také funkce mozku, jako je pamet a kvalita zivota "

Studie zahrnovala 83 úcastníku ve veku 61 az 89 let, pricemz cást techto osob byla povazována za krehkou. Kontrolní skupina 40 úcastníku nekonala zádný cvicební program, zatímco 43 úcastníku se zúcastnilo skupinových cvicení. Skupiny byly hodnoceny z hlediska kvality zivota, kognitivního zdraví a fyzické schopnosti týden pred zacátkem programu a opet na konci.
Vyskolení úcastníci ukázali výrazné zlepsení ve srovnání s temi, kterí se nezúcastnili tréninkových cvicení. Zlepsení zahrnovaly fyzickou schopnost (funkcnost a fyzickou vytrvalost), kognitivní zdraví (rychlost zpracování a pracovní pamet) a kvalitu zivota (sociální a rodinné vztahy a rekreacní aktivity). Výhody cvicení byly shledány stejne jako mezi krehkými a neschopnými úcastníky, coz naznacuje smysluplný záver, ze nikdy není prílis pozde na cvicení.
Napsal Kelly Fitzgerald

Mosquito-borne chikungunya virus zpusobuje tezký zánet mozku

Mosquito-borne chikungunya virus zpusobuje tezký zánet mozku

Chikungunya zpusobený moskytami muze vést k závazné mozkové infekci a dokonce ke smrti u kojencu a osob nad 65 let, podle zjistení publikovaných v Neurologii. Mosquito-chikungunya muze vést k encefalitide. Chikungunya není nový virus, ale pred rokem 2004 byl povazován za nehygienický a nepravdepodobný zpusobit celozivotní postizení.

(Health)

Riziko rakoviny prostaty vyssí pro tezké cajové nápoje

Riziko rakoviny prostaty vyssí pro tezké cajové nápoje

Nová studie ze Skotska prokázala, ze muzi, kterí jsou tezkými pijáky na caj, mohou mít vyssí riziko rakoviny prostaty. Výzkumníci vsak poukazují na to, ze jejich studie nebyla urcena k nalezení prícin, takze jediné, co mohou ríct, je, ze tezké pítání caje je spojeno s vyssím rizikem rakoviny prostaty a nemusí být nutne prícinou.

(Health)