cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropské regulacní orgány pro drogy schválily první vakcínu proti malárii na svete

Evropské regulacní orgány pro drogy vyjádrily svuj souhlas s první vakcínou proti malárii na svete, coz predstavuje významný krok k prevenci onemocnení, které kazdorocne zabíjí více nez pul milionu lidí, z nichz vetsina jsou deti v Africe.
Evropská agentura pro lécivé prípravky doporucuje vakcínu proti malárii RTS, S podávat detem v Africe ve veku od 6 týdnu do 17 mesícu.

Po zhodnocení kvality, bezpecnosti a úcinnosti vakcíny - nazývaných RTS, S (obchodní název Mosquirix) - dospeje Evropský výbor pro lécivé prípravky (CHMP) k záveru, ze by mela být pouzita k ockování detí v Africe ve veku od 6 týdnu do 17 mesícu, spolu s dalsími ochrannými opatreními proti malárii - jako jsou insekticidy a luzkoviny.

Doporucení výboru CHMP je prvním krokem smerem k RTS a S se stala první licencní vakcínou proti malárii. Pozdeji v tomto roce budou nezávislé poradenské skupiny Svetové zdravotnické organizace (WHO) prezkoumávat dukazy o vakcíne a rozhodnou se, zda doporucí její pouzití.

Malárie je zivot ohrozující nemoc zpusobená Plasmodium parazitu, prenásených na cloveka skusem Anopheles komári.

Nejvíce smrtelný parazit malárie je Plasmodium falciparum, které jsou zamereny na vakcínu RTS, S. Vakcína funguje vyvoláním imunitní odpovedi v tele, kdyz P. falciparum nejprve vstupuje do krevního reciste, címz zabranuje infekci a mnození parazita v játrech.

Odhaduje se, ze v roce 2013 je na svete priblizne 198 milionu prípadu malárie a priblizne 584 000 úmrtí na tuto chorobu. Priblizne 90% techto úmrtí se vyskytlo v Africe, vetsinou mezi detmi mladsími 5 let.

V soucasné dobe jedinými úcinnými preventivními opatreními proti malárii v Africe je pouzití kombinacních terapií zalozených na artemisininu (ACT), které je treba podat behem 24 hodin po zahájení horecky, a insekticidu a luzkových sítí, aby se zabránilo kousnutí komárem.

Pokud by vsak byla udelena licence, mela by být pouzita vakcína RTS, S - vyrábená britskou farmaceutickou spolecností GlaxoSmithKline (GSK) vedle existujících strategií prevence malárie; v klinických studiích se vakcína neprokázala dostatecne úcinná, aby byla pouzita samostatne.

RTS, S by poskytly "smysluplný príspevek" ke kontrole záteze malárie

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes o výsledcích fáze 3 klinické studie pro RTS, S, které byly zverejneny v roce 2006 Lancet.

Studie zahrnovala 15 459 kojencu a 6-12 týdnu a deti ve veku 5-17 mesícu ze 11 míst v sedmi subsaharských zemích, vcetne Ghany, Kena, Malawi a Mozambiku.

Pocátecní výsledky studie ukázaly, ze mezi úcastníky ve veku 5-17 mesícu, kterí dostali tri dávky RTS, S, byl zaznamenán pokles poctu prípadu malárie o 46% v následujících 18 mesících, zatímco u detí ve veku 6-12 týdnu doslo ke snízení malárie o 27% prípadu.

Výzkumníci následovali úcastníky dalsích 20-30 mesícu po podání posilovací vakcíny 18 mesícu po tretí dávce.

Bylo zjisteno, ze rezim 3 rezimu RTS, S plus posilovací vakcína snizuje pocet prípadu malárie o 39% u detí ve veku 5-17 mesícu v celkovém sledování po dobu 4 let, zatímco u prípadu malárie bylo 27% bylo zjisteno více nez 3 roky sledování u kojencu ve veku 6-12 týdnu.

Dulezité je, ze výsledky studie ukazují, ze bez posilovací vakcíny se úcinek RTS, S postupne snizuje. Navíc neprítomnost booster dabu zhorsuje schopnost vakcíny omezit prípady tezké malárie.

Vzhledem k tomu, ze prípravek RTS, S nenabízí úplnou ochranu pred malárií, výbor CHMP prohlásil: "Je dulezité, aby zavedená ochranná opatrení, napríklad síte na luzka osetrené insekticidy, byly nadále pouzívány vedle vakcíny."

Presto se odhaduje, ze v oblastech subsaharské Afriky s nejvyssím zatízením malárie by RTS, S mohla zabránit více nez 6 000 prípadum malárie u kazdých 1000 ockovaných detí.

Sir Andrew Witty, generální reditel spolecnosti GSK, ríká:

"Zatímco RTS, S sama o sobe není úplnou odpovedí na malárii, její vyuzití spolu s dostupnými opatreními, jako jsou síte na luzka a insekticidy, by melo velmi významný prínos pro kontrolu dopadu malárie na deti v tech afrických komunitách, to nejvíce. "

Zacátkem tohoto týdne, MNT uvedeno ve studii publikované v Vedecká translacní medicína, ve kterém výzkumníci odhalí objev slouceniny, která by mohla zabránit a lécit malárii zastavením P. falciparum z toho, aby se staly odolnými léky.

Co vedet o vegetariánské strave?

Co vedet o vegetariánské strave?

Obsahy Výhody stravy Stávající vegetariánská Rizika Tipy Historie Vegetarián nejí maso nebo ryby, ale existují ruzné druhy vegetariánu. Nekterí spotrebovávají vejce a mlécné výrobky, zatímco nejprísnejsí druhy veganu nejedí vubec zádné zivocisné produkty, vcetne medu. Nekterí lidé volají vegetariáni, ale konzumují ryby.

(Health)

Osýpky a výskyt chorob zpusobených vodou v Africkém rohu a kenské obavy Svetová zdravotnická organizace

Osýpky a výskyt chorob zpusobených vodou v Africkém rohu a kenské obavy Svetová zdravotnická organizace

Pocet lidí, kterí jsou infikováni chorobami zpusobenými spalnickami a vodou, roste alarmujícím tempem v Africkém rohu a v nekterých sousedních zemích, ríká WHO (Svetová zdravotnická organizace). Prípady tezkého prujmu v Keni a Etiopii jsou vázným problémem, dodává organizace. Tezké sucho v oblasti Afrického rohu a Kena vede miliony lidí k presunu do jiných oblastí, coz je dulezitý faktor sírení prenosných nemocí.

(Health)