cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i starsí lidé mají prospech z cvicení

V nedávné studii, kterou provedli doktor Louis Bherer, PhD (psychologie), reditel laboratore a výzkumný pracovník Institutu univerzity geriatrie de Montréal (IUGM), výzkumníci zjistili, ze prínosy cvicení jsou pozitivní pro vsechny seniory, vcetne tech, kterí jsou povazováni za krehké. Zjistení zverejnená v Casopisy gerontologie, rekl, ze tyto výhody se objevily po pouhých trech mesících a konkrétne zahrnovaly zvýsené kognitivní a fyzické schopnosti, stejne jako kvalitu zivota.
Tato zjistení jsou výjimecná, protoze zvýsená ocekávaná délka zivota prispeje k poctu slabých senioru v nasí populaci. Mezi znaky krehkosti patrí snízení poctu funkcních rezerv v osobe, coz vede k nepríznivým úcinkum na zdraví a zranitelnosti stresoru. Krehkost souvisí s více hospitalizací, psychologickým stresem, rizikem pádu a kognitivním zhorsením. K dnesnímu dni u seniori nad 85 let je 37% procent povazováno za krehké, stejne jako 7% senioru od 65 do 74 let a 18% z tech mezi 75 az 85 let.
Dr. Bherer poznamenal:

"Poprvé se krehké seniory podílely na studii o cvicení díky spolupráci lékaru v IUGM, kterí poskytují podrobný lékarský dohled. Muj tým dokázal, ze sedaví a slabí seniori mohou tezit z velkých zlepsení, které nejsou pouze z hlediska fyzické funkce, ale také funkce mozku, jako je pamet a kvalita zivota "

Studie zahrnovala 83 úcastníku ve veku 61 az 89 let, pricemz cást techto osob byla povazována za krehkou. Kontrolní skupina 40 úcastníku nekonala zádný cvicební program, zatímco 43 úcastníku se zúcastnilo skupinových cvicení. Skupiny byly hodnoceny z hlediska kvality zivota, kognitivního zdraví a fyzické schopnosti týden pred zacátkem programu a opet na konci.
Vyskolení úcastníci ukázali výrazné zlepsení ve srovnání s temi, kterí se nezúcastnili tréninkových cvicení. Zlepsení zahrnovaly fyzickou schopnost (funkcnost a fyzickou vytrvalost), kognitivní zdraví (rychlost zpracování a pracovní pamet) a kvalitu zivota (sociální a rodinné vztahy a rekreacní aktivity). Výhody cvicení byly shledány stejne jako mezi krehkými a neschopnými úcastníky, coz naznacuje smysluplný záver, ze nikdy není prílis pozde na cvicení.
Napsal Kelly Fitzgerald

Techniky rozptýlení mohou snízit bolest, úzkost behem operace pri vedomí

Techniky rozptýlení mohou snízit bolest, úzkost behem operace pri vedomí

U nekterých chirurgických zákroku - jako je odstranení krecových zil - pacient zustává vzhuru. Ackoliv je pacient v bezpecí, muze dojít k nejaké bolest a úzkost. Ale v nové studii, výzkumníci z University of Surrey ve Velké Británii ríkají jednoduché metody rozptýlení by mohly pomoci zmírnit takové zkusenosti. Výzkumníci zjistili, ze jednoduché metody rozptýlení - napríklad zapojení do konverzace se zdravotní sestrou - snízily úzkost a bolest pacientu behem vedomé operace.

(Health)

Detská prevalence ADHD vzrustá o 28% za deset let v USA

Detská prevalence ADHD vzrustá o 28% za deset let v USA

Behem desetiletého období vzrostla prevalence detí s diagnózou ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) ze 7% na 9% vsech detí, coz je nárust o 28%, podle zprávy Národního centra pro zdravotní statistiku, cást CDC. Studované období bylo v letech 1998-2000 az 2007-2009.

(Health)