cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko erektilní dysfunkce v závislosti na mnozství lécivých prípravku

Cím více léku je clovek, tím vyssí je jeho riziko vzniku erektilní dysfunkce, známé také jako impotence, uvedli výzkumníci z Kaiser Permanente British Journal of Urology International. Nejen, ze je riziko ED (erektilní dysfunkce) vetsí, ale i závaznosti onemocnení.
Vedoucí autorka, Diana C. Londoñová, MD., Uvedla, ze ona a její tým zjistili, ze závaznost ED je pravdepodobne vyssí u úcastníku studie na vetsine léku. Jejich pruzkum, který je soucástí Kalifornského studie o zdraví muzu, zahrnoval 37.712 dospelých muzu ve veku od 46 do 69 let. Byli z siroké skály etnických a kulturních prostredí.
Londoño a tým shromázdili údaje o uzívání léku z lékárenských záznamu v letech 2002 az 2003. Zamerili se na dospelé pacienty, kterí byli na více nez trech lécích. Analyzovali odpovedi z pruzkumu, pokud jde o ED, kvantifikovat závaznost a prevalenci.
29% dotázaných muzu hlásilo stredne tezkou nebo tezkou erektilní dysfunkci. Spojili ED s poctem pouzitých léku, stejne jako se starsím vekem, vyssím indexem telesné hmotnosti (BMI), depresí, kourením, vysokým krevním tlakem (hypertenzí), cukrovkou a vysokým cholesterolem. Dokonce i po zohlednení techto rizikových faktoru ED prevazovalo spojení mezi ruznými léky a ED.
Dr. Londoño rekl:

"Z klinického hlediska zjistení z této studie naznacují, ze zásadním krokem v hodnocení ED by bylo prezkoumání soucasných léku, které pacient uzívá, a jejich potenciálních vedlejsích úcinku. Pokud je to vhodné, mely by se snízit nebo zmenit mnozství nebo typ léku povazovat."

Vzhledem k nárustu poctu léku doslo k rozsírení ED, uvedli autori - ve vsech vekových skupinách:
 • Predepsané léky: 0 az 2. Pocet úcastníku 16,126.
  Podíl s prumernou ED - 15,9%
 • Predepsané léky: 3 az 5. Pocet úcastníku 10,046.
  Podíl s prumernou hodnotou ED - 19,7%
 • Predepsané léky: 6 az 9. Pocet úcastníku 6,870.
  Podíl s mírným ED - 25,5%
 • Léky uzívané: 10 nebo více. Pocet úcastníku 4 670.
  Podíl s mírným ED - 30,9%
Následující léky jsou nejcasteji spojeny s ED:
 • Antihypertenziva, jako jsou thiazidy, betablokátory a klonidin.
 • Psychogenní léky, jako jsou SRRI (selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu), tricyklické antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy a lithium
 • Jakékoliv léky, které mohou interferovat s cestami testosteronu
57% muzu v pruzkumu melo více nez tri ruzné drogy. Cím starsí jsou úcastníci, tím je pravdepodobnejsí, ze budou mít více nez tri léky.

Podíl muzu na více nez trech lécích podle veku:
 • 50 az 59 let - 53%
 • 60 az 70 let - 66%
Z tech, kterí uzívali více nez tri léky, bylo 73% BMI nad 35 let (obézní).
25% muzu melo alespon deset drog.
ED je stav, který postihuje významný pocet dospelých muzu na celém svete. Podle predbezných studií zilo priblizne 35% muzu starsích 60 let s ED.
Autori vysvetlují, ze ED muze mít mnoho ruzných prícin, vcetne:
 • Ateroskleróza
 • Ischemická choroba srdecní
 • Trauma
 • Chirurgická operace
 • Alkoholismus
 • Nekteré léky
 • Stres
 • Deprese
 • Onemocnení stítné zlázy
Ve vetsine prípadu klesají hladiny oxidu dusnatého. Oxid dusnatý je hlavní neurotransmiter, který zahajuje erekci a udrzuje ji.
Michael Kanter, lékarský reditel pro kvalitu a klinickou analýzu spolecnosti Kaiser Permanente v jizní Kalifornii, uvedl:

"Tato studie zduraznuje, ze zatímco lékari stále potrebují lécit pacienty s léky, je treba si uvedomit, ze se muze objevit erektilní dysfunkce."

V abstraktu v casopise dospeli autori k záveru:
"Tato data naznacují, ze pocet léku, které clovek uzívá, je spojen s horsími ED, a to i poté, co byly vzaty v úvahu komorbidity."

Napsal Christian Nordqvist

Neplodnost: Starodávná procedura nabízí novou nadeji

Neplodnost: Starodávná procedura nabízí novou nadeji

Nová studie demonstruje, ze starý lékarský zobrazovací postup by mohl významne zvýsit sanci na koncepci neplodného páru. Závery pravdepodobne vyvolávají velké zmeny v prístupu k neplodnosti. Stará zobrazovací technika dává novou nadeji jako lécbu neplodnosti. Neplodnost má tendenci být tabuovým tématem - je to jen zrídka diskutováno, dokonce i mezi cleny rodiny a práteli.

(Health)

Co se stane s mozkem, jak stárneme?

Co se stane s mozkem, jak stárneme?

Stárnutí mozku je do jisté míry nevyhnutelné, ale není jednotné; ovlivnuje kazdého, nebo kazdý mozek, jinak. Zpomalení stárnutí mozku nebo úplné zastavení by bylo konecným elixírem k dosazení vecné mládí. Je mozek stárnutí kluzkým svahem, který musíme prijmout? Nebo existují kroky, které muzeme podniknout, abychom snízili míru poklesu?

(Health)