cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Efektivní nová strategie pro lécbu agresivního karcinomu prsu odhalených singapurskými vedci

2. zárí vydání casopisu Molecular Cell publikoval objev, který otevírá dvere pro rozvoj úcinnejsích lécebných strategií pro agresivní rakoviny prsu spojené s EZH2, coz je enzym, který podporuje agresivní rakovinu prsu negativní vuci receptoru estrogenu, který stále nereaguje na soucasné lécebné strategie.
Vedci z Institutu genomského institutu v Singapuru (GIS), institutu Agentury pro vedu, technologii a výzkum (A * STAR), a jejich kolegové na národní univerzite v Singapuru (NUS), nyní odhalili nový zpusob, jak cílit na EZH2 . Výzkum jiz prokázal, ze enzymatická aktivita EZH2 podporuje rakovinu tím, ze inaktivuje nekteré dulezité supresory nádoru, které pusobí jako inhibitory, k zastavení rustu nádoru. Nadmerná exprese EZH2 je casto spojena s agresivním a rychlým sírením rakoviny prsu, coz je celosvetove nejbeznejsí forma rakoviny u zen, a proto je EZH2 ideálním cílem pro lécbu rakoviny prsu.
Farmaceutické spolecnosti se dlouho soustredily na vývoj léciv, které blokují enzymovou aktivitu EZH2, aby umoznily nádorovým supresorum vykonávat svou ochrannou úlohu blokující rust rakoviny.
Vedoucí skupiny GIS Dr. Qiang YU a jeho tým odhalili, ze krome inhibice nádorových supresorových genu prostrednictvím enzymatické aktivity EZH2 také podporuje rakovinu aktivaci specifických genu, které se podílejí na dobre známé dráze onemocnení nazvané NF-kB, která je spojena s agresivní estrogenní receptor-negativní karcinom prsu.
Tyto geny zahrnují zánetlivé cytokiny, jako IL6 a IL8, které hrají dulezitou roli v progresi karcinomu prsu a samoregulaci rakovinných kmenových bunek. Doktor Yu také zjistil, ze druhá funkce aktivace genu EZH2 nevyzaduje jeho enzymovou aktivitu.
Doktor Yu vysvetluje:

"Tato práce naznacuje, ze EZH2 muze prinést svou onkogenní roli v rakovine nejen prostrednictvím funkce genového tlumení nádorových supresoru, ale také prostrednictvím funkce genové aktivace cesty NF-kB. Toto nové chápání toho, jak EZH2 funguje jako gen zpusobující rakovinu v rakovine prsu má významné terapeutické dusledky, výsledky naznacují, ze drogy malých molekul, které blokují enzymovou aktivitu EZH2, nemusí fungovat pro rakoviny zpusobené aktivacními geny EZH2 v NF-kB dráze. "

V komentári, doc. Prof Chng Wee Joo, klinický vedec pracující na hematologické onkologii z Institutu pro výzkum rakoviny na NUS, rekl:

"Tato práce má významné klinické dusledky.V soucasné dobe se predpokládá, ze EZH2 zpusobuje rakovinu svou enzymatickou aktivitou, proto se vyvíjejí inhibitory, které se vetsinou zamerují na enzymatickou aktivitu EZH2.Tato studie ze skupiny Dr. Yu demonstruje, ze onkogenní úcinek EZH2 je závislý na bunkách a nemusí vzdy závisí na enzymatických aktivitách, coz by melo vést k re-myslení v nasich lécebných strategiích. "

On uzavrel jeho prohlásení ríkat:
"Pohybem dopredu bychom meli vyvinout biomarkery, které bud umoznují identifikovat nádory, kde EZH2 prevázne pusobí enzymatickou funkcí jako histonmetyltransferáza, inhibuje ochrannou úlohu nádorových supresorových genu nebo kde EZH2 prevázne pusobí aktivací genu v jiných onkogenních cestách, coz zajistí, ze lze aplikovat vhodnou terapeutickou strategii, prípadne bychom meli navrhnout terapie, které úplne vypnou EZH2 a ne pouze inhibují jeho enzymatickou funkci. Zatímco se tato studie provádí u rakoviny prsu, stávající zjistení jsou pravdepodobne bude mít sirsí dusledky pro lécbu rakoviny obecne, protoze EZH2 je deregulován u mnoha druhu rakoviny. "

Napsal Petra Rattue

Estrogen reguluje odpoved na strach mozku a chrání pred PTSD

Estrogen reguluje odpoved na strach mozku a chrání pred PTSD

Estrogen hraje dulezitou a dobre známou roli v sexuálním rustu a vývoji zeny. Nový výzkum naznacuje, ze jeho dalsí úlohou by mohlo být ochrana zenského mozku pred traumatem. Nová studie ukazuje, jak estrogen moduluje reakci mozku na strach a trauma. Zdá se, ze stávající výzkum naznacuje, ze zeny jsou náchylnejsí k rozvoji posttraumatické stresové poruchy (PTSD) nez muzi, prestoze mají méne traumatických príhod nez muzi.

(Health)

Goji bobule chrání proti chripce v nové studii

Goji bobule chrání proti chripce v nové studii

Vzhledem k tomu, ze soucasné vakcíny proti chripce zcela neochrání proti infekci chripkou, vedci hledali alternativní opatrení. Nyní nová mysí studie ukázala, ze starsí mysi dostávají dodatecnou ochranu pred chripkou s dietou, která obsahuje goji bobule. Výzkum pochází od vedcu na Výzkumném centru pro výzivu cloveka v zemedelství Jean Mayer (USDA HNRCA) na Tufts University.

(Health)