cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Epigenetika je kritickým faktorem v homosexualite

Epigenetika je exprese genu rízených krátkodobými prechody známými jako epi-znacky. Tyto epi-znacky se zdají být dulezitým faktorem, který se casto nezohlednuje, protoze prispívá k hluboce zakorenenému tajemství toho, proc homosexualita existuje, a nový výzkum ríká, ze by to melo být.
Nová studie, publikovaná v Ctvrtletní prehled biologie, ukazuje, ze sex-specifické epi-znacky mohou prispet k homosexualite. Obvykle se tyto epi-znacky nezdedí a ztrácejí. Nicméne, kdyz nejsou ztraceni, jsou schopni prevést z otce na dceru nebo matku na syna.
Z pohledu evoluce je homosexualita charakteristika, která v procesu Darwinovského prirozeného výberu nepokracuje ani nepretrvává.

Homosexualita se objevuje u muzu a zen v kazdé kulture. Drívejsí výzkum ukázal, ze homosexualita je predávána mezi generacemi v rodinách, coz naznacuje, ze koren sexuální preference je genetický. Ackoli dosud nebyl nalezen zádný gen pro homosexualitu. Studie proto pokracují v hledání genetického spojení.
Predchozí studie navrhla model vyuzívající teorii darwinistické evoluce a prítomnost muzské homosexuality v lidské populaci v kombinaci s myslenkou sexuálne antagonistického výberu.
Výzkumní pracovníci z pracovní skupiny pro intragenomický konflikt v Národním institutu pro matematickou a biologickou syntézu (NIMBioS) vyuzili evolucní teorii v kombinaci se soucasnými aktualizacemi molekulární regenerace genové exprese a sexuálního vývoje závislé na androgenu za úcelem vytvorení matematického a biologického modelu, vysvetluje roli epigenetiky v homosexualite.

Epigenetika je klícovým hrácem v sexuálních preferencích

Epi-znacky fungují jako dalsí vrstva informací spojených s nasimi geny, které rídí jejich výraz. V podstate jsou geny drzeny smery, zatímco epi-znacky instruují, jak jsou uvedeny do pohybu a dokonceny.

Historicky, epi-znacky jsou eliminovány a vytvoreny znovu s kazdou generací, ale nový výzkum ukazuje, ze mohou prílezitostne precházet mezi generacemi, pusobit podobnosti uvnitr rodiny a vypadat jako sdílené geny.
Sexuálne specifické epi-znacky se delají behem ranného vývoje plodu a slouzí jako ochrana proti znacným prirozeným zmenám v testosteronu, ke kterým dochází v pozdním vývoji plodu. Napríklad, sex-specifické epi-znacky brání zenským plodum, aby se stali maskulinními, kdyz jsou prítomny neobvykle vysoké hladiny testosteronu a naopak pro plody muzu.
Ruzné druhy epi-znacek zajistují ruzné charakteristiky specifické pro pohlaví; nekterí chrání pohlavní orgány, jiní chrání sexuální identitu a tato studie naznacuje, ze ostatní udrzují bezpecné sexuální partnerské preference.

Kdyz tyto epi-známky procházejí mezi generacemi od otcu k dcerám nebo matkám k synum, mají potenciál mít za následek opacné úcinky. Výsledkem je feminizace charakteristik v synech nebo maskulinizace nekterých charakteristik u dcer, které prílezitostne ovlivnují sexuální preference.
Tato studie poskytuje odpoved na evolucní tajemství homosexuality, coz naznacuje, ze "sexuálne antagonistické" epi-znacky mohou obcas precházet z generace na generaci a vyústit v homosexualitu u detí opacného pohlaví. Matematické modelování ukazuje, ze kódování genu pro tyto epi-znacky se muze v populaci snadno sírit, protoze stále zvysují schopnost rodice, ale jsou velmi zrídka vymazány a nezmensují zpusobilost jejich detí.
Spolupracovník studie Sergey Gavrilets, zástupce reditele pro vedecké aktivity NIMBioS a profesor na University of Tennessee-Knoxville, dospel k záveru: "Prenásení sexuálne antagonistických epi-markeru mezi generacemi je nejvhodnejsí evolucní mechanismus fenoménu lidské homosexuality . "
Napsal Kelly Fitzgerald

Lék na bázi proteinu malárie projevuje slib proti rakovine mocového mechýre rezistentní na lécbu

Lék na bázi proteinu malárie projevuje slib proti rakovine mocového mechýre rezistentní na lécbu

Nová studie ukazuje, ze lék získaný z proteinu nalezeného v parazitem malárie zastavil chemoterapeutické nádory karcinomu mocového mechýre rostoucí u mysí. Vedci tvrdí, ze zjistení by mohlo vést k potrebné nové lécbe prípadu rakoviny mocového mechýre, které neodpovídají standardní terapii. Vedci se domnívají, ze zjistení studie by mohly mít velký vliv na péci o pacienty s rakovinou mocového mechýre rezistentní na lécbu, kterí v soucasné dobe nemají moznost lécby druhou carou.

(Health)

Nepouzívejte nakupovat, kdyz jste hladní

Nepouzívejte nakupovat, kdyz jste hladní

Nová studie provedená výzkumnými pracovníky na Cornellove univerzite naznacuje, ze lidé, kterí mají hlad, kdyz nakupují, mají tendenci kupovat vyssí kalorie nez ostatní. Studie zahrnovala sledování mozností jídla lidí v simulovaném supermarketu v závislosti na tom, jak cítili hlad. V první cásti studie se zúcastnilo celkem 62 placených lidí, z nichz polovina byla recena, aby nekoukala nic nez 5 hodin pred nákupem.

(Health)