cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tuberkulóza odolná vuci lékum Stoupající hrozba

Bez rozsírené lécby a financování by globální boj proti tuberkulóze mohl klesnout - alarmující hrozba - varovala Svetová zdravotnická organizace (WHO) vcera.
Behem posledních nekolika let se celková prevalence tuberkulózy (TB) snízila, nicméne bakterie, která zpusobují onemocnení, se rychle mení a stává se odolná vuci mnoha lékum, které se v soucasné dobe pouzívají k lécbe onemocnení.
Mezinárodne, TB zpusobuje kazdorocne 1,4 milionu úmrtí, nez jakékoliv infekcní onemocnení krome HIV. Vetsina financních prostredku na boj proti tuberkulóze pochází z Globálního fondu. Svetová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, ze je dulezité, aby úsilí o získání penez uspelo v letosním roce, kvuli rostoucí hrozbe TB, která je odolná vuci více lécivum.

Dr. Margaret Chan, generální reditelka WHO, uvedla:

"V dobe, kdy potrebujeme zintenzivnit nasi reakci na MDR-TB, procházíme vodou. V mezinárodní kontrole jsme získali spoustu základu v oblasti kontroly TBC, ale pokud se nám ted nepodnikáme, muze být snadno ztraceno."

Globální fond a Svetová zdravotnická organizace (WHO) nalezly v rocním mezinárodním boji proti tuberkulóze mezery ve výsi 1,6 miliardy dolaru v 118 zemích s nízkým a stredním príjmem, krome tech 3,2 miliardy USD, které by mohly poskytnout tyto zeme samy.
Tím, ze tento nedostatek uzavre, mohlo by být poskytnuto komplexní lécbu pro 17 milionu pacientu s tuberkulózou a mnohocetným onemocnením, které by mohly zabránit tuberkulóze - coz by usetrilo témer 6 milionu zivotu mezi roky 2014 a 2016.

Oznámení prichází tesne pred den svetového TB 24. brezna, pripomínající tentýz den v roce 1882, kdy Dr. Robert Koch objevil mykobakterium, který produkuje tuberkulózu.
Cílem rozvojového cíle tisíciletí bylo zvrátit epidemii TBC 2 procentní snízení poctu osob infikovaných tuberkulózou je stále jeste prílis nízké. Zdá se, ze Afrika a Evropa nedosáhnou cíle snízení míry úmrtí TBC o 50% mezi lety 1990 a 2015.
V lednu letosního roku byla FDA schválena rezistentní tuberkulózní léciva Sirturo (bedaquiline).

V roce 2011 zahynulo 1,4 milionu lidí kvuli tuberkulóze, pricemz nejvyssí míra úmrtnosti byla v Africe. Odhaduje se, ze na celém svete je nakazeno 630 000 lidí s celosvetovou tuberkulózou. Pokud nebudou brzy nalezeny nové léky, muze se TB stát velmi vázným problémem verejného zdraví.
V 118 zemích, které jsou zpusobilé pro podporu z globálního fondu, byly identifikovány ctyri prioritní oblasti s cílem snízit pocet úmrtí, usnadnit utrpení, snízit prenos a omezit sírení rezistence vuci drogám:
  • Rozsírená diagnóza a úcinná lécba TB citlivých na léky - v rozmezí od roku 2014 do roku 2016 je treba kazdorocne poskytnout celkem 2,6 miliardy USD.
  • Kazdorocne jsou potrebné 1,3 miliardy dolaru na okamzitou a efektivní lécbu TB odolných vuci více lécivum.
  • $ 600 milionu USD je pozadováno kazdorocne k udrzení rustu nové rychlé diagnostiky a propojených laboratorních posilování pro diagnózu tuberkulitidy a tuberkulózy rezistentní k ruzným lékum u lidí s HIV.
  • Pro intervence týkající se TB související s HIV je zapotrebí zhruba 330 milionu dolaru - testování pacientu s TBC na HIV, preventivní lécbu TB a testování pacientu s TBC na HIV.
Dr. Mark Dybul, výkonný reditel globálního fondu, dospel k záveru:
"Je dulezité, abychom zvýsili financní prostredky, které jsou naléhave potrebné k tomu, abychom tuto chorobu zvládli. Pokud nebudeme jednat nyní, nase náklady by mohly vzrustat rychle.

Napsal Kelly Fitzgerald

Co je jaderná medicína?

Co je jaderná medicína?

Obsah V diagnostice V lécbe Co ocekávat Bezpecnostní zárení se pouzívá v nukleární medicíne a radiologii. V nukleární medicíne se do tela zavádejí radioaktivní materiály známé jako radioizotopy nebo radiofarmaka. V rentgenologii vstoupí rentgenové paprsky do tela zvencí. Podle Centra pro informace o jaderných vedách a technologiích priblizne jedna tretina vsech postupu pouzívaných v moderních nemocnicích zahrnuje zárení nebo radioaktivitu.

(Health)

18% úmrtí mezi méne nez 5 let zpusobených globální pneumonií

18% úmrtí mezi méne nez 5 let zpusobených globální pneumonií

Ze 7,6 milionu úmrtí na celém svete u detí ve veku do 5 let v roce 2010 bylo 18% zpusobeno pneumonií, zatímco 14% bylo výsledkem komplikací predcasného porodu, výzkumníci z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a mezinárodní tým odborníku uvedených v The Lancet.

(Health)