cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je fetální erytroblastóza?

Obsah

 1. Kdy muze nekompatibility zpusobit problémy?
 2. Symptomy
 3. Diagnostika a lécba
 4. Prevence
Erytroblastóza fetalis, také známá jako hemolytická anémie, je vázným zdravotním stavem, který nejcasteji vyplývá z inkompatibility s materským a fetálním typem krve (faktor Rh).

Rh faktor je zdedený protein, který se nachází na povrchu cervených krvinek. Ne kazdý má tento protein.

Pokud má clovek protein, jsou Rh pozitivní. Ti, kterí nemají Rh protein, jsou Rh negativní.

Rh pozitivita faktoru je velmi castá. Pokud zena, která je Rh negativní a otec, který je Rh pozitivní, pojímá díte, plod muze být Rh pozitivní. To muze vést k Rh neslucitelnosti a tehotenským komplikacím.

První tehotenství není obvykle ovlivneno, ale budoucí tehotenství mohou být ohrozeny.

Kdy muze nekompatibility zpusobit problémy?

Nekdy se prívod krve od matky smíchá s krví plodu behem tehotenství. Dokonce i kdyz malé mnozství materské krve se mísí s krví plodu, mohou vzniknout problémy.


Rhesus neslucitelnost mezi rodici muze vést k komplikacím u potomku.

Krev se muze míchat v dusledku:

 • Pri plazme se placenta oddeluje od steny steny delohy
 • Krvácení behem tehotenství
 • Rucní otácení dítete v zádech
 • Potrat
 • Mimodelozní tehotenství
 • Potrat
 • Pád, tupé trauma nebo invazivní prenatální vysetrení.

Prenatální testy, jako je odber vzorku amniocentézy nebo choriových villusu, mohou ohrozovat riziko Rh-negativní krve matky s potenciálne Rh-pozitivní krví.

Pokud k tomu dojde, muze se u matky objevit imunitní odpoved známá jako Rh senzitizace.

To znamená, ze matka rozpozná budoucí Rh-pozitivní bunky jako cizí a její imunitní systém je napadne.

Její telo vytvorí protilátky proti budoucí expozici Rh faktoru, vcetne krve jejího plodu. To muze vést ke znicení cervených krvinek plodu.

Protilátky mohou být také produkovány po kontaminaci Rh pozitivní krve nebo transfuzi krve Rh-pozitivní krví.

Vse, co potrebujete vedet o typech krveKliknete zde a zjistete vse o krevních skupinách a proc nekteré typy odmítají ostatní.Prectete si ted

Erythroblastosis fetalis nicí cervené krvinky

Výsledkem je destrukce cervených krvinek, známá jako fetální erytroblastóza behem tehotenství.

Znicení cervených krvinek v plodu muze být rychlé. Výsledkem je, ze plod nedostane dostatek kyslíku. Mohlo by dojít k nemoci nebo smrti.

Telo anemického plodu se pokusí rychle produkovat cervené krvinky. To muze mít za následek zvetsení jater a sleziny. Krome toho jsou tyto rychle produkované cervené krvinky casto nezralé. Nejsou schopny správne fungovat.

Kdyz je tento stav prítomen u novorozence, nazývá se to hemolytická nemoc novorozence. To muze vést k neschopnosti rozpadat a vylucovat cervené krvinky.

Výsledkem bude vysoká hladina bilirubinu, coz je vedlejsí produkt rozpadu cervených krvinek. Prebytek cirkulujícího bilirubinu vede k zloutence a díte bude vypadat zlute.

Neslucitelnost Rh je nejcastejsí prícinou stavu, ale není to jediná prícina. Jiné príciny zahrnují dalsí neslucitelnost antigenních systému.

Kavkazské deti mají vetsí pravdepodobnost výskytu fetální erytroblastózy nez afroamerické deti. Riziko je také vyssí u tehotenství, pokud se jiz behem prvního tehotenství vyskytla senzibilizace Rh.

Je dulezité si uvedomit, ze mít jiný krevní typ nez plod není prícinou fetální erytroblastózy nebo hemolytické anémie u novorozencu.

Symptomy

Behem tehotenství muze plod projevit urcité príznaky.

Tyto zahrnují:

 • Zlutá plodová tekutina s prítomností bilirubinu, pozorovaná na amniocentéze
 • Zvetsená játra, slezina nebo srdce
 • Buildup tekutiny v brise, plicích nebo pokozce hlavy, detekovatelný pomocí ultrazvukového vysetrení behem tehotenství.

Novorozenci s tímto onemocnením mohou vykazovat príznaky jako:

 • Bledá kuze
 • Zlutá plodová tekutina, pupecní snura, kuze nebo oci, bud pri narození, nebo do 24 az 36 hodin po porodu
 • Zvetsení jater nebo jater
 • Hydrops fetalis, vyznacující se dýchacími obtízemi a nahromadením plné telesné tekutiny.

Komplikace

Komplikace plodu mohou zahrnovat:

 • Mírná az tezká anémie
 • Zvýsené hladiny bilirubinu
 • Zloutenka nebo zloutnutí pokozky
 • Tezká anémie doprovázená zvetsením jater a sleziny.

Nadbytecná tekutina se muze hromadit v plodových tkáních a orgánech v dusledku srdecního selhání. To je oznacováno jako hydrops fetalis a je to zivot ohrozující stav. Deti s tímto stavem mohou být mrtvé.

Komplikace u novorozence mohou zahrnovat:

 • Velmi vysoké hladiny bilirubin s doprovodným zloutenkou
 • Anémie
 • Zvetsení jater.

Nadmerné nahromadení bilirubinu v mozku muze vést k záchvatum, poskození mozku, hluchote nebo smrti. To je oznacováno jako kernicterus.

Diagnostika a lécba

Prvním krokem v diagnostice fetalis erythroblastosis je stanovení, zda existuje Rh inkompatibilita a titry materských protilátek.


Testování faktoru Rhesus pro rodice muze znamenat potenciální riziko.

To se provádí pomocí testu screeningu protilátek v prvním trimestru. Muze se opakovat v 28. týdnu tehotenství. Muze být doporuceno testování otcovské Rh faktoru.

Abychom diagnostikovali stav, je dulezité vedet, zda existuje Rh neslucitelnost, konkrétne behem tehotenství.

Testování plodu muze zahrnovat ultrazvuk, amniocentézu, merení prutoku krve do stredních mozkových tepen a vysetrení plodové krve plodu.

U novorozence mohou být provedeny krevní testy, aby se zjistila hemolytická anémie.

Zahrnují hodnocení:

 • Krevní skupina a faktor Rh
 • Pocet cervených krvinek
 • Protilátky a hladiny bilirubinu.

Lécba erythroblastózy fetalis behem tehotenství muze zahrnovat fetální krevní transfúzi a dodání plodu mezi 32 a 37 týdny gestace.

Moznosti lécby pro novorozence s tímto stavem zahrnují:

 • Krevní transfúze
 • Intravenózní tekutiny
 • Rízení respiracních potízí
 • Pouzití intravenózního imunoglobulinu (IVIG).

Cílem lécby protilátkami IVIG je snízit rozpad cervených krvinek a hladiny cirkulujícího bilirubinu.

Nekdy je nutná výmena transfuze. Tento typ transfúze vyzaduje, aby malé mnozství krve novorozence bylo odstraneno a nahrazeno cerstvou krev. Cílem je zvýsit prítomnost a pocet cervených krvinek a snízit hladinu bilirubinu.

Prevence

Senzitizaci Rh je mozné predcházet podáním léku nazývaného Rh imunoglobulin (RhIg), také známého jako RhoGAM, dríve, nez se zena stane citlivou.

Tento lék brání matce rozvíjet protilátky. Nicméne není prospesné pro zeny, u kterých jiz doslo k senzibilizaci Rh.

Doporucuje se, aby zeny, které jsou vystaveny riziku senzibilizace Rh, dostávaly prípravek RhoGAM v urcitých casech behem tehotenství a po porodu.

Tyto zahrnují:

 • V 28. týdnu tehotenství
 • Po 72 hodinách po porodu se potvrdí, ze novorozence je Rh pozitivní
 • Do 72 hodin po potratu, potratu nebo mimodelozním tehotenství
 • Po invazivním prenatálním testu, jako je vzorek amniocentézy nebo chorionického vilu
 • Po vaginálním krvácení.

Pokud zena nese za 40 týdnu tehotenství, muze být doporucena dalsí dávka prípravku RhoGAM.

Rizika diabetu 2. typu spojená s krátkým spánkem u dospívajících

Rizika diabetu 2. typu spojená s krátkým spánkem u dospívajících

Studie dospívajících v USA zjistila, ze cím méne spánku dostanou, tím vyssí je jejich pravdepodobnost, ze mají inzulínovou rezistenci, coz je metabolický stav, který zvysuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Vedci, kterí psali v ríjnovém císle zurnálu Sleep, naznacují, ze se zvysuje mnozství spánku, které dospívají teenagery, které by v budoucnu mohly ochránit pred cukrovkou zlepsením inzulínové rezistence.

(Health)

Aktivní non-radiografická axiální spondyloartritida - Humira beats placebo významne

Aktivní non-radiografická axiální spondyloartritida - Humira beats placebo významne

Abbott oznámil výsledky studie HUMIRA® (adalimumab) ve fázi 3 ABILITY-1 u pacientu s aktivní non-radiografickou axiální spondyloartritidou (axSpA) na výrocní vedecké schuzce American College of Rheumatology (ACR) v Chicagu. HUMIRA (adalimumab) je lék na predpis urcený ke snízení príznaku ankylozující spondylitidy u dospelých.

(Health)