cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fajcí cigareta prispívá ke schizofrenii?

Meta-analýza publikovaná v casopise Lancet Psychiatry ze lidé, kterí kourí, mají více nez trikrát vyssí pravdepodobnost, ze budou trpet psychózou ve srovnání s nekuráky.
Výzkumníci dríve mysleli, ze lidé s psychózou pravdepodobne kourí, protoze mohou zjistit, ze kourení pusobí proti vedlejsím úcinkum lécby schizofrenie.

Predchozí studie uvádejí souvislost mezi kourením cigaret a psychózou. Nicméne málo studií zkoumalo cigarety jako prímý ridic této asociace.

Místo toho se vedci domnívali, ze lidé s psychózou mají vetsí pravdepodobnost, ze kourí, protoze mohou zjistit, ze kourení pusobí proti vedlejsím úcinkum lécby schizofrenie nebo príznaku negativní schizofrenie.

Jedním z problému s touto hypotézou vsak je, ze míra kourení by se zvýsila jen poté, co nekdo vyvinul psychózu, aby to tak bylo.

Nová metaanalýza, kterou provedli badatelé na King's College London ve Velké Británii, hodnotila dukazy ze 61 pozorovacích studií, které zahrnovaly celkove 15 000 uzivatelu tabáku a 273 000 uzivatelu.

Analýza ukazuje, ze 57% lidí, kterí predstavují první epizodu psychózy, byli kuráci - to znamená, ze byli trikrát casteji fajcici nez zdravé, nekurácní úcastníci studie.

Denní kuráci také zjistili, ze zpusobují psychotické onemocnení asi o rok dríve nez u nefajcíku.

Tyto poznatky zpochybnují teorii, ze existuje souvislost mezi kourením a psychózou, protoze lidé s psychózou uzívají cigarety k samolécení, tvrdí autori.

"I kdyz je vzdy obtízné urcit smer kauzality," ríká Dr. James MacCabe, klinický vedoucí odboru psychologických studií v Královském ústave psychiatrie, psychologie a neurologie (IoPPN), "nase zjistení ukazují, ze kourení by melo být bráno vázne jako mozného rizikového faktoru pro rozvoj psychózy a ne odmítnutí pouze jako dusledek nemoci. "

Vzhledem k tomu, ze velmi málo studií metaanalýzy zohlednovalo spotrebu jiných látek nez tabáku, bylo tezké, aby Královský tým vyloucil dalsí faktory, které mohou prispet k souvislostem mezi kourením a psychózou.

Nikotin, psychóza a dopamin

Vedci vsak navrhují dalsí hypotézu, která by mohla vysvetlit sdruzení. Sir Robin Murray, profesor psychiatrického výzkumu v IoPPN, poukazuje na dopaminový systém mozku:

"Prebytek dopaminu je nejlepsí biologické vysvetlení pro psychotické onemocnení, jako je schizofrenie. Je mozné, ze expozice nikotinu zvysuje uvolnování dopaminu a zpusobuje vznik psychózy."

"Dlouhodobejsí studie jsou potrebné k prozkoumání vztahu mezi denním kourením, sporadickým kourením, závislostí na nikotinu a vývojem psychotických poruch," ríká Dr. Sameer Jauhar z IoPPN.

"Vzhledem k jasným prínosum programu na odvykání kourení v této populaci je treba vyvinout veskeré úsilí, aby se v této skupine pacientu provedla zmena kourení."

Studie z roku 2014, kterou provedli vedci z lékarské fakulty Washington University v St. Louis, MO, zjistila, ze lidé s tezkým dusevním onemocnením, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha, mají vyssí riziko zneuzívání návykových látek - zejména kourení cigaret.

V této studii byli lidé s tezkým dusevním onemocnením:

  • 4krát vyssí pravdepodobnost, ze jsou tezkými uzivateli alkoholu (ctyri nebo více nápoju denne)
  • 3,5krát castejsí uzívání marihuany (21krát rocne)
  • 4,6 krát vyssí pravdepodobnost uzívání jiných léku alespon 10krát ve svém zivote
  • 5,1krát casteji být denne kuráky.

Sloucenina z kanabisu muze pomoci lécit schizofrenii

Sloucenina z kanabisu muze pomoci lécit schizofrenii

Nový výzkum pripravuje cestu nové lécbe schizofrenií, testováním úcinku slouceniny konopí na potkanech. Studie naznacuje, ze látka odvozená z kanabisu muze zlepsit kognitivní poruchy specifické pro schizofrenie, pricemz zádný z vedlejsích úcinku nemá soucasná lécba. Nová studie ukazuje, jak muze CBD odvozená z kanabisu u potkanu ??zlepsit príznaky podobné schizofrenii.

(Health)

Jak vylécit kocovinu

Jak vylécit kocovinu

Obsah Symptomy vylécení Príciny Prevence Opice je sbírka príznaku a príznaku spojených s nedávným záchvatem tezkého pití. Osoba s kocovinou obvykle zazívá bolesti hlavy, cítí se spatne, závrate, ospalé, zmatené a zíznivé. Kocoviny se mohou vyskytnout kdykoliv v prubehu dne, ale obvykle jsou casteji ráno, a to ihned po noci tezkého pití.

(Health)