cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vejce mohou zvýsit riziko onemocnení srdce pomocí cichových bakterií

Dalsí studie provedená stejným americkým výzkumným týmem spojuje zvýsené riziko srdecního záchvatu a cévní mozkové príhody s úcinkem bakterií strev u nekterých sloucenin obsazených v digerovaných potravinách. Tentokrát je spojení se slouceninou nalezenou ve vejcích: lecitin.
Zacátkem tohoto mesíce vedci hlásili Prírodní medicína jak zjistili, ze L-karnitin, sloucenina nacházející se v cerveném masu a pridaná do energetických nápoju, muze zvýsit riziko srdecní cinnosti, protoze bakterie streva tráví k produkci trimethylamin-N-oxidu (TMAO), metabolitu, u nehoz jiz existuje podezrení, ze pomáhá ucpat tepny.
Nyní v jiné studii, publikované tento týden v New England Journal of Medicine, Stanley Hazen z Clevelandské kliniky v Ohiu a kolegové, dodávají dalsí dukazy o rostoucí hromade, která ukazuje prinejmensím kde se jedná o onemocnení srdce, strevní bakterie hrají dulezitou roli v souvislostech mezi stravou a zdravím.
Hazen, který je vedoucím oddelení preventivní kardiologie a rehabilitace v Miller Family Heart and Vascular Institute na klinice Cleveland, ríká ve svém prohlásení:

"Potrebujeme nalézt nové cesty k útoku na srdecní onemocnení a tato zjistení silne naznacují, ze dalsí výzkum týkající se zapojení intestinálního mikrobiomu do vývoje kardiovaskulárních onemocnení by mohl vést k novým moznostem prevence a lécby srdecních onemocnení."

TMAO by mohl slouzit jako presný screeningový nástroj pro budoucí riziko srdecní cinnosti

V této nejnovejsí klinické studii zahrnující více nez 4 000 úcastníku, Hazen a kolegové zjistili, ze hladiny TMAO v krvi jsou spojeny se zvýseným rizikem srdecních onemocnení, dokonce i pri neexistenci známých kardiovaskulárních rizik.
Navrhují, ze TMAO muze slouzit jako presný ukazatel pro predvídání budoucího rizika srdecního záchvatu, mrtvice a úmrtí u lidí, kterí nejsou jinak identifikováni pomocí aktuálních nástroju pro screening.
Studie rozsiruje predchozí práci Hazena, kde zjistil, ze TMAO se produkuje, kdyz strevní bakterie tráví zivin fosfatidylcholin, bezne známý jako lecitin. Poté ukázal, ze hladiny TMAO v krvi byly spojeny se srdecními onemocneními.

Gutové bakterie nezbytné pro produkci TMAO a TMAO nezávisle na budoucím riziku srdecního onemocnení

Ted v této studii tým nejprve potvrzuje, ze bakterie strev jsou klícem k produkci TMAO u lidí a za druhé, ze existují vazby mezi úrovnemi TMAO a budoucími srdecními událostmi, jako je srdecní infarkt, mrtvice a smrt, dokonce i u lidí bez predchozích príznaku srdecní choroba.
V první cásti studie vedci pozádali skupinu úcastníku, aby jedli dve varená vajícka, známý zdroj diety lecitinu. To zvýsilo jejich krev TMAO. Kdyz vsak tito stejní úcastníci absolvovali kurz antibiotik (aby znicili strevní bakterie), jejich krev TMAO sla dolu a dokonce i jíst vajícka znovu nezvedla. To prokázalo, ze bakterie strev jsou nezbytné pro produkci TMAO.
Pro druhou cást studie vedci merili hladiny TMAO u 4 007 pacientu, kterí meli kardiální hodnocení na Clevelandské klinice a následovali je tri roky. Zjistili, ze pacienti s vyssími hladinami TMAO v krvi pravdepodobne v prubehu sledování meli infarkt nebo mrtvici, bez ohledu na jiné rizikové faktory a výsledky krevních testu.

Výsledky doplnují predchozí studii karnitinu

Výsledky doplnují výsledky predchozích Prírodní medicína studie propojující karnitin, smes bohatá na cervené maso a pridaná do populárních energetických nápoju, na výrobu TMAO a riziko srdecního onemocnení. Lecitin a karnitin mají podobné chemické struktury.
Hazen, který je také místopredsedou výzkumu translacního výzkumu a predsedou oddelení bunecné a molekulární medicíny pro výzkumný ústav Lerner, ríká:
"Srdecní onemocnení zustává vrahem c. 1 a prestoze víme, jak snízit hladinu cholesterolu, lécit krevní tlak a snízit srdecní rizika prostrednictvím stravy a dalsích zásahu, zustává znacné zbytkové riziko."

"Tyto studie ukazují, ze merení hladin TMAO v krvi by mohlo slouzit jako silný nástroj pro predvídání budoucího kardiovaskulárního rizika, a to i pro ty, kterí nemají známé rizikové faktory."
On a jeho kolegové navrhli dalsí studie, které by mely potvrdit, ze testování TMAO, jako testování hladin cholesterolu, triglyceridu nebo glukózy, by mohlo pomoci lékarum poskytnout pacientum personalizované dietní poradenství, jak predcházet srdecním onemocnením.
Hazen také zduraznuje, ze:
"Nasím cílem není navrhnout dietní omezení celé skupiny potravin. Vejce, maso a jiné zivocisné produkty jsou nedílnou soucástí stravy vetsiny lidí."
"Nase práce vsak ukazuje, ze pri trávení techto potravin muze strevní flóra vytvorit chemický mediátor, TMAO, který muze prispet ke vzniku kardiovaskulárních onemocnení," dodává.
Granty od Národních ústavu zdravotnictví pomohly financovat výzkum.
Napsal Catharine Paddock PhD

Mohou chirurgové trénovat pomocí herní techniky?

Mohou chirurgové trénovat pomocí herní techniky?

Tento mesíc zaznamenal první "provoz virtuální reality", který byl proveden v rámci výzkumu o tom, jak sluchátka Oculus Rift mohou tezit z chirurgického výcviku. Zkoumáme tuto a dalsí neocekávanou spolupráci mezi chirurgickou a herní technologií. Dr. Thomas Gregory, jehoz operace byla natocena pro Oculus Rift.

(Health)

Vse, co potrebujete vedet o kostní dreni

Vse, co potrebujete vedet o kostní dreni

Obsah Co je to kostní dren? Funkce Transplantace Dávky Dárcovství Kostní dren je houbovitá tkán uvnitr nekterých kostí v tele, vcetne kycelních a stehenních kostí. Kostní dren obsahuje nezralé bunky nazvané kmenové bunky. Mnoho lidí s rakovinou krve, jako je leukemie a lymfom, srpkovitá anémie a dalsí zivot ohrozující nemoci, spoléhají na transplantaci kostní drene nebo kordové krve, aby prezili.

(Health)