cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i zdraví lidé potrebují omezit spotrebu soli

Sul je dulezitou soucástí americké stravy, avsak spotreba sodíku by mela být omezena na méne nez 1 500 miligramu denne, a to i pro zdravé jedince, podle nových studií a revidovaného prezidentského poradenství American Heart Association, zverejneného v casopise Obeh.
Doporucení se objevila poté, co vedci analyzovali radu nedávných zvírecích, laboratorních, pozorovacích a klinických studií, které potvrdily poradenství American Heart Association z roku 2011, podle nehoz by lidé meli denne konzumovat pouze 1 500 mg soli (sodíku). Toto omezení je spojeno s nizsí pravdepodobností vzniku kardiovaskulárních onemocnení, jako je mrtvice. Studie z roku 2011 uvádí, ze hladiny sodíku u dospelých v USA jsou spojeny s vyssí mírou úmrtnosti.
Nancy Brown, výkonná reditelka American Heart Association, vysvetlila:

"Nase doporucení je jednoduché v tom smyslu, ze se týká celé populace USA, a to nejen rizikových skupin. Americané vsech vekových kategorií, bez ohledu na jednotlivé rizikové faktory, mohou zlepsit zdraví srdce a snízit riziko kardiovaskulárních onemocnení tím, denní spotrebu sodíku na méne nez 1500 miligramu. "

Podle zprávy nekteré studie prinesly smísené pocity a presvedcení o vhodném mnozství denního príjmu sodíku.
Vedoucí autor studie, Paul K. Whelton, M.D., M.Sc. a Show Chwan, profesorka globálního verejného zdraví na Skoly verejného zdraví a tropické medicíny v Toulanské univerzite v New Orleansu, La uvedl:
"Lidé by se nemeli rídit zádostmi o zmenu doporucení ohledne príjmu sodíku na základe zjistení z nedávných studií, které uvádejí, ze snízení spotreby sodíku nezlepsuje zdraví kardiovaskulárního systému. Nase podrobné posouzení techto studií identifikovalo závazné metodologické nedostatky, které omezují hodnotu tyto zprávy pri stanovení nebo revidování politiky príjmu sodíku. Nasím cílem by melo být nalezení úcinných zpusobu, jak implementovat, ne náhodou, stávající politiku American Heart Association o príjmu sodíku. "

Snízení spotreby sodíku dramaticky pomáhá predcházet vysokému krevnímu tlaku, stavu, který postihuje více nez 7 milionu dospelých ve Spojených státech a je velkým prediktorem kardiovaskulárních onemocnení. Nicméne podle nedávné zprávy má vetsina detí a dospelých mnohem vyssí hladiny sodíku nez doporucuje; vetsina lidí konzumuje více nez 3 400 mg denne.
Studie publikovaná v roce 2006 Radiologie spojená roztrousená skleróza se vznikem sodíku v mozku.
Pouze lidé, kterým lékari ríkali, obvykle ti, kterí mají vzácné onemocnení, by meli konzumovat více nez 1 500 mg denne.

Dnesní spolecnost ztezuje spotrebu méne nez 1 500 mg sodíku denne, protoze sul se skrývá ve zpracovaných a pripravených potravinách, takze je prakticky nemozné sledovat hladinu sodíku.
American Heart Association doporucuje zlepsit znacení tak, aby pomohlo informovat spotrebitele o jejich príjmu a omezilo hladinu sodíku ve vsech potravinách cerstvých, pripravených a zpracovaných pro deti a prodávaných vládním programum a firmám.
Vedci to verí aby se zabránilo vzniku kardiovaskulárních onemocnení, je nutný dukladný prístup k udrzení zdraví, vcetne udrzování zdravé telesné hmotnosti, krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, stejne jako cvicení, zdravé stravy a odchodu z tabákových výrobku.
Prezident American Heart Association, Donna Arnett, Ph.D., M.S.P.H., dospel k záveru:
"Nedílnou soucástí nasí kampane ke zlepsení kardiovaskulárního zdraví státu o 20 procent do roku 2020 je celostátní pokles spotreby sodíku. Bude to vyzadovat spolecné úsilí mezi zdravotnickými organizacemi, tvurci politik a potravinárským prumyslem, aby tento cíl dosáhl o 20 procent 2020 je celosvetové snízení spotreby sodíku, coz bude vyzadovat spolecné úsilí mezi zdravotnickými organizacemi, tvurci politik a potravinárským prumyslem k dosazení tohoto cíle tím, ze vytvorí prostredí, které napomuze vsem Americanum pri príprave zdravých potravin s nízkým obsahem sodíku. "
Napsal Christine Kearney

Nový test by mohl detekovat nepolapitelné patogeny u pacientu s vysokým rizikem infekce

Nový test by mohl detekovat nepolapitelné patogeny u pacientu s vysokým rizikem infekce

Vedci z University of Pennsylvania vytvorili test, který podle jejich názoru má potenciál rychle odhalit nejednoznacné patogeny mezi pacienty s oslabeným imunitním systémem, u nichz mohou být nekteré infekce zivot ohrozující. PathoChip má schopnost rozpoznat vsechny známé viry, ríkat své tvurce, stejne jako radu bakterií, hub, helmintu (parazitických cervu) a prvoku.

(Health)

Dobrá zpráva pro narození domova

Dobrá zpráva pro narození domova

Narodení v domácnosti bylo v nové studii spojeno s nízkou cenou císarského rezu, poporodní krvácení a perineální slzami tretího stupne. Výzkum, publikovaný v lékarském casopise Austrálie, publikace Australské lékarské asociace, také ukázal, ze byly zaznamenány nízké míry narození mrtvého dítete a rané novorozenecké úmrtí.

(Health)