cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dokonce i smazené potraviny mají nutricní hodnotu pri varení v olivovém oleji

Frying v extra panenském olivovém oleji je zdravejsí nez jiné metody varení a muze pomoci v prevenci rakoviny, cukrovky nebo makulární degenerace, podle výzkumu publikovaného v Potravinová chemie.
Ve stredomorské strave muze být príznivé i vyprázené jídlo, pokud se pouzívá olivový olej.

Cetné studie vychvalovaly ctnosti stredomorské stravy. Existují dukazy, ze vede ke snízení rizika srdecních onemocnení, mrtvice a dalsích kardiovaskulárních problému, zlepsuje zdraví strev, zpomaluje proces stárnutí mozku a snizuje riziko ruzných chronických, degenerativních stavu.

Spanelská stredomorská strava predstavuje vysoký objem zeleniny a extra panenského olivového oleje (EVOO), které jsou dobrým zdrojem fenolu, jejichz úcinek na antioxidanty prispívá ke snízení zdravotních rizik.

Koncentrace antioxidantu mohou být bud zvýseny, nebo snízeny v závislosti na zpusobu zpracování potravin.

Vedci z univerzity v Granade ve Spanelsku chteli porovnat zpusoby varení, aby zjistili, který z nich dá nejlepsí antioxidacní kapacitu a maximalizuje mnozství fenolických sloucenin dodávaných zeleninou pouzívanou ve stredomorské strave, vcetne brambor, dýne, rajcat a lilku.

Prenos fenolu z olivového oleje do zeleniny behem smazení

Za kontrolovaných podmínek pripravil tým 120 g brambor, dýne, rajcat a lilku bez semen nebo kuze. Porovnávají tri metody: smazení, varení a varení se smesí EVOO a vody. Pomer zeleniny k vode byl zalozen na tradicních spanelských zpusobech varení.

Pouzívají také vysokoúcinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) pro merení úrovní fenolické slouceniny v kazdé rostline.

Bylo zjisteno, ze smazení v EVOO zvysuje obsah tuku a snizuje vlhkost; jiné metody nemely tento úcinek. Varení v oleji zvysovalo mnozství fenolických sloucenin, ale varení ve vode nebylo. Predpokládá se, ze je to zpusobeno prevedením fenolu z EVOO na zeleninu, pridáním zeleniny k nekterým uzitecným slouceninám, které se tam bezne nenacházejí.

Výsledky ukázaly, ze smazení v EVOO je nejúcinnejsím zpusobem, jak zvýsit antioxidacní kapacitu a mnozství fenolických sloucenin v surovém bramboru, dýne, rajcat a lilku. Jinými slovy, proces varení zlepsuje kvalitu surových potravin.

Vsechny tri metody vedly k vyssí úrovni antioxidacní kapacity ve vsech zeleninách. Konecná hladina fenolu, vlhkosti, tuku, susiny a antioxidacní aktivity kazdé rostliny se lisila podle slození puvodní zeleniny a zpusobu varení.

Jakákoli surová zelenina, která zacala s vysokou úrovní fenolu, mela fenolický obsah, který se dále zvýsil pouzitím EVOO ve varení, coz svedcí o tom, ze smazení a smazení by melo být pouzito nejen k zachování dobra, ale ik jejímu zlepsení.

Profesorka Cristina Samaniego Sánchez z oddelení výzivy ríká:

"Muzeme potvrdit, ze smazení je metoda, která produkuje nejvetsí související zvýsení fenolové frakce, coz znamená zlepsení procesu varení, i kdyz zvysuje energetickou hustotu pomocí absorbovaného oleje."

Tým naznacuje, ze príprava jídla pod tlakem, zejména s prídavkem EVOO, muze být prospesná, pokud se také spotrebuje varící voda, protoze zvýsí hladinu fenolu soucasne s tím, jak zvýsí kvalitu surových potravin.

Zdravotní novinky dnes v nedávné dobe uvedla, ze dieta ve stredomorském stylu muze chránit pred stárnutím mozku.

Plíce od dárcu, kterí zemrou pred utopením, muze být zadrzení bezpecné

Plíce od dárcu, kterí zemrou pred utopením, muze být zadrzení bezpecné

Plíce od jedincu, jejichz prícinou smrti je utopení nebo zadusení, jsou zpravidla vylouceny z rutinního darování. Ale nová studie tvrdí, ze pacienti transplantovaní plicemi od takových dárcu mají podobné výsledky a míru prezití jako pacienti, kterí dostávají plicy od tradicních dárcu. Vedci tvrdí, ze transplantace plic od dárcu, kterí zemrou pred utopením nebo zadusením, se jeví jako bezpecná a muze být zpusob, jak prekonat nedostatek dárce.

(Health)

Imunoterapie pro rakovinu prostaty: Co potrebujete vedet

Imunoterapie pro rakovinu prostaty: Co potrebujete vedet

Obsah Co je imunoterapie a jak se pouzívá? Jaká jsou rizika a vedlejsí úcinky imunoterapie? Jaké typy imunoterapie jsou schváleny FDA? Jaké druhy rakoviny prostaty lze lécit imunoterapií? Jaká je úcinnost imunoterapie pro rakovinu prostaty? Ve Spojených státech je rakovina prostaty jednou z nejcastejsích forem rakoviny.

(Health)