cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i mírné pití behem tehotenství muze ublízit detskému IQ

Detský IQ trpí dokonce minimálními úrovnemi vystavení alkoholu v zivote matky, podle nové studie provedené výzkumnými pracovníky z univerzit v Bristolu a Oxfordu a publikované v casopise PLOS ONE.
V soucasné dobe se teorie o pití alkoholu mírne behem tehotenství mení. Nekteré oficiální doporucení uvádejí, ze zeny, které jsou tehotné, by se mely úplne zdrzet pití, zatímco jiné ríkají, ze mírne pití je v porádku. Drívejsí výzkum vedl k kontroverzním a protichudným názorum na tuto zálezitost, stejne jako ke konfliktním dukazum o tom, jakým zpusobem jsou detské IQ ovlivneny príjmem alkoholu mezi jejich matkami.
Ve zpráve se tvrdí, ze to muze být zpusobeno tím, ze je casto obtízné rozlisit, zda je IQ dítete ovlivnena strídmá konzumace alkoholu jeho / její matku nebo dalsí otázky zivotního stylu a sociální prvky, vcetne stravování, kourení, vek, bohatství a vzdelávání.
Pro novou studii vedci vyuzili údaje ze studie "Deti 90. let" (ALSPAC) získané z více nez 4 000 matek a jejich detí. Nová studie je povazována za první, která pouzívá genetickou variaci, aby analyzovala dopad, který mírné pití matek (méne nez 1-6 jednotek alkoholu týdne) má na IQ dítete. Pouzití genetické variace je ideální, protoze kazdá zena má jinou DNA, která není spojena s faktory zivotního stylu, a proto tato metoda snizuje tuto moznou komplikaci.

U 4 176 detí zahrnutých do studie bylo nalezeno silné spojení mezi 4 genetickými alternativami v genech, které metabolizují alkohol a nizsí IQ ve veku 8 let. Pro kazdou genetickou modifikaci, které melo díte, bylo zjisteno, ze jejich IQ je o 2 body nizsí. Nicméne, toto bylo pozorováno pouze u detí, jejichz matky hlásily mírné pití behem tehotenství. Na druhou stranu se tento odkaz vubec nenasel u detí, jejichz matky nezjistily zádné pití behem tehotenství, coz naznacuje, ze existuje prímá souvislost mezi expozicí alkoholu v deloze a poskozením IQ dítete. Ve zpráve se uvádí, ze studie nezahrnuje nadmerné pijáky.
Pri konzumaci alkoholu se ethanol premení na acetaldehyd skupinou enzymu. Rozdíly v lidských genech, které "kódují" tyto enzymy, mají za následek zmeny jejich schopnosti metabolizovat etanol. Proto u lidí, jejichz geny se pomalu metabolizují, mohou hladiny alkoholu dosáhnout vyssích bodu a trvat déle nez ty, jejichz enzymy se rychle metabolizují.
Odborníci tvrdí, ze "rychlý" metabolismus etanolu chrání pred poskozením vývoje mozku kojencu kvuli tomu, ze na plod jsou vystaveny mensí mnozství alkoholu. Presné události vsak zustávají neznámé.
Drívejsí výzkum byl zalozen na dukazech pozorovaných jinými výzkumníky, nicméne to není konkrétní. Pozorovací studie mají tendenci tvrdit, ze umírnený pití je lepsí nez nepít vubec. Duvodem je, ze tehotné zeny, které pijí mírne behem tehotenství byly zaznamenány na vzdelání, zdraví a není pravdepodobné, ze kourit, které jsou spolecné faktory spojené s sanci dítete, které mají vyssí IQ, tedy pokrývá potenciální rizikové faktory, které expozice alkohol mohl dát k díteti.
Nové rízení pozorováno mírné konzumaci alkoholu mezi více nez 4000 matek s pouzitím metody s názvem Mendelian randomizace, nástroj, který analyzuje souvislosti mezi expozicí a pozdejsí výsledky pomocí genetických variant, které mení úrovne expozice a nejsou ovlivneny zivotního stylu.
Úrovne príjmu úcastníku byly stanoveny pruzkumem, který byli dány k ukoncení, kdyz byli 18 týdnu tehotná. Jednalo se o otázky ohledne prumerné spotrebované dávky a frekvence, jakou zeny konzumovaly alkohol pred otehotnením behem prvního trimestru, a behem dvou týdnu pred prvním pocitem cítili, ze se jejich díte pohybuje. Jeden nápoj byl pro tuto studii povazován za jednu jednotku alkoholu.
Kdyz byly matky kolem 32 týdnu tehotné, byli pozádáni, aby dokoncili druhý pruzkum, který zpochybnil prumerné mnozství pití, které matky konzumovaly ve vsední dny a víkendy. Kazdá matka, která ríkala, ze konzumovala alkohol, bez ohledu na to, zda byla méne nez jedna jednotka týdne behem prvního trimestru, nebo kdyz cítila, ze se díte nejprve pohybuje, byla povazována za pijáka behem tehotenství.
V týdnech 18 a 32 se matky také zeptaly, kolik dní behem predchozího mesíce konzumovaly dve pivo piva nebo stejné mnozství alkoholu. Kazdá zena, která ríkala, ze to ucinila, i kdyz byla jen jednou za cas, byla v této konkrétní studii povazována za záchranáre a jiz nemohla být zapojena do procesu.
Ve veku 8 let byly detské IQ testovány výzkumnými pracovníky, kterí vyuzili Wechsletovu inteligencní skálu pro deti, od níz bylo dosazeno prumerného veku prizpusobeného celkového skóre.
Dr. Sarah Lewis, hlavní autorka studie, komentovala zjistení:

„Nase výsledky naznacují, ze i na úrovni konzumace alkoholu, které jsou obvykle povazovány za neskodné, muzeme detekovat rozdíly v detství IQ, které jsou závislé na schopnosti plodu, aby vycistili tohoto alkoholu. To je dukazem, ze i na techto mírných úrovních , alkohol ovlivnuje rozvoj mozku plodu. "

Dr. Ron Gray z University of Oxford a vedoucí výzkumu, k záveru, „Jedná se o komplexní studie, ale poselství je jednoduché: i malé mnozství alkoholu behem tehotenství muze mít vliv na budoucí detské inteligence Takze zeny mají dobrý duvod. rozhodnout se vyhnout alkoholu, kdyz tehotná. "
Napsal Christine Kearney

Akademický úspech by mohl být urcen genetikou

Akademický úspech by mohl být urcen genetikou

V národním longitudinálním studiu tisícu mladých Americanu výzkumníci objevili genetické ukazatele, které by mohly ovlivnit, zda clovek dokoncí strední skolu a pokracuje na vysokou skolu. Studie je publikována v cerveném vydání casopisu Psychological Association of American Psychological Association.

(Health)

Nizsí kvalita zivota u mladých zen s rakovinou prsu

Nizsí kvalita zivota u mladých zen s rakovinou prsu

Studie v casopise Journal of the National Cancer Institute ukázala, ze kvalita zivota související se zdravím (QOL) je nizsí u mladsích zen s rakovinou prsu. Toto snízení je spojeno s prírustkem hmotnosti, zvýseným psychickým stresem, mensím fyzickým aktivitám a menopauzou v ranném veku, stejne jako neplodností. V U.

(Health)