cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Evropa muze mít méne bolesti hlavy: schváleno nové zarízení pro neuroleptickou migraci

V rámci opatrení, které americký Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) odmítl v prubehu letosního roku na základe nedostatku dukazu o tom, ze skutecne funguje, spolecnost St. Jude Medical získala evropský regulacní souhlas CE pro pouzívání implantovaného neurostimulacního prístroje pro pacienty s závazné chronické migrénové bolesti hlavy. Zacátkem léta FDA uvedla, ze chtela videt jeste vyssí míru zlepsení migrény u pacientu ve studii s pouzitím zarízení ve srovnání s pacienty v kontrolní skupine.
Nové evropské zarízení zachází s migrénami tím, ze stimuluje nervy na základne hlavy elektrickými impulsy, coz zrejme blokuje signály z bolesti z mozku, ríká sv. Jude. V soucasné dobe existuje jen málo lécby u lidí, kterí trpí váznými opakujícími se migrénami.
Lécba tohoto stavu zahrnuje dodávání mírných elektrických impulsu do okcipitálních nervu, které se nacházejí tesne pod kuzí v zadní cásti hlavy. Malá elektrická olova nebo vodice jsou umísteny pod kuzi a jsou pripojeny k neurostimulátoru, který vyvolává stimulaci.
V cervnu letosního roku sv. Juda, se sídlem v Little Canada, uvedl, ze studie 157 pacientu se závaznými recidivujícími migrénovými bolestimi hlavy zjistila, ze u tech, kterí byli léceni, doslo k 27% poklesu bolesti hlavy. Pacienti ve studii vsak nesplnili pozadavek FDA na 50% snízení bolesti z migrény.
Pacienti ze studie byli pozádáni, aby definovali úlevu od bolesti hlavy jako výbornou, dobrou, spravedlivou, nejistou nebo spatnou. Na konci dvanácti týdnu vsak 53% pacientu v aktivní skupine hodnotilo svou úlevu jako vynikající nebo dobrou ve srovnání se 17% ve skupine s placebem. FDA stále chtela dalsí dukazy o úspechu, takze schválení USA je stále v porádku.
Stephen D. Silberstein, MD, minulý prezident spolecnosti American Headache Society, reditel strediska Jefferson Headache Center, komentuje:

"Mnoho pacientu s migrénou vycerpalo vsechny soucasné moznosti lécby a casto je postizeno bolestivostí a frekvencí záchvatu migrény. Dosazení snízení poctu dnu, kdy trpí bolestí hlavy a významným zlepsením jejich kvality zivota, muze být jeste dulezitejsí nez Tento výzkum ukazuje, ze stimulace periferních nervu muze zmírnit utrpení chronických pacientu s migrénou. "

Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) 10% dospelých po celém svete trpí migrénou, coz je stav, který muze trvat nekolik hodin nebo dní. WHO také odhaduje, ze 1,7 az 4% dospelých trpí bolesti hlavy více nez 15 dní v mesíci. Jen v USA se odhaduje, ze témer 28 milionu Americanu trpí migrénou, nebo zhruba 13% populace, podle Nadace National Headache Foundation. Závaznost kazdého záchvatu migrény se muze znacne lisit, s typickými príznaky od citlivosti na svetlo, hluk a pohyb, k nevolnosti a zvracení krome bolesti hlavy.

Tento typ migrény, pro který je prístroj schválen, je definován jako bolesti hlavy trvající nejméne ctyri hodiny denne za 15 nebo více dnu mesícne, coz zpusobuje alespon mírné postizení a nereaguje na tri nebo více preventivních léku.

Chris Chavez, predseda divize St Jude Medical Neuromodulation dodal:
"Tato znacka CE je prvním schválením regulacního orgánu pro pouzití neurostimulace pro zvládnutí oslabujících symptomu neomylné chronické migrény a poskytuje novou moznost pro pacienty, kterí vetsinou vycerpali vsechny dalsí moznosti lécby. s nasimi vysetrovateli, abychom vyvinuli a vyhodnotili tuto terapii, která mení zivot. Budeme i nadále spolupracovat s regulacními orgány, abychom zajistili schválení, abychom pacientum po celém svete nabídli tuto moznost terapie. "

Napsal Sy Kraft

Je zkusenost témer smrti stejná pro vsechny?

Je zkusenost témer smrti stejná pro vsechny?

V okamziku, kdy je clovek blízko k smrti, muze dojít k soustave zivých psychologických zázitku. Tyto takzvané zázitky blízké smrti byly zaznamenány po staletí. Nová studie zkoumá chronologii zkuseností témer smrti. Klasická zkusenost s témer smrtí (NDE) zahrnuje jasná svetla, ohromující pocit míru, zkusenosti mimo telo (OBE), zivotopis, snízený strach ze smrti a vnímání dlouhého tunelu.

(Health)

Klícem k boji s mozkovým onemocnením muze být posílení chuti bunek

Klícem k boji s mozkovým onemocnením muze být posílení chuti bunek

Bunky v tele neustále sbírají bunecné úlomky. Tento prirozený proces - známý jako "autofagie" nebo sebeobrany - zastaví zbytecný materiál, který zanesl a narusoval normální funkce bunek. Nová studie naznacuje, ze posílení této "chuti k jídlu" v mozkových bunkách by mohlo být zpusob, jak bojovat proti nemocem, které vznikají, kdyz abnormální proteiny zatahují bunky, jako je Lou Gehrigova choroba a nekteré formy demence.

(Health)