cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.E-cigarety "nepomáhají pacientum s rakovinou prestat kourit"

Elektronické cigarety stále rostou v popularite jako pomoc pri odvykání kourení. Nová studie pacientu s nádorovým onemocnením vsak naznacuje, ze pacienti, kterí pouzívají tato zarízení, mají stejnou nebo mensí pravdepodobnost, ze prestanou kourit, nez ti, kterí je nepouzívají.
E-cigarety jsou casto uvádeny na trh jako prostredek pro kuráky k získání nikotinu bez kourení tradicních cigaret a nakonec zcela opustit.

Navzdory dobre zdokumentovaným rizikum pro zdraví, které predstavují kourení, predchozí výzkum ukázal, ze kourové návyky mohou pokracovat dlouho poté, co byla diagnostikována rakovina. Autori nové studie uvádejí, ze priblizne dve tretiny kuráku s diagnózou rakoviny pokracují po diagnostice.

Toto pokracování je problematické, protoze kourení muze zpusobit nové mutace u pacientu s nádorovým onemocnením, coz má za následek sekundární nebo dalsí formy primární rakoviny. Kourení muze také snízit úcinnost lécby rakoviny.

Neurcitost nadále obklopuje elektronické cigarety (e-cigarety). I kdyz neobsahují mnoho skodlivých slozek, které obsahují tradicní cigarety, jako je dehet, obsahují nikotin. Studie rovnez zjistily, ze nekteré e-cigarety obsahují toxické látky a vetsina z nich muze obsahovat karcinogeny.

Zdravotnictí pracovníci durazne doporucují, aby pacienti s rakovinou prestali kourit. Vzhledem k nárustu popularity e-cigaret se výzkumníci z Cancer Center Memorial Sloan-Kettering v New Yorku v New Yorku vydali na vysetrení výsledku odvykání pacientu s rakovinou, které pouzívají tato zarízení. Jejich zjistení jsou zverejnena v roce 2006 RAKOVINA.

Ukoncení kourení

Studie prokázala, ze výzkumníci zaznamenali 1 074 pacientu s rakovinou prsu, kterí byli zarazeni do programu lécby tabáku v komplexním centru rakoviny v letech 2012 az 2013. V tomto období výzkumníci zjistili nárust uzívání e-cigaret od 10,6% pacientu na 38,5 %.

Na zacátku studie bylo zjisteno, ze uzivatelé e-cigaret jsou typicky lépe závislí na nikotinu nez ne-uzivatelé, meli více predchozích pokusu o ukoncení lécby a meli vetsí pravdepodobnost vývoje rakoviny plic nebo hlavy a krku - rakoviny, které jsou úzce spjaty s Kourení cigaret.

Pri následném sledování se uzivatelé elektronické cigarety obecne shledali stejne pravdepodobné, ze ne-uzivatelé stále kourí. Sedmidenní míra abstinencie pro uzivatele e-cigaret a pro ne-uzivatele byla velmi podobná (s výjimkou pacientu, kterí byli ztraceni následkem), kterí sedeli u 44,4% a 43,1%.

Pri zkoumání výsledku v rámci analýzy úmyslu k lécbe vedci zjistili, ze uzivatelé e-cigaret jsou dvakrát vetsí pravdepodobností, ze budou pravidelnými kuráky tradicních cigaret nez ne-uzivatelé.

"V souladu s nedávnými pozorováními zvýseného uzívání e-cigaret v bezné populaci nase závery ukazují, ze uzívání e-cigaret mezi pacienty s rakovinou závislými na tabáku se behem posledních dvou let zvýsilo," ríká Dr. Jamie Ostroff, jeden z autoru studie .

Zvýsení uzívání e-cigaret vsak nebylo spojeno se zvýsenou pravdepodobností zastavení nebo dokonce snizováním rychlosti kourení. Nebyly prokázány zádné nálezy na podporu onkologu, kterí by naznacovali, ze e-cigarety jsou volbou pro pacienty s rakovinou jako prostredek k ukoncení kourení.

E-cigaretová nejistota

"Kontrolovaný výzkum je zapotrebí k vyhodnocení mozného poskození a prínosu elektronických cigaret jako mozného prístupu k lécbe pacientu s onkologickým onemocnením," ríká Dr. Ostroff, pricemz uznává, ze jejich studie mají své omezení. Prozatím má následující doporucení:

"Mezitím by onkologové meli doporucit vsem kuráci prestat kourit tradicní horlavé cigarety, podporovat uzívání schválených lécivých prípravku schválených FDA, odkázat pacienty na poradenství pri odvykání kourení a poskytovat vzdelání o mozných rizicích a nedostatku známých výhod dlouhodobé lécby - pouzití cigaret. "

Jiní odborníci zpochybnili spolehlivost studie. Profesor Robert West, reditel výzkumu tabáku na University College v Londýne, kritizuje vzorek pouzitých pacientu, nebot "vzorek by se mohl skládat z uzivatelu elektronických cigaret, kterí jiz neuspeli v pokusu o ukoncení, takze vsichni, kterí by uspeli jiz by bylo vylouceno. "

Profesor Peter Hajek, reditel oddelení výzkumu závislosti na tabáku na univerzite Queen Mary v Londýne ve Velké Británii, souhlasí s tím, ze "autori sledovali kuráky, kterí se snazili [e-cigarety], ale neprestali kourit a vyloucili kurata, e-cigarety] a prestaly kourit. "

Upozornení týkající se pouzívání elektronických cigaret je doporuceno spolecností American Cancer Society (ACS). Na svých internetových stránkách uvádejí, ze nemohou doporucit zarízení, která pomáhají lidem opustit kourení, a ze budou podporovat legislativu, která je bude zacházet jako se vsemi ostatními tabákovými výrobky, dokud nejsou vedecky prokázány, ze jsou bezpecné a úcinné.

Autori studie vsak doporucují, aby jejich nálezy nebyly interpretovány tak, aby naznacovaly, ze e-cigarety nikdy nebudou pomáhat pacientum opustit kourení.

Tato pozice se váze k jinému výzkumu; studie, o níz se hlásí Zdravotní novinky dnes dríve nez v roce zjistili, ze e-cigarety zpusobují, ze kuráci mají vetsí pravdepodobnost, ze prestanou, nez ti, kterí pouzívají terapii nahrazující nikotin nebo cistou vuli.

NHS (Velká Británie) má nejvyssí míru spokojenosti nekdy

NHS (Velká Británie) má nejvyssí míru spokojenosti nekdy

Pruzkum britských sociálních postoju zverejnený The King's Fund ukázal, ze spokojenost verejnosti se zpusobem NHS klesla ze 70% v roce 2010 na 58% v roce 2011. Jedná se o nejvetsí pokles od pocátku britského pruzkumu sociálních postoju v roce 1983, po desetiletí témer neustále narustající nespokojenosti s NHS.

(Health)

Artritida a lupus související s nizsími porodnostmi

Artritida a lupus související s nizsími porodnostmi

Multicentrická studie národního pruzkumu, publikovaného v casopise Journal of the American College of Rheumatology (ACR), stanovila, ze více nez polovina zen s revmatoidní artritidou (RA) a systematickým lupus erythematosus (SLE) má méne deti nez pozadované. Vedoucí výzkumný pracovník, Kaleb Michaud, Ph.

(Health)