cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Snadno stresovaní dospívající pacienti mají zvýsené riziko hypertenze pozdeji v zivote

Vysoký krevní tlak je v USA velkým a rostoucím problémem. Nová studie, která následovala po 1,5 milionu dospívajících az do dospelosti, zkoumá úlohu casných psychologických parametru na pravdepodobnost vzniku hypertenze.
Nová studie spojuje schopnost dospívajících zvládnout stres a hypertenzi pozdeji v zivote.

Vysoký krevní tlak nebo hypertenze jsou bezné a nebezpecné.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze 1 z 3 dospelých Americanu má vysoký krevní tlak, coz odpovídá priblizne 70 milionum lidí.

Trvalý vysoký krevní tlak zvysuje riziko srdecních onemocnení a mrtvice, dve z hlavních prícin smrti v Americe.

Znepokojive, hypertenze predstavuje asi 1 z 7 úmrtí v USA. Do roku 2025 nekterí odhadují, ze celosvetove muze být 1,5 miliardy lidí postizeno vysokým krevním tlakem a onemocneními, které prinásí.

Tento nárust je prevázne kvuli rostoucímu sedavému zivotnímu stylu, obezite a nezdravé strave. Avsak progresivní bohatost dukazu demonstruje úlohu psychosociálních faktoru pri hypertenzi. Mezi tyto faktory patrí trauma z detství, náchylnost cloveka k netrpelivosti a neprátelství, financní stres, deprese a úzkost.

Nedávná studie publikovaná v casopise Srdce vezme inovativní prístup k studiu techto psychologických aspektu a jejich budoucímu dopadu na krevní tlak.

Sledování krevního tlaku svédských muzu

Autor Dr. Casey Crump a jeho tým na Lékarské skole Icahn na Mount Sinai v New Yorku provedli první vysetrení odolnosti vuci stresu v rané dospelosti a jeho následky na krevní tlak pozdeji v zivote.

Pro vysetrení techto parametru se tým vylil pres svédský národní registr nemocí a sledoval zdravotní výsledky více nez 1,5 milionu muzu, kterí byli do armády v letech 1969-1997.

V rámci lékarské prohlídky byli noví rekrutenti psychologicky vysetrováni. Muzova schopnost zvládat stres byla hodnocena 20-30 minutovým rozhovorem. Kazdý nábor byl zaznamenán v rozmezí od 1 do 9, pricemz 9 ukázalo zvláste vysokou odolnost.

Tento lékarský screening byl povinný pro vsechny 18leté deti v zemi, pokrývající priblizne 97% celé muzské populace. Výzkumníci sledovali muze az do prumerného veku 47 let, címz snizovali výskyt hypertenze pozdeji v zivote.

Psychická odolnost a krevní tlak

Celkem bylo 6% muzu diagnostikováno s hypertenzí. Dr. Crump rozdelil svédské muze na pet rovných kvintilu, podle jejich pocátecních bodu na stupnici zpracování stresu. Výsledky byly jasné:

"Nízkotlaká pruznost byla spojena s následným zvýseným rizikem hypertenze.

Muzi v nejnizsím kvintilu odolnosti proti stresu meli více nez 40% zvýsené riziko vzniku hypertenze ve srovnání s temi v nejvyssím kvintile. "

Tým také zjistil jasný a významný lineární trend v riziku hypertenze v celém rozsahu stresové odolnosti. Jinými slovy, zpusob, jakým se nekdo zabývá stresem jako mladý dospelý, velmi úhledne predpovídá sance na hypertenzi v pozdejsím zivote.

Snad necekane, kdyz byly zkoumány dalsí rizikové faktory vysokého krevního tlaku, hraje tezkou roli vysoká hladina BMI a diabetes 2. typu. Kazdý zpusobil 2,5násobné zvýsené riziko vývoje vysokého krevního tlaku.

Na druhé strane bylo zjisteno, ze dva faktory významne snizují riziko hypertenze v pozdejsím zivote; to byla úroven vyssího vzdelání a vyssí socioekonomický status sousedství.

Závery "mohly informovat o preventivních intervencích"

Prestoze soucasná studie nemuze v této fázi dokázat prícinu a následky, pouzití tohoto rozsáhlého souboru dat nám dává zajímavý pohled. V zádném prípade to není první studie, která by nasla spojení mezi psychologií a krevním tlakem, ale definitivní prokázání prícinné souvislosti je obtízné.

V budoucnu, jelikoz se k telu dukazu pridává vetsí váha, ucit se lépe zvládnout stresové mechanismy od raného veku by mohlo významne ovlivnit zdraví národa v pozdejsích letech.

Dr. Crump ríká:

"Tyto poznatky naznacují, ze nízká odolnost vuci stresum muze hrát dulezitou dlouhodobou úlohu v etiologických cestách k hypertenzi. Pokud se potvrdí, mohou tyto znalosti pomoci informovat preventivní intervence lépe resit psychosociální rizikové faktory a stresový management."

Stejne jako kdykoli je udrzení zdravé hmotnosti vetsí pravdepodobností, ze pozitivne ovlivní riziko osobního krevního tlaku. Zdravotní novinky dnes nedávno pokryté výzkumy ukázaly, ze dospívající obezita je silne spojena s vysokým krevním tlakem.

Morfin po tonsilektomii "potenciálne zivot ohrozující" pro deti

Morfin po tonsilektomii "potenciálne zivot ohrozující" pro deti

Lécba bolesti hlavy je obvykle predepsána po vetsine forem operace. Pouzití morfinu k lécbe pooperacní bolesti detí s odstranením mandlí muze vést k potenciálne zivot ohrozujícím respiracním problémum, podle zjistení nové studie. Po zjistení, ze pediatrický kodein je pooperacne nebezpecný, mnoho lécebných center zacalo predepisovat morfin jako alternativní formu úlevy od bolesti.

(Health)

Mezoteliom - fotodynamická terapie dosahuje delsí míry prezití

Mezoteliom - fotodynamická terapie dosahuje delsí míry prezití

Lécba pacientu se zhoubným mezoteliomem pleurální s PDT (fotodynamická terapie) spolu s chirurgií setrícími plic se projevuje výrazne delsím prezíváním - az o dva roky déle nez u jiných lécebných postupu a nekdy dokonce více, výzkumníku z Perelman School of Medicine, University z Pennsylvánie hlásené v Annals of Thoracic Surgey.

(Health)