cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Poruchy príjmu potravy a zneuzívání alkoholu "sdílejí genetické faktory"

Nový výzkum z USA naznacuje, ze genetické riziko pro závislost na alkoholu muze také lidem predstavovat vyssí riziko nekterých poruch príjmu potravy a naopak.

V zárí vydání Vestník studií o alkoholu a drogách, vedci na lékarské fakulte Washingtonské univerzity v St. Louis informují, jak zjistili, ze nekteré z genu, které ovlivnují závislosti na alkoholu, ovlivnují také urcité príznaky poruchy príjmu potravy u muzu a zen.

Jejich analýza naznacuje, ze geny mohou vysvetlovat 38-53% rizika vzniku techto poruch.

První autorka Dr. Melissa Munn-Chernoffová, postdoctorální vedecký výzkumník v psychiatrii, ríká:

"V klinické praxi bylo zjisteno, ze osoby s poruchami príjmu potravy mají také vysokou míru zneuzívání alkoholu a závislosti."

Dodává, ze predchozí výzkum genetických vazeb mezi závislostí na alkoholu a poruchami príjmu potravy má tendenci studovat pouze zeny a ze jejich studie je první, která zahrnuje muze.

Genetická studie pomocí dvojcat

Pro jejich analýzu pouzívaly údaje o témer 6 000 dospelých dvojcatech v Austrálii, kterí se zúcastnili dalsí genetické studie, která byla také navrzena tak, aby shromázdila informace o uzívání alkoholu a symptomech diskoze.

Pri studiu dvojcat by mohli pouzívat stastické nástroje, aby zjistily pravdepodobnost urcitých vlastností pocházejících ze stejných genu, a to na základe skutecnosti, ze 100% genu je stejné v identických dvojcatech a asi 50% je stejné u bratrských dvojcat, jako Dr "Munn-Chernoff vysvetluje:

"Porovnáním nálezu v identických a bratských dvojcatech muzeme vypracovat odhady, kolik rozdílu v konkrétních vlastnostech je zpusobeno geny nebo prostredím.

Zjistili jsme, ze nekteré z genu, které ovlivnují závislost na alkoholu, ovlivnují i ??konzumaci alkoholu u muzu a zen. "

Výzkumníci se soustredili na dva hlavní príznaky poruch príjmu potravy - binge eating a kompenzacní chování, které zahrnují cistení (samovolne vyvolané zvracení), pouzívání laxativ a diuretik, protoze nekolik studií jiz naznacilo vazby mezi temito a alkoholovou závislostí.

Nicméne, i kdyz studie pozádala jak dvojcata muzského i zenského o nadmerném jídle, údaje o kompenzacním chování byly shromázdeny pouze u zenských dvojcat. Takze poznatky o zenách by se mohly týkat i muzu, kdyby jim byly polozeny stejné otázky.

Výsledky ukázaly, ze ze vsech úcastníku:

  • Témer 25% muzu a 6% zen bylo nekdy závislé na alkoholu
  • Témer 11% muzu a 13% zen melo nekdy problém s nadmerným jídlem, a
  • Priblizne 14% zen uzívalo nekdy dve nebo více kompenzacních taktik, jako je zvracení zpusobené samovazbou nebo uzívání laxativ.

Ale celkove se ukázalo, ze geny významne vykazují sanci na rozvoj jakékoliv ze trí poruch.

A zdálo se, ze nekteré z genu spojených s alkoholovou závislostí jsou spojeny také s nadmerným stravováním a kompenzacním chováním, i kdyz vedci nemohou presne ríci, které geny jsou.

Plánují pokracovat v práci a podívají se na dvojcata z jiných závodu (australstí dvojcata z této studie byli kavkazská).

Dr. Munn-Chernoff ríká, ze by také chteli vzít vzorky krve a slin, aby zjistili, zda dokázou zjistit aktuální geny.

Co to v praxi znamená?

Zdravotnictí pracovníci si musí být více vedomi vazeb mezi závislostí na alkoholu a poruchami príjmu potravy a hledat prílezitosti k jejich lécbe ve stejnou dobu, ríká Dr. Munn-Chernoff poté, co vysvetlil, ze:

"Kdyz jedete do strediska lécby poruch príjmu potravy, casto se nezajímá o alkoholismu. A kdyz jedete na lécbu alkoholismu, obecne se nezabývají otázkami príznaku poruchy príjmu potravy."

V dalsí nedávné studii, která se zabývala znaky spolecného pro poruchu stravování a jiný stav, britstí vedci spekulují, zda anorexie a autismus jsou spojeny po objevení dívek s mentální anorexií mají nekteré z charakteristik pozorovaných u lidí s autismem.

Napsal Catharine Paddock PhD

Spolecná bolest "zvysuje sociální vazbu a spolupráci"

Spolecná bolest "zvysuje sociální vazbu a spolupráci"

Uz jste se nekdy zúcastnili maratonu? Stejne jako vycerpávající, zkusenost muze být nesnesitelne bolestivá. Ale urcite, vedeli jste, ze nejste jediní, kdo pocítí, ze napetí to snizuje. Nyní nová studie zjistí, ze navzdory nepríjemnosti muze sdílení bolestivých zkuseností skutecne zvýsit spolecenské propojení a povzbudit spolupráci.

(Health)

Vse o akutní pankreatitide

Vse o akutní pankreatitide

Obsah Symptomy Lécba zpusobuje komplikace diety Diagnostika Výhled Akutní pankreatitida je zánet pankreatu. Je to bolestivé, rozvíjí se rychle a v nekterých prípadech muze být smrtelné. Nekteré mírné prípady se vyresí bez lécby, ale závazná akutní pankreatitida muze zpusobit potenciálne smrtelné komplikace.

(Health)