cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chodí Chirurgie snizuje dlouhodobé náklady na zdraví? Zdá se, ze ne

Chirurgická chirurgie neztrácí dlouhodobé zdravotní náklady - prinejmensím u starsích muzu, ríká nová studie zverejnená v Archivy chirurgie. Ackoli bariatrická chirurgie je nejúcinnejsím zpusobem, jak indukovat úbytek váhy u osob, které jsou tezce obézní, související trendy výdaju na zdravotní péci nebyly dukladne prozkoumány, ríkají výzkumní pracovníci.
Zduraznují, ze zkoumání techto trendu je dulezité, protoze se zvysuje poptávka po chirurgických zákrocích, stejne jako pocet pacientu s bílými, starsími a muzi s onemocnením spojeným s obezitou.
Za úcelem porovnání nákladu na zdravotní péci tri roky pred a po bariatrických lécebných zákrocích Matthew L. Maciejewski, Ph.D., Centra pro výzkum zdravotnických sluzeb v primární péci, Durham VA Medical Center v Severní Karolíne a tým vysetrili 847 veteránu, kterí podstoupil chirurgický zákrok a 847 veteránu, kterí ne.
Výzkumníci vysvetlili:

"V kohorte obézních, vysoce rizikových, primárne muzských pacientu, s nízkým rizikem, nebyla bariatrická chirurgie významne spojena s nizsími výdaji na zdraví tri roky po zákroku."

Podle výzkumníku "trendy v upravených celkových výdajích odrázejí trendy výdaju na ambulantní a nemocnicní péci".
Výsledky ukázaly, ze za tri roky pred chirurgickým zákrokem byly upravené celkové výdaje o 595 dolaru nizsí u pacientu, ale v prubehu sesti mesícu vedoucích k procedurám se zvýsily na 28 400 dolaru, z nichz vetsina byla vynalozena na samotnou operaci. Pacienti navíc behem prvních sesti mesícu po skoncení procedury strávili 4 397 dolaru a tato hodnota zustala v prístích trech letech stabilní.
Autori uvedli:
"Tyto výsledky jsou pozoruhodné, protoze jsou v kontrastu s výsledky nekolika predbezných pozorovacích studií, které uvádejí, ze výdaje mezi postoperacními prípady jsou nizsí nez náklady na neoperurgické kontroly dva az ctyri roky po ukoncení procedur, coz lze vysvetlit dulezitými rozdíly v sledovaných populacích a metody analýzy. "

Tým zduraznil, ze vetsina úcastníku studie byla muzská a jejich prumerný vek byl vyssí nez u predchozích studií (49,5 let vs. 44-45 let). Dále uvádejí, ze vzhledem k tomu, ze studie se zamerila primárne na starsí, muzské a nemocné pacienty, nemusí být mozné tyto extrapolace extrapolovat jiným nez veteránum, zenám nebo zdravejsím osobám.
Vedci dospeli k záveru:
"Prestoze bariatrická chirurgie nebyla spojena se snízenými výdaji v této kohorte starsích prevázne muzských pacientu, mnoho pacientu se muze stále rozhodnout podstoupit bariatrickou operaci vzhledem k silnému dukazu o významném snízení telesné hmotnosti a komorbiditách a zlepsení kvality zivota.
Výdaje mohou v dlouhodobém horizontu dále klesat, avsak behem trí let sledování nebyly zádné výdaje na zdravotní péci mezi chirurgickými a neoperurgickými prípady. "

Napsal Grace Rattue

Samovrazedné kurzy v Anglii a Walesu mohou být spatné

Samovrazedné kurzy v Anglii a Walesu mohou být spatné

Experti na bmj.com dnes varují, ze rostoucí uzívání "vyprávených verdiktu" provedených koronery v Anglii a Walesu muze vést k vetsímu podcenování míry sebevrazdy. Prubezný výzkum cástecne financuje Národní institut pro výzkum v oblasti zdraví (NIHR). V roce 2009 predstavovaly sebevrazdy v Anglii a Walesu 4 648 úmrtí.

(Health)

DEA rozsiruje nouzové narízení o slození korení a K2

DEA rozsiruje nouzové narízení o slození korení a K2

Pet hlavních chemikálií (JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47,497 a kanabicyklohexanol), které se pouzívají k výrobe syntetických marihuany, bylo propusteno do úradu pro nouzové plánování, a produkty, které je obsahují. Dodatecné pravidlo bude trvat dalsích sest mesícu a bylo prijato vládou USA (Drug Enforcement Administration) jako následné opatrení v prípade nouzových opatrení prijatých pred rokem, kdy bylo zjisteno bezprostrední riziko pro verejné zdraví a bezpecnost.

(Health)