cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropská míra obezity dospelých se pohybuje od 7,6% do 24,7%

Míra obezity v Evrope stoupá a nyní je vázným problémem v oblasti verejného zdraví, ackoli v rozmezí 7,6% az 24,7% je mnohem nizsí nez v USA, která predstavuje 26,8% u zen a 27,6% u muzu, ríká Evropský pruzkum o zdravotním rozhovoru, zverejnený statistickým úradem Evropské unie, Eurostat.
Osoba je obézní, pokud je jejich index telesné hmotnosti vyssí nez 30.
Autori uvedli, ze mezi 19 evropskými státy v tomto pruzkumu jsou míry obezity vyssí u zen v osmi státech, vyssí u desítek muzu a stejných v jednom.
Mezi zeme s nejnizsími mírami obezity v letech 2008/9 byly:

 • Rumunsko - 8,0% u dospelých zen a 7,6% u dospelých muzu
 • Itálie - 9,3% pro dospelé zeny a 11,3% pro dospelé samce
 • Bulharsko - 11,3% u dospelých zen a 11,6% u dospelých muzu
 • Francie - 12,7% u dospelých zen a 11,7% u dospelých muzu
Mezi zememi s nejvyssí mírou obezity v letech 2008/9 byly:
  Mezi zenami
 • Velká Británie - 23,9%
 • Malta - 21,1%
 • Lotyssko - 20,9%
 • Estonsko - 20,5%
 • Mezi muzi
 • Malta - 24,7%
 • Spojené království - 22,1%
 • Madarsko - 21,4%
 • Ceská republika - 18,4%
Deti dospelé

Dospelí samci

Míra obezity a vek

Autori zjistili, ze podíl lidí, kterí jsou obézní, se lisí podle vekových skupin.
Dospelé samice
Mezi zenami se míra obezity zretelne zvysuje soucasne s vekem - vyssí procento starsích zen je obézní ve srovnání s mladsími zenami; tento vzorec byl nalezen ve vsech evropských clenských státech - výrazne tak v Estonsku, Lotyssku, Ceské republice a na Slovensku.
Podíl mladsích dospelých zen ve Spojeném království, kterí jsou obézní, je obzvláste vysoký, uvedli vedci.
Dospelí muzi
V 12 clenských státech mela veková skupina 65-74 let muzu nejvyssí míru obezity, zatímco v ostatních 7 státech byla veková skupina 45-64 let.

Nejvetsí rozdíly v mírách obezity u vekových skupin u muzu byly zjisteny na Malte, v Madarsku a ve Spojeném království. Ve Velké Británii je obezita u muzu ve veku od 45 do 64 let obzvláste vysoká, podobne jako na Malte ve vekové skupine 23-44 let.

Dopad vzdelávání na míru obezity

Dospelé samice - ve vsech clenských státech je míra obezity neprímo úmerná úrovni vzdelání zen, tj. cím je vyssí úroven vzdelání, tím je výskyt nizsí. Na Malte, v Recku, Polsku a na Slovensku je to znacne tak.
Dospelí muzi - v 11 clenských státech existuje nejvyssí míra obezity mezi lidmi s nejnizsími úrovnemi vzdelání, zatímco v peti státech dochází u osob se stredním vzdeláním. V Estonsku a Bulharsku je prevalence obezity vyssí u osob s vysokou úrovní vzdelání.
Napsal Christian Nordqvist

Dýchání úst v prubehu spánku muze zvýsit riziko zubního kazu

Dýchání úst v prubehu spánku muze zvýsit riziko zubního kazu

Srovnání úrovní kyselosti v ústech jedincu, kterí udelali a neudeli ústy pri spánku, zjistí, ze dýchání v ústech muze podporit zubní erozi a rozpad. Výzkumníci zjistili, ze v prubehu noci hladiny kyselin v ústech osob, které dýchaly ústami, klesly pod prah, kdyz se zubní sklovina zacne rozpadávat.

(Health)

Post-partum psychiatrické problémy zvysují riziko bipolární poruchy

Post-partum psychiatrické problémy zvysují riziko bipolární poruchy

Ve zpráve publikované Archivy obecné psychiatrie, jeden z casopisu JAMA / Archives, se ukazuje, ze matky, které zazívají psychiatrickou epizodu v prvních 30 dnech po porodu, mají zrejme vyssí riziko vzniku bipolární afektivní poruchy. Autori písí: "Porod má významný vliv na nástup a prubeh bipolární afektivní poruchy a studie ukázaly, ze epizody post-partum psychózy jsou casto nejlépe povazovány za projevy bipolární afektivní poruchy vyskytující se v dobe dramatické psychologické a fyziologická zmena ... Je také zrejmé, ze vysoký pocet zen s novým výskytem psychiatrické poruchy v okamziku po porodu nedostává diagnózu bipolární poruchy.

(Health)