cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropská míra obezity dospelých se pohybuje od 7,6% do 24,7%

Míra obezity v Evrope stoupá a nyní je vázným problémem v oblasti verejného zdraví, ackoli v rozmezí 7,6% az 24,7% je mnohem nizsí nez v USA, která predstavuje 26,8% u zen a 27,6% u muzu, ríká Evropský pruzkum o zdravotním rozhovoru, zverejnený statistickým úradem Evropské unie, Eurostat.
Osoba je obézní, pokud je jejich index telesné hmotnosti vyssí nez 30.
Autori uvedli, ze mezi 19 evropskými státy v tomto pruzkumu jsou míry obezity vyssí u zen v osmi státech, vyssí u desítek muzu a stejných v jednom.
Mezi zeme s nejnizsími mírami obezity v letech 2008/9 byly:

 • Rumunsko - 8,0% u dospelých zen a 7,6% u dospelých muzu
 • Itálie - 9,3% pro dospelé zeny a 11,3% pro dospelé samce
 • Bulharsko - 11,3% u dospelých zen a 11,6% u dospelých muzu
 • Francie - 12,7% u dospelých zen a 11,7% u dospelých muzu
Mezi zememi s nejvyssí mírou obezity v letech 2008/9 byly:
  Mezi zenami
 • Velká Británie - 23,9%
 • Malta - 21,1%
 • Lotyssko - 20,9%
 • Estonsko - 20,5%
 • Mezi muzi
 • Malta - 24,7%
 • Spojené království - 22,1%
 • Madarsko - 21,4%
 • Ceská republika - 18,4%
Deti dospelé

Dospelí samci

Míra obezity a vek

Autori zjistili, ze podíl lidí, kterí jsou obézní, se lisí podle vekových skupin.
Dospelé samice
Mezi zenami se míra obezity zretelne zvysuje soucasne s vekem - vyssí procento starsích zen je obézní ve srovnání s mladsími zenami; tento vzorec byl nalezen ve vsech evropských clenských státech - výrazne tak v Estonsku, Lotyssku, Ceské republice a na Slovensku.
Podíl mladsích dospelých zen ve Spojeném království, kterí jsou obézní, je obzvláste vysoký, uvedli vedci.
Dospelí muzi
V 12 clenských státech mela veková skupina 65-74 let muzu nejvyssí míru obezity, zatímco v ostatních 7 státech byla veková skupina 45-64 let.

Nejvetsí rozdíly v mírách obezity u vekových skupin u muzu byly zjisteny na Malte, v Madarsku a ve Spojeném království. Ve Velké Británii je obezita u muzu ve veku od 45 do 64 let obzvláste vysoká, podobne jako na Malte ve vekové skupine 23-44 let.

Dopad vzdelávání na míru obezity

Dospelé samice - ve vsech clenských státech je míra obezity neprímo úmerná úrovni vzdelání zen, tj. cím je vyssí úroven vzdelání, tím je výskyt nizsí. Na Malte, v Recku, Polsku a na Slovensku je to znacne tak.
Dospelí muzi - v 11 clenských státech existuje nejvyssí míra obezity mezi lidmi s nejnizsími úrovnemi vzdelání, zatímco v peti státech dochází u osob se stredním vzdeláním. V Estonsku a Bulharsku je prevalence obezity vyssí u osob s vysokou úrovní vzdelání.
Napsal Christian Nordqvist

Latexová alergie: Príznaky, diagnóza, lécba

Latexová alergie: Príznaky, diagnóza, lécba

Obsah Co je to latex? Príciny Typy alergie na latex Kdo je ohrozen? Kde se nachází latex? Co je krízová reakce? Diagnostika Lécba Latexová alergie popisuje radu alergických reakcí na látky v prírodním latexu. Nejcasteji se vyskytuje v dusledku kontaktu s latexovými rukavicemi a vyvolává radu príznaku, z nichz nekteré mohou být vázné.

(Health)

Silicon Valley nabízí zamrazení vajec zamestnancum - ale je to bezpecné?

Silicon Valley nabízí zamrazení vajec zamestnancum - ale je to bezpecné?

Zacátkem tohoto týdne zjistili technologictí obri Facebook a Apple, ze nabízejí pokrytí nákladu zenských zamestnancu na zmrazení vajec pro pozdejsí pouzití. Prestoze nekterí lidé privítaly zprávy jako príklad progresivního, flexibilního zamestnávání, dalsí jsou kritictejsí. Zmrazení vajec vyzaduje, aby zeny podstoupily IVF, coz je spojeno s rizikem mrtve narozených detí, císarských rezu, predcasných porodu, mnohocetných tehotenství a vyssích rizik anomálií plodu.

(Health)