cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropská agentura pro lécivé prípravky zacíná proverit rizika srdecních onemocnení u bezných zabijáku bolesti

Evropská agentura pro lécivé prípravky (EMA) zacíná analýzou nejnovejsích údaju o kardiovaskulárních rizicích zpusobených neselektivními NSAIDS (nesteroidními protizánetlivými léky), které se pouzívají predevsím jako léky proti bolesti.
Prípad prípravku Vioxx je dobre zdokumentován a jsou známy také mensí problémy, jako je gastrointestinální podrázdení prípravku Asprin. NSAID byly predmetem nekolika evropských recenzí týkajících se bezpecnosti a vedlejsích úcinku. Poslední zpráva, kterou Výbor pro humánní lécivé prípravky (CHMP) dokoncil v roce 2006, rozhodl, ze celková bilance prínosu a rizika zustává pozitivní, avsak moznost malého zvýseného rizika trombotických príhod, jako jsou srdecní infarkty nebo mrtvice s neselektivními NSAID, nelze vyloucit. Nezádoucí úcinky budou vzdy existovat s jakýmkoli lékem.
To bylo zvláste zrejmé, kdyz byly NSAID pouzity ve vysokých dávkách a pri dlouhodobé lécbe. Dospeli k záveru, ze budou potrebné budoucí epidemiologické studie pro získání nových údaju o príslusných bezpecnostních aspektech NSAID, a proto agentura v roce 2006 doporucila, aby Evropská komise financovala nezávislou epidemiologickou studii, která by dále prozkoumala riziko gastrointestinální a kardiovaskulární toxicity techto lécivých prípravku.
Od roku 2006 bylo zverejneno nekolik nových studií o kardiovaskulární bezpecnosti NSAID. Nedávno byly k dispozici výsledky nezávislého výzkumného projektu "Bezpecnost nesteroidních protizánetlivých léku" (SOS) financovaného Evropskou komisí v rámci sedmého rámcového programu pro hodnocení bezpecnosti NSAID.
Výbor CHMP dukladne prezkoumá výsledky této metaanalýzy spolu s dalsími dostupnými klinickými údaji (vcetne údaju z klinických studií a epidemiologických studií) a zprávami o bezpecnosti prípravku po uvedení prípravku na trh s neselektivními NSAID, aby objasnil, zda existuje nejaká potreba aktualizovat stanovisko vydané v roce 2006.
Napsal Rupert Shepherd

Nejprve se vyskytuje v Mexiku, rekl, ze prijde z Francie

Nejprve se vyskytuje v Mexiku, rekl, ze prijde z Francie

Mexický zdravotní sekretár José Angel Córdova Villalobos oznámil první prípad spalnicek v Mexiku, který zahrnoval 19mesícní dívku, která letela z Paríze do Francie. Zdravotní úrady komunikují se vsemi cestujícími o letech Paríze a Mexika ve snaze zabránit moznému vypuknutí choroby v zemi.

(Health)

Nízký spatný cholesterol spojený s rizikem rakoviny

Nízký spatný cholesterol spojený s rizikem rakoviny

Americtí vedci naznacují, ze existuje základní mechanismus, který ovlivnuje jak rakovinu, tak nízký LDL (tzv. "Spatný") cholesterol, protoze zjistili nízký LDL cholesterol u lidí bez anamnézy uzívání léku ke snízení hladiny cholesterolu pred rizikem rakoviny desítky let. Vedoucí vysetrovatel Dr. Paul Michael Lavigne z Lékarského centra Tufts v Bostonu predstavil na nedávné konferenci American College of Cardiology 61. výrocní vedecké schuzce v Chicagu výsledky, které vycházejí z nových údaju ze studie Framingham Heart Study (FHS).

(Health)