cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropská komise udelí výjimku pro vývoz do FDA pro výrobce léciv v USA

USA jsou nyní "kótovanou zemí" s Evropskou komisí. To znamená, ze americké spolecnosti nepotrebují od FDA (Food and Drug Administration) zádost o vývozní osvedcení pred dodáním urcitých farmaceutických výrobku do Evropské unie.
Odvolání nabývá úcinnosti od 1. cervence 2013. Bez nej musí vsechny americké spolecnosti dodávající API (úcinné farmaceutické prísady) do Evropské unie nejprve predlozit dokumentaci úradu FDA, která ukazuje, ze výrobek byl vyroben podle evropské GMP (dobrá výroba postupy). Po schválení FDA poskytuje vývozní certifikát.
S cílem snízit toto zatízení pro americké spolecnosti predlozila FDA oficiální "zádost o zarazení na seznam" s Evropskou komisí na zacátku tohoto roku. Zádost pozadovala, aby Evropská komise povazovala SVP FDA za prinejmensím rovnocenné tem v Evrope.
Po provedení komplexního auditu regulacního a inspekcního dohledu FDA týkajícího se úcinných farmaceutických slozek schválil Evropská komise zádost. Agentura FDA byla auditována od 13. do 20. kvetna 2013.
Komisarka FDA Margaret A. Hamburgová, M.D., uvedla:

"Spolupráce s EK pomohla americkým farmaceutickým firmám zabránit duplicitnímu administrativnímu úsilí, které brání obchodu a zpozdí výrobu potrebných léku. FDA zároven ocenuje Evropu, ze podnikla kroky k ochrane svého farmaceutického dodavatelského retezce a bude nadále spolupracovat se svými regulacními protejsky na celém svete, abychom pomohli udrzet nás vlastní dodavatelský retezec v bezpecí. "

Vzhledem k rostoucímu objemu farmaceutických výrobku z celého sveta by ES chtelo zprísnit kontrolu kvality dovozu API. Takze v roce 2011 prijala smernici o padelaných lécivých prípravcích, podle které dovoz API spadá.
Ochrana spotrebitelu po celém svete pred padelanými léky je obrovský a slozitý úkol coz nelze provést bez mezinárodní spolupráce.
V on-line komuniké FDA napsal: "Behem posledních nekolika let se FDA transformuje z agentury zamerené na domácí obyvatele na proaktivní celosvetovou verejnou zdravotní agenturu s cílem úcinneji vykonávat nasi misi ve svete, kde obchod a bezpecnosti a kvality výrobku, bez hranic. "
Evropská komise udelila výjimky pro vývoz do následujících "vypsaných zemí":
  • Svýcarsko
  • Japonsko
  • Austrálie
  • Spojené státy americké
Napsal Christian Nordqvist

Muze marihuana zpusobit erektilní dysfunkci?

Muze marihuana zpusobit erektilní dysfunkci?

Obsah Marihuana a efekty ED Léky Záverecné slovo Erektilní dysfunkce se týká neschopnosti mít a udrzovat dostatecnou erekci pro sex. Ruzné zdravotní a dusevní stavy mohou vyvolat erektilní dysfunkci (ED), stejne jako nekteré zivotní moznosti, vcetne uzívání nekterých rekreacních drog.

(Health)

Stres a deprese spolecne "zvysují riziko úmrtí u pacientu se srdecními chorobami"

Stres a deprese spolecne "zvysují riziko úmrtí u pacientu se srdecními chorobami"

U pacientu s ischemickou chorobou srdecní, muze prozívání kombinace stresu a tezké deprese dramaticky zvýsit riziko srdecního záchvatu a úmrtí. To je podle nové studie publikované v obehu: Kardiovaskulární kvalita a výsledky - casopis American Heart Association.

(Health)