cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i smazené potraviny mají nutricní hodnotu pri varení v olivovém oleji

Frying v extra panenském olivovém oleji je zdravejsí nez jiné metody varení a muze pomoci v prevenci rakoviny, cukrovky nebo makulární degenerace, podle výzkumu publikovaného v Potravinová chemie.
Ve stredomorské strave muze být príznivé i vyprázené jídlo, pokud se pouzívá olivový olej.

Cetné studie vychvalovaly ctnosti stredomorské stravy. Existují dukazy, ze vede ke snízení rizika srdecních onemocnení, mrtvice a dalsích kardiovaskulárních problému, zlepsuje zdraví strev, zpomaluje proces stárnutí mozku a snizuje riziko ruzných chronických, degenerativních stavu.

Spanelská stredomorská strava predstavuje vysoký objem zeleniny a extra panenského olivového oleje (EVOO), které jsou dobrým zdrojem fenolu, jejichz úcinek na antioxidanty prispívá ke snízení zdravotních rizik.

Koncentrace antioxidantu mohou být bud zvýseny, nebo snízeny v závislosti na zpusobu zpracování potravin.

Vedci z univerzity v Granade ve Spanelsku chteli porovnat zpusoby varení, aby zjistili, který z nich dá nejlepsí antioxidacní kapacitu a maximalizuje mnozství fenolických sloucenin dodávaných zeleninou pouzívanou ve stredomorské strave, vcetne brambor, dýne, rajcat a lilku.

Prenos fenolu z olivového oleje do zeleniny behem smazení

Za kontrolovaných podmínek pripravil tým 120 g brambor, dýne, rajcat a lilku bez semen nebo kuze. Porovnávají tri metody: smazení, varení a varení se smesí EVOO a vody. Pomer zeleniny k vode byl zalozen na tradicních spanelských zpusobech varení.

Pouzívají také vysokoúcinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) pro merení úrovní fenolické slouceniny v kazdé rostline.

Bylo zjisteno, ze smazení v EVOO zvysuje obsah tuku a snizuje vlhkost; jiné metody nemely tento úcinek. Varení v oleji zvysovalo mnozství fenolických sloucenin, ale varení ve vode nebylo. Predpokládá se, ze je to zpusobeno prevedením fenolu z EVOO na zeleninu, pridáním zeleniny k nekterým uzitecným slouceninám, které se tam bezne nenacházejí.

Výsledky ukázaly, ze smazení v EVOO je nejúcinnejsím zpusobem, jak zvýsit antioxidacní kapacitu a mnozství fenolických sloucenin v surovém bramboru, dýne, rajcat a lilku. Jinými slovy, proces varení zlepsuje kvalitu surových potravin.

Vsechny tri metody vedly k vyssí úrovni antioxidacní kapacity ve vsech zeleninách. Konecná hladina fenolu, vlhkosti, tuku, susiny a antioxidacní aktivity kazdé rostliny se lisila podle slození puvodní zeleniny a zpusobu varení.

Jakákoli surová zelenina, která zacala s vysokou úrovní fenolu, mela fenolický obsah, který se dále zvýsil pouzitím EVOO ve varení, coz svedcí o tom, ze smazení a smazení by melo být pouzito nejen k zachování dobra, ale ik jejímu zlepsení.

Profesorka Cristina Samaniego Sánchez z oddelení výzivy ríká:

"Muzeme potvrdit, ze smazení je metoda, která produkuje nejvetsí související zvýsení fenolové frakce, coz znamená zlepsení procesu varení, i kdyz zvysuje energetickou hustotu pomocí absorbovaného oleje."

Tým naznacuje, ze príprava jídla pod tlakem, zejména s prídavkem EVOO, muze být prospesná, pokud se také spotrebuje varící voda, protoze zvýsí hladinu fenolu soucasne s tím, jak zvýsí kvalitu surových potravin.

Zdravotní novinky dnes v nedávné dobe uvedla, ze dieta ve stredomorském stylu muze chránit pred stárnutím mozku.

Operace katarakty snizuje riziko zlomenin bedra u starsích pacientu

Operace katarakty snizuje riziko zlomenin bedra u starsích pacientu

Studie zverejnená v vydání JAMA z 1. srpna odhalila, ze pacienti Medicare ve veku 65 let a starsí, kterí meli chirurgii katarakty, meli nizsí riziko fraktury kycelního kloubu jeden rok po operaci ocí ve srovnání s temi, kterí nemeli operaci katarakty. Studie naznacuje, ze u starsích osob je zhorsení zraku silne spojeno se zvýseným rizikem zlomenin a významnou prícinou nemoci a smrti.

(Health)

WHO odhaluje mesta s vetsinou a nejméne znecistený vzduch

WHO odhaluje mesta s vetsinou a nejméne znecistený vzduch

Mesta s nejvíce znecisteným ovzdusím na planete jsou v Íránu, Mongolsku, Indii, Pákistánu a Botswane, zatímco v Kanade a Spojených státech jsou nejméne znecistené ovzdusí podle údaju zverejnených Svetovou zdravotnickou organizací (WHO) vcera. Organizace vyzývá zeme s vysokou mírou znecistení, aby sledovaly a rídily své prostredí a snizovaly míru predcasných úmrtí a nemocí.

(Health)