cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropa muze mít méne bolesti hlavy: schváleno nové zarízení pro neuroleptickou migraci

V rámci opatrení, které americký Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) odmítl v prubehu letosního roku na základe nedostatku dukazu o tom, ze skutecne funguje, spolecnost St. Jude Medical získala evropský regulacní souhlas CE pro pouzívání implantovaného neurostimulacního prístroje pro pacienty s závazné chronické migrénové bolesti hlavy. Zacátkem léta FDA uvedla, ze chtela videt jeste vyssí míru zlepsení migrény u pacientu ve studii s pouzitím zarízení ve srovnání s pacienty v kontrolní skupine.
Nové evropské zarízení zachází s migrénami tím, ze stimuluje nervy na základne hlavy elektrickými impulsy, coz zrejme blokuje signály z bolesti z mozku, ríká sv. Jude. V soucasné dobe existuje jen málo lécby u lidí, kterí trpí váznými opakujícími se migrénami.
Lécba tohoto stavu zahrnuje dodávání mírných elektrických impulsu do okcipitálních nervu, které se nacházejí tesne pod kuzí v zadní cásti hlavy. Malá elektrická olova nebo vodice jsou umísteny pod kuzi a jsou pripojeny k neurostimulátoru, který vyvolává stimulaci.
V cervnu letosního roku sv. Juda, se sídlem v Little Canada, uvedl, ze studie 157 pacientu se závaznými recidivujícími migrénovými bolestimi hlavy zjistila, ze u tech, kterí byli léceni, doslo k 27% poklesu bolesti hlavy. Pacienti ve studii vsak nesplnili pozadavek FDA na 50% snízení bolesti z migrény.
Pacienti ze studie byli pozádáni, aby definovali úlevu od bolesti hlavy jako výbornou, dobrou, spravedlivou, nejistou nebo spatnou. Na konci dvanácti týdnu vsak 53% pacientu v aktivní skupine hodnotilo svou úlevu jako vynikající nebo dobrou ve srovnání se 17% ve skupine s placebem. FDA stále chtela dalsí dukazy o úspechu, takze schválení USA je stále v porádku.
Stephen D. Silberstein, MD, minulý prezident spolecnosti American Headache Society, reditel strediska Jefferson Headache Center, komentuje:

"Mnoho pacientu s migrénou vycerpalo vsechny soucasné moznosti lécby a casto je postizeno bolestivostí a frekvencí záchvatu migrény. Dosazení snízení poctu dnu, kdy trpí bolestí hlavy a významným zlepsením jejich kvality zivota, muze být jeste dulezitejsí nez Tento výzkum ukazuje, ze stimulace periferních nervu muze zmírnit utrpení chronických pacientu s migrénou. "

Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) 10% dospelých po celém svete trpí migrénou, coz je stav, který muze trvat nekolik hodin nebo dní. WHO také odhaduje, ze 1,7 az 4% dospelých trpí bolesti hlavy více nez 15 dní v mesíci. Jen v USA se odhaduje, ze témer 28 milionu Americanu trpí migrénou, nebo zhruba 13% populace, podle Nadace National Headache Foundation. Závaznost kazdého záchvatu migrény se muze znacne lisit, s typickými príznaky od citlivosti na svetlo, hluk a pohyb, k nevolnosti a zvracení krome bolesti hlavy.

Tento typ migrény, pro který je prístroj schválen, je definován jako bolesti hlavy trvající nejméne ctyri hodiny denne za 15 nebo více dnu mesícne, coz zpusobuje alespon mírné postizení a nereaguje na tri nebo více preventivních léku.

Chris Chavez, predseda divize St Jude Medical Neuromodulation dodal:
"Tato znacka CE je prvním schválením regulacního orgánu pro pouzití neurostimulace pro zvládnutí oslabujících symptomu neomylné chronické migrény a poskytuje novou moznost pro pacienty, kterí vetsinou vycerpali vsechny dalsí moznosti lécby. s nasimi vysetrovateli, abychom vyvinuli a vyhodnotili tuto terapii, která mení zivot. Budeme i nadále spolupracovat s regulacními orgány, abychom zajistili schválení, abychom pacientum po celém svete nabídli tuto moznost terapie. "

Napsal Sy Kraft

Co potrebujete vedet o rakovine ledvin

Co potrebujete vedet o rakovine ledvin

Obsahy Príznaky Lécba Stages Príciny Typy Outlook Rizikové faktory Riziko ledvin nebo ledvinové rakoviny se týká jakéhokoliv druhu rakoviny, který zahrnuje ledvinu. Starsí vek, obezita, kourení a vysoký krevní tlak zvysují riziko vzniku rakoviny ledvin. Oblicky jsou soucástí mocového systému, který eliminuje odpad a nadbytek tekutiny a elektrolytu z krve.

(Health)

"Skunk" souvisí se zvýseným rizikem psychózy

"Skunk" souvisí se zvýseným rizikem psychózy

Nová studie publikovaná v The Lancet Psychiatry tvrdí, ze kourení s vysokou potencí "skunk-like" konopí muze být spojeno az s petinásobným zvýseným rizikem psychózy. Vyhýbání se uzívání konopí s vysokou úcinností by podle výzkumníku mohlo zabránit priblizne 24% prípadu psychózy. Výsledky studie vedené Dr.

(Health)