cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropská agentura pro lécivé prípravky zacíná proverit rizika srdecních onemocnení u bezných zabijáku bolesti

Evropská agentura pro lécivé prípravky (EMA) zacíná analýzou nejnovejsích údaju o kardiovaskulárních rizicích zpusobených neselektivními NSAIDS (nesteroidními protizánetlivými léky), které se pouzívají predevsím jako léky proti bolesti.
Prípad prípravku Vioxx je dobre zdokumentován a jsou známy také mensí problémy, jako je gastrointestinální podrázdení prípravku Asprin. NSAID byly predmetem nekolika evropských recenzí týkajících se bezpecnosti a vedlejsích úcinku. Poslední zpráva, kterou Výbor pro humánní lécivé prípravky (CHMP) dokoncil v roce 2006, rozhodl, ze celková bilance prínosu a rizika zustává pozitivní, avsak moznost malého zvýseného rizika trombotických príhod, jako jsou srdecní infarkty nebo mrtvice s neselektivními NSAID, nelze vyloucit. Nezádoucí úcinky budou vzdy existovat s jakýmkoli lékem.
To bylo zvláste zrejmé, kdyz byly NSAID pouzity ve vysokých dávkách a pri dlouhodobé lécbe. Dospeli k záveru, ze budou potrebné budoucí epidemiologické studie pro získání nových údaju o príslusných bezpecnostních aspektech NSAID, a proto agentura v roce 2006 doporucila, aby Evropská komise financovala nezávislou epidemiologickou studii, která by dále prozkoumala riziko gastrointestinální a kardiovaskulární toxicity techto lécivých prípravku.
Od roku 2006 bylo zverejneno nekolik nových studií o kardiovaskulární bezpecnosti NSAID. Nedávno byly k dispozici výsledky nezávislého výzkumného projektu "Bezpecnost nesteroidních protizánetlivých léku" (SOS) financovaného Evropskou komisí v rámci sedmého rámcového programu pro hodnocení bezpecnosti NSAID.
Výbor CHMP dukladne prezkoumá výsledky této metaanalýzy spolu s dalsími dostupnými klinickými údaji (vcetne údaju z klinických studií a epidemiologických studií) a zprávami o bezpecnosti prípravku po uvedení prípravku na trh s neselektivními NSAID, aby objasnil, zda existuje nejaká potreba aktualizovat stanovisko vydané v roce 2006.
Napsal Rupert Shepherd

Nekteré léky proti revmatoidní artritide nejsou spojeny se závaznými infekcemi

Nekteré léky proti revmatoidní artritide nejsou spojeny se závaznými infekcemi

Podle studie zverejnené brzy v JAMA, která se shoduje s jeho prezentací na výrocní vedecké schuzce American College of Rheumatology / Association of Rheumatology Health Professionals, výzkumníci zjistili, ze celková lécba antagonisty nádorového nekrotického faktoru ?-? není spojena se zvýseným rizikem hospitalizace pro závazné infekce v porovnání s pouzitím nebiologických léku.

(Health)

"Neurální sum" muze ovlivnit svobodnou vuli, tvrdí studie

"Neurální sum" muze ovlivnit svobodnou vuli, tvrdí studie

Kde vzniká "svobodná vule" - nase schopnost vytváret neovlivnené moznosti? Podle nového výzkumu z University of California-Davis muze mít zmena elektrických vzorku mozku dulezitou roli v dobrovolných rozhodnutích. Výzkumný tým, vcetne Jesse Bengson, postdoctorální výzkumný pracovník Centra pro mysli a mozku v UC Davis, vysvetluje, ze vzorce elektrické aktivity, které kolísají napríc mozkem, vytvárejí "nervový sum.

(Health)