cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i nízká úroven znecistení ovzdusí muze zpusobit rakovinu plic, ríkají vedci

Dlouhodobá expozice nízké hladine znecistení ovzdusí zvysuje riziko vzniku rakoviny plic, podle studie zverejnené v The Lancet Oncology.

Evropský tým výzkumných pracovníku vedený Olem Raaschou-Nielsenem z Dánského výzkumného centra pro výzkum rakovinové spolecnosti analyzoval dopad dlouhodobé expozice znecistení ovzdusí na riziko rakoviny plic.

Výzkum ukazuje, ze riziko vzniku rakoviny plic se zvysuje dokonce i na úrovních znecistení ovzdusí, které jsou cistsí nez normy kvality ovzdusí stanovené Evropskou unií.

Osetrení znecistení ovzdusí merené ve studii zahrnovalo oxidy dusíku a cástice s prumerem mensím nez 2,5 mikrometru (PM2,5) a méne nez 10 mikrometru (PM10) ze zdroju vcetne dopravy, prumyslu a vytápení domácností.

Studie ukázala, ze riziko rakoviny plic vzrostlo o kazdých 5 mikrogramu na metr krychlový znecistení PM2.5 o 18%. Pri znecistení PM10 doslo ke zvýsení rizika vzniku rakoviny plic o 22% pri kazdém zvýsení o 10 mikrogramu na kubický metr.

Aby dospeli k záverum, vedci provedli metaanalýzu, coz znamená analyzovat kombinované výsledky mnoha studií. Jednalo se o priblizne 313 tisíc lidí kolem devíti evropských zemí, které cerpaly údaje ze 17 kohortních studií.

Z 313 000 lidí zahrnutých do této metaanalýzy z projektu ESCAPE, 2095 vyvinulo rakovinu plic po 13 letech.

Autori studie ríkají: "Spojení mezi znecistením cástic vzdusiny a rizikem vzniku rakoviny plic pretrvávalo v koncentracích nizsích nez stávající mezní hodnoty kvality ovzdusí pro PM10 a PM2,5 v Evropské unii."

Autori studie dodávají:

"Nenasli jsme zádný prah, pod kterým by nebylo zádné riziko, výsledky ukazovaly obraz, ze" cím horsí, tím méne, tím lépe. ""

Koncentrace znecistení ovzdusí byla odhadnuta na adresách úcastníku s vyuzitím regresních modelu vyuzití pozemku a úcastníci byli sledováni na nové diagnózy rakoviny plic v místních a národních registrech rakoviny. Rovnez odhalili vliv znecistujících látek z jiných faktoru, jako je zamestnání, kourení a stravování pomocí statistického modelování.

Vedci ríkají:

"V této fázi mozná budeme muset pridat znecistení ovzdusí, a to i v soucasných koncentracích, do seznamu prícin rakoviny plic a zjistit, ze znecistení ovzdusí má velký vliv na verejné zdraví."

Rakovina plic je jedním z nejcastejsích typu rakoviny a má spatnou prognózu. Pridávají: "Aktivní kourení je hlavní prícinou, ale pracovní rizika, rezidentní radon a kour z tabáku v zivotním prostredí jsou také stanovenými rizikovými faktory.

"Zdá se, ze znecistení ovzdusí - zejména cásticové látky s absorbovanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky a jinými genotoxickými chemikáliemi - zvysuje riziko vzniku rakoviny plic."

Autori dospívají k záveru: "Nase studie prekonává radu omezení predchozích studií, které mají velkou velikost vzorku, siroké evropské pokrytí, retrospektivní posouzení expozice, úpravu pro sirokou skálu potenciálních zmatek a výsledek rakoviny plic.

"Znecistení ovzdusí prasklinami je vsudyprítomné a na základe nasich výsledku lze ocekávat dalsí snízení [v tom] snízení poctu prípadu rakoviny plic v Evrope".

Vakcína snizuje výskyt infekce HPV u dospívajících dívek

Vakcína snizuje výskyt infekce HPV u dospívajících dívek

Výskyt infekcí zpusobených lidským papilomavirem (HPV) u dívek a zen se od zavedení vakcíny proti HPV významne snízil, podle nové studie v casopise Journal of Infectious Diseases. Výzkum ukázal, ze od roku 2006, kdy byla vakcína zavedena, doslo k poklesu prevalence HPV vakcinacního typu o 56% u dospívajících dívek ve veku od 14 do 19 let.

(Health)

Nedostatek vitaminu D muze predpovedet agresivní rakovinu prostaty

Nedostatek vitaminu D muze predpovedet agresivní rakovinu prostaty

Dosavadní výzkum souvisí s nízkými hladinami vitaminu D s radou zdravotních problému. Nyní nová studie zverejnená v casopise Clinical Cancer Research naznacuje, ze nedostatek vitaminu D muze být indikátorem agresivního karcinomu prostaty. Podle studie Dr. Adam B. Murphy, odborný asistent na Urologické klinice na Lékarské fakulte Severozápadní Feinburg v Chicagu IL, je známo, ze vitamín D ovlivnuje rust a diferenciaci benigních a maligních prostatických bunek, a to jak v prostatických bunecných linií a zvírecích modelu rakoviny prostaty.

(Health)