cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Erektilní dysfunkce související se zvýseným kardiovaskulárním rizikem

Podle nedávné zprávy konference Princeton Consensus (Expert Panel) by mela být sexuální funkce muzu hodnocena a vzata v úvahu, kdyz jsou testovány na rizikové faktory kardiovaskulárních problému.
Vedoucí autor studie Dr. Ajay Nehra, místopredseda, profesor a reditel Men't Health na Urologické klinice v Rush University Medical Center v Chicagu, spolupracoval s více nez 20 dalsími odborníky, aby zjistil jejich zjistení.
Studie vysvetluje, ze erektilní dysfunkce (ED) je u muzu mladsích 55 let rizikovým faktorem pro eventuální kardiovaskulární onemocnení. U nekterých muzu s diagnózou ED se muze objevit kardiovaskulární príhoda behem 2 az 5 let.
Nehra vysvetluje:

"Kazdý clovek s ED by mel být zvázen pri podstatne vyssím kardiovaskulárním riziku, dokud nebudou provedena dalsí vysetrení. Erektilní dysfunkce se casto vyskytuje v prítomnosti tichého, symptomatického kardiovaskulárního onemocnení, a proto je to prílezitost ke snízení kardiovaskulárního rizika."

Vedci doporucují, aby muzi nad 30 let, kterí trpí epilepsií, byli peclive vysetrováni na kardiovaskulární onemocnení, nebot verí, ze kazdý clovek ve veku nad 30 let, který má ED, predstavuje velké riziko pro CVD (kardiovaskulární onemocnení).
Odborníci zjistili, ze muzi, u kterých se vyskytne ED, mají dvojnásobné riziko kardiovaskulárního onemocnení nez muzi, kterí nemají ED. Cím mladsí nez muzi, tím vyssí riziko CVD.
Nedávné studie ukázaly, ze nízká hladina testosteronu muze být spojena s ED, CVD a úmrtí na kardiovaskulární systém. Proto tým ríká, ze muzi by meli také být testováni, aby urcili své hladiny testosteronu.
Zkousky s více nez 500 pacienty ukázaly, ze nízká hladina testosteronu vede k vyssímu riziku úmrtí. Nehra pokracuje: "Míra hladiny testosteronu by mela být pravidelne merena. Muzi s hladinou testosteronu nizsí nez 230 mají vyssí riziko pro vsechny príciny a kardiovaskulární úmrtnost." Tato zjistení spolu s doporuceními pro pacienty s ED a CVD byly publikovány v roce 2006 Mayo Clinic Proceedings v srpnu 2012 vydání.
Cílem setkání v Princetonu III, které aktualizovalo údaje predlozené na schuzkách Princeton I a Princeton II v letech 2000 a 2005, bylo objevit metodu optimalizace sexuální funkce u muzu a zlepsení kardiovaskulárního zdraví u pacientu s CVD.
Nehra komentoval:
"Konference se zamerila na prediktivní hodnotu vaskulární erektilní dysfunkce pri prirazování kardiovaskulárního rizika u muzu vsech vekových skupin, pricemz cílem je rozvoj primárního prístupu k hodnocení kardiovaskulárního rizika u mladsích muzu s erektilní dysfunkcí a bez kardiovaskulárních onemocnení."

Prístup týmu prispívá k doporucení Americké akademie kardiologie / American Heart Association 2010 k screeningu asymptomatických dospelých s rizikem kardiovaskulárních onemocnení. Toto vsak nezahrnovalo muze s ED. Jiné studie, vcetne Framingham Heart Study, obsahují pouze minimální informace o pacientech mladsích 40 let.
"Odborníci uz na chvíli uvazují o souvislosti mezi erektilní dysfunkcí a kardiovaskulární chorobou. Nedávné údaje a publikace týkající se spojení se staly konzistentnejsí pri propojení techto dvou", rekl Nehra.
Dukazy, ze ED je spojeno s CVD u muzu mladsích 40 let, rychle roste. Jedna studie vysvetlila, ze muzi ve veku od 40 do 49 let, kterí meli ED, meli o 50% vyssí pravdepodobnost onemocnení koronární arterie nez muzi, kterí nemeli poruchu.
Tým si uvedomuje, ze pro kardiovaskulární hodnocení by bylo prospesné, aby zahrnovaly zkoumání krevních a mocových testu a zvyklostí zivotního stylu, stejne jako historii rodinného zdraví, aby se zjistilo, zda jsou u pacienta prítomny rizikové faktory. To pomuze pri rozhodování o vhodné lécbe.
Nehra rekl: "To znamená, ze lékari lécící muze za erektilní dysfunkci mohou hrát klícovou roli pri monitorování a zacátku snizování kardiovaskulárního rizika u pacienta, i kdyz pacient nemá zádné príznaky."
Panel doporucuje zhodnotit, zda muzi, kterí mají ED, trpí kardiovaskulárním onemocnením s fyzickou aktivitou potrebnou pro sexuální aktivitu. To je dulezitejsí u muzu, kterí mají velmi vysoké riziko vzniku KVO.
Ve zpráve se uvádí: "Vedecké dukazy naznacují, ze komplexní prístup ke snízení kardiovaskulárního rizika zlepsí celkové cévní zdraví, vcetne sexuální funkce."
Tým Princeton III doporucuje, aby lékari zádali pacienty, zejména muze starsí nez 30 let, pokud mají nejaké príznaky ED.
Záver: "Identifikace ED, zvláste u muzu mladsích 60 let, predstavuje dulezitý první krok k detekci a redukci KVO."
Napsal Christine Kearney

Molekuly stonozkového jedu mohou bojovat proti bolesti

Molekuly stonozkového jedu mohou bojovat proti bolesti

Tým vedcu z Austrálie a Cíny nalezl molekulu ve stonozovitém jedu, který by mohl tvorit základ nového léku, který by zabíjel stejne úcinne jako morfin. Objev prinásí novou nadeji milionum lidí, jejichz zivoty jsou zhorseny kvuli chronické bolesti. Jejich nálezy jsou zverejneny v on-line online vydání zboru Národního akademie ved, PNAS.

(Health)

Vedci zastavili a zvrátili Alzheimerovo poskození mozku u mysí

Vedci zastavili a zvrátili Alzheimerovo poskození mozku u mysí

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnení, které postihuje miliony lidí ve Spojených státech. Stav je známý postupným a nevratným - ale vznikající výzkum muze najít zpusob, jak snízit a dokonce zvrátit nekteré neurologické poskození, které prichází s poruchou. Neurony, které obsahují syntetickou molekulu (zde zobrazené cervene), nemají tau spletené (zobrazené zelene).

(Health)